آموزش غیرفعال کردن Share های مدیریتی با گروپ پالیسی

با سلام ، یکی از موارد مهم امنیتی که در مورد سرور ها و کلاینت ها باید رعایت شود،غیر فعال کردن Administrative Share ها مانند ADMIN$ یا C$ است.یک روش غیر فعال کردن این موارذ استفاده از Group policy در ویندوزهای سرور است. برای استفاده از این روش کنسول Group Policy Management را باز کرده و اقدامات زیر را انجام میدهیم، به مسیر :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
Computer Configuration ->Prefrences ->Network Share 

میرویم و یک Network Share جدید میسازیم.

11

سپس در پنجره New Network Share Propertise گزینه Action را برابر مقدار Delete قرار میدهیم وتیک Delete All Administrative Drive-Letter Share را میزنیم و ok را انتخاب میکنیم.

مانند شکل:

12

نظرات