فورتیگیت چه سرویس های امنیتی را ارائه می دهد؟

معرفی سرویس های امنیتی Fortigate که باید بشناسید : هر لحظه و هر روز تهدیدات امنیتی جدید پدیدار میشوند. اکوسیستم تجاری شده و مجرمان سایبری بطور مداوم حملات و تکنیک ها را تغییر میدهد. خواه از خانواده بدافزارها، فیشینگ، یا آسیب پذیری های زیر ساختی باشد- سازمان ها باید به طور مداوم برای دفاع در برابر حملات جدیدی در هر ساعت آماده باشند-. این جایی است که تحقیق تهدیدات و هوش FortiGuard Lab حیاتی است. دانش وسیع از حملات، با توانایی پاسخ سریع در چندین مرحله ترکیب شده، و اساس فراهم کردن امنیت موثر میباشد.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پوشش 10 رشته امنیتی متمایز، صدها تحقیق در FortiGuard Labs چشم انداز سایبری را شفاف میکند و هر روز بطور فعالانه راه های جدید را برای کشف حملات در حال ظهور جست و جو میکند. تیم FortiGuard اقدامات متقابل را برای محافظت بیش از 320000 مشتری فورتی نت در سراسر دنیا توسعه میدهد. این اقدامات متقابل شامل up-to-minute threat intelligence، به عنوان یک subscription service برای محصولات امنیتی Fortinet ارائه شده است.

2

Security Subscription شامل این موارد می باشد.

3

هوش تهدیدات up-to-the minute در لحظه برای متوقف کردن آخرین تهدیدات

  • ✔️در هر جایی از دنیا فقط از طریق یک شبکه جهانی از بیش میلیون ها سنسور در مورد تهدیدات بینش پیدا کنید
  • ✔️هوش سریع و سازنده از طریق تجزیه و تحلیل خودکار و پیشرفته (مانند machine learning) به cross-discipline information اعمال میشود
  • ✔️وفاداری بالا با پروسه های دقیق و کامل back-end
  • ✔️جلوگیری از استخراج راه های جدید حمله با تحقیق فعالانه تهدیدات
  • ✔️اثر بخشی تراز اول از طریق الزام به تست مستقل real-world بدست می آید.

نظرات