احمد نظری
مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

آموزش ترفندهای اکسل | نکات کاربردی اکسل | کلیدهای میانبر اکسل

بطور مثال برای اینکار ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب و کلیک راست و کپی می نماییم.سپس روی سطر مورد نظر کلیلک راست می نماییم و گزینه Paste Spacial را انتخاب می نماییم و در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Transpose را می زنیم و سپس دکمه OK را تایید می نماییم ؛ مشاهده می کنید که محتویات ستون انتخاب شده تبدیل به سطر می شود.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

نحوه تبدیل سطر به ستون و بالعکس آن در نرم افزار اکسل

!! نحوه تبدیل سطر به ستون و بالعکس آن در نرم افزار اکسل
بطور مثال برای اینکار ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب و کلیک راست و کپی می نماییم.سپس روی سطر مورد نظر کلیلک راست می نماییم و گزینه Paste Spacial را انتخاب می نماییم و در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Transpose را می زنیم و سپس دکمه OK را تایید می نماییم ؛ مشاهده می کنید که محتویات ستون انتخاب شده تبدیل به سطر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ed4a55b2-fa07-4e44-889a-a03ac35943c9||
||http://tosinso.com/files/get/da53b0bb-7bf4-4c99-97ef-69964886551f||

|ترفند ها و نکات کلیدی جالب در نرم افزار اکسل (Excel)::http://icdl.tosinso.com/tips/30894/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-(excel)|

!! ایجاد نمودار بوسیله کلیدهای تابعی F11 و Alt+F1 در اکسل
روی یکی از سلول هایی که قرار هست نمودار بر اساس آن محدوده ساخته شود کلیک نمایید و آن را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس کلید F11 را بفشارید مشاهده خواهید کرد که یک شیت جداگانه با نام Chart ساخته شده و نمودار در آن شیت نمایش داده می شود.
||http://tosinso.com/files/get/491ffd41-8d89-4e84-8072-3d555ea2fd95||
||http://tosinso.com/files/get/9c0b8fb1-3540-4093-925e-3a48be80af36||

و چناچنچه تمایل به ساخت نمودار در همان شیت محدوده انتخابی اعداد دارید از کلید های ترکیبی Alt+F1 استفاده نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/0d140ed8-b1c7-442a-a309-ff98f0f6b422||

!! کلید تابعی F4
آخرین عمل انجام شده در اکسل را با فشردن کلید F4 تکرار نمایید ، اینکار تا زمانی که عملی انجام نداده اید با زدن کلید F4 برای محدوه های انتخابی قابل اجرا می باشد.
بطور مثال در تصاویر زیر ما در ابتدا سه ستون اعداد داریم که ستون اول را Bold می نماییم ، سپس ستون دوم را انتخاب و با فشردن کلید F4 ستون دوم هم Bold می شود و همچنین برای ستون سوم به همین شکل خواهد بود.
||http://tosinso.com/files/get/db0f598a-25f3-482c-a869-5a4e628fe451||
||http://tosinso.com/files/get/d82c7c90-dc26-4f97-a247-57fdc411f6cb||
||http://tosinso.com/files/get/57ab25f6-efd7-494a-baeb-895430d2c2e9||
||http://tosinso.com/files/get/d04606f8-a950-4d01-ab6c-c0c2aa50a849||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.
!! نحوه تبدیل سطر به ستون و بالعکس آن در نرم افزار اکسل
بطور مثال برای اینکار ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب و کلیک راست و کپی می نماییم.سپس روی سطر مورد نظر کلیلک راست می نماییم و گزینه Paste Spacial را انتخاب می نماییم و در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Transpose را می زنیم و سپس دکمه OK را تایید می نماییم ؛ مشاهده می کنید که محتویات ستون انتخاب شده تبدیل به سطر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ed4a55b2-fa07-4e44-889a-a03ac35943c9||
||http://tosinso.com/files/get/da53b0bb-7bf4-4c99-97ef-69964886551f||

|ترفند ها و نکات کلیدی جالب در نرم افزار اکسل (Excel)::http://icdl.tosinso.com/tips/30894/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-(excel)|

!! ایجاد نمودار بوسیله کلیدهای تابعی F11 و Alt+F1 در اکسل
روی یکی از سلول هایی که قرار هست نمودار بر اساس آن محدوده ساخته شود کلیک نمایید و آن را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس کلید F11 را بفشارید مشاهده خواهید کرد که یک شیت جداگانه با نام Chart ساخته شده و نمودار در آن شیت نمایش داده می شود.
||http://tosinso.com/files/get/491ffd41-8d89-4e84-8072-3d555ea2fd95||
||http://tosinso.com/files/get/9c0b8fb1-3540-4093-925e-3a48be80af36||

و چناچنچه تمایل به ساخت نمودار در همان شیت محدوده انتخابی اعداد دارید از کلید های ترکیبی Alt+F1 استفاده نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/0d140ed8-b1c7-442a-a309-ff98f0f6b422||

!! کلید تابعی F4
آخرین عمل انجام شده در اکسل را با فشردن کلید F4 تکرار نمایید ، اینکار تا زمانی که عملی انجام نداده اید با زدن کلید F4 برای محدوه های انتخابی قابل اجرا می باشد.
بطور مثال در تصاویر زیر ما در ابتدا سه ستون اعداد داریم که ستون اول را Bold می نماییم ، سپس ستون دوم را انتخاب و با فشردن کلید F4 ستون دوم هم Bold می شود و همچنین برای ستون سوم به همین شکل خواهد بود.
||http://tosinso.com/files/get/db0f598a-25f3-482c-a869-5a4e628fe451||
||http://tosinso.com/files/get/d82c7c90-dc26-4f97-a247-57fdc411f6cb||
||http://tosinso.com/files/get/57ab25f6-efd7-494a-baeb-895430d2c2e9||
||http://tosinso.com/files/get/d04606f8-a950-4d01-ab6c-c0c2aa50a849||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

ایجاد نمودار بوسیله کلیدهای تابعی F11 و Alt+F1 در اکسل

روی یکی از سلول هایی که قرار هست نمودار بر اساس آن محدوده ساخته شود کلیک نمایید و آن را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس کلید F11 را بفشارید مشاهده خواهید کرد که یک شیت جداگانه با نام Chart ساخته شده و نمودار در آن شیت نمایش داده می شود. شما میتوانید برای یادگیری بیشتر به دوره آموزش اکسل در بخش دوره های آموزشی سایت مراجعه کنید.

!! نحوه تبدیل سطر به ستون و بالعکس آن در نرم افزار اکسل
بطور مثال برای اینکار ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب و کلیک راست و کپی می نماییم.سپس روی سطر مورد نظر کلیلک راست می نماییم و گزینه Paste Spacial را انتخاب می نماییم و در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Transpose را می زنیم و سپس دکمه OK را تایید می نماییم ؛ مشاهده می کنید که محتویات ستون انتخاب شده تبدیل به سطر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ed4a55b2-fa07-4e44-889a-a03ac35943c9||
||http://tosinso.com/files/get/da53b0bb-7bf4-4c99-97ef-69964886551f||

|ترفند ها و نکات کلیدی جالب در نرم افزار اکسل (Excel)::http://icdl.tosinso.com/tips/30894/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-(excel)|

!! ایجاد نمودار بوسیله کلیدهای تابعی F11 و Alt+F1 در اکسل
روی یکی از سلول هایی که قرار هست نمودار بر اساس آن محدوده ساخته شود کلیک نمایید و آن را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس کلید F11 را بفشارید مشاهده خواهید کرد که یک شیت جداگانه با نام Chart ساخته شده و نمودار در آن شیت نمایش داده می شود.
||http://tosinso.com/files/get/491ffd41-8d89-4e84-8072-3d555ea2fd95||
||http://tosinso.com/files/get/9c0b8fb1-3540-4093-925e-3a48be80af36||

و چناچنچه تمایل به ساخت نمودار در همان شیت محدوده انتخابی اعداد دارید از کلید های ترکیبی Alt+F1 استفاده نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/0d140ed8-b1c7-442a-a309-ff98f0f6b422||

!! کلید تابعی F4
آخرین عمل انجام شده در اکسل را با فشردن کلید F4 تکرار نمایید ، اینکار تا زمانی که عملی انجام نداده اید با زدن کلید F4 برای محدوه های انتخابی قابل اجرا می باشد.
بطور مثال در تصاویر زیر ما در ابتدا سه ستون اعداد داریم که ستون اول را Bold می نماییم ، سپس ستون دوم را انتخاب و با فشردن کلید F4 ستون دوم هم Bold می شود و همچنین برای ستون سوم به همین شکل خواهد بود.
||http://tosinso.com/files/get/db0f598a-25f3-482c-a869-5a4e628fe451||
||http://tosinso.com/files/get/d82c7c90-dc26-4f97-a247-57fdc411f6cb||
||http://tosinso.com/files/get/57ab25f6-efd7-494a-baeb-895430d2c2e9||
||http://tosinso.com/files/get/d04606f8-a950-4d01-ab6c-c0c2aa50a849||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.
!! نحوه تبدیل سطر به ستون و بالعکس آن در نرم افزار اکسل
بطور مثال برای اینکار ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب و کلیک راست و کپی می نماییم.سپس روی سطر مورد نظر کلیلک راست می نماییم و گزینه Paste Spacial را انتخاب می نماییم و در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Transpose را می زنیم و سپس دکمه OK را تایید می نماییم ؛ مشاهده می کنید که محتویات ستون انتخاب شده تبدیل به سطر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ed4a55b2-fa07-4e44-889a-a03ac35943c9||
||http://tosinso.com/files/get/da53b0bb-7bf4-4c99-97ef-69964886551f||

|ترفند ها و نکات کلیدی جالب در نرم افزار اکسل (Excel)::http://icdl.tosinso.com/tips/30894/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-(excel)|

!! ایجاد نمودار بوسیله کلیدهای تابعی F11 و Alt+F1 در اکسل
روی یکی از سلول هایی که قرار هست نمودار بر اساس آن محدوده ساخته شود کلیک نمایید و آن را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس کلید F11 را بفشارید مشاهده خواهید کرد که یک شیت جداگانه با نام Chart ساخته شده و نمودار در آن شیت نمایش داده می شود.
||http://tosinso.com/files/get/491ffd41-8d89-4e84-8072-3d555ea2fd95||
||http://tosinso.com/files/get/9c0b8fb1-3540-4093-925e-3a48be80af36||

و چناچنچه تمایل به ساخت نمودار در همان شیت محدوده انتخابی اعداد دارید از کلید های ترکیبی Alt+F1 استفاده نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/0d140ed8-b1c7-442a-a309-ff98f0f6b422||

!! کلید تابعی F4
آخرین عمل انجام شده در اکسل را با فشردن کلید F4 تکرار نمایید ، اینکار تا زمانی که عملی انجام نداده اید با زدن کلید F4 برای محدوه های انتخابی قابل اجرا می باشد.
بطور مثال در تصاویر زیر ما در ابتدا سه ستون اعداد داریم که ستون اول را Bold می نماییم ، سپس ستون دوم را انتخاب و با فشردن کلید F4 ستون دوم هم Bold می شود و همچنین برای ستون سوم به همین شکل خواهد بود.
||http://tosinso.com/files/get/db0f598a-25f3-482c-a869-5a4e628fe451||
||http://tosinso.com/files/get/d82c7c90-dc26-4f97-a247-57fdc411f6cb||
||http://tosinso.com/files/get/57ab25f6-efd7-494a-baeb-895430d2c2e9||
||http://tosinso.com/files/get/d04606f8-a950-4d01-ab6c-c0c2aa50a849||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

و چناچنچه تمایل به ساخت نمودار در همان شیت محدوده انتخابی اعداد دارید از کلید های ترکیبی Alt+F1 استفاده نمایید.

!! نحوه تبدیل سطر به ستون و بالعکس آن در نرم افزار اکسل
بطور مثال برای اینکار ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب و کلیک راست و کپی می نماییم.سپس روی سطر مورد نظر کلیلک راست می نماییم و گزینه Paste Spacial را انتخاب می نماییم و در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Transpose را می زنیم و سپس دکمه OK را تایید می نماییم ؛ مشاهده می کنید که محتویات ستون انتخاب شده تبدیل به سطر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ed4a55b2-fa07-4e44-889a-a03ac35943c9||
||http://tosinso.com/files/get/da53b0bb-7bf4-4c99-97ef-69964886551f||

|ترفند ها و نکات کلیدی جالب در نرم افزار اکسل (Excel)::http://icdl.tosinso.com/tips/30894/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-(excel)|

!! ایجاد نمودار بوسیله کلیدهای تابعی F11 و Alt+F1 در اکسل
روی یکی از سلول هایی که قرار هست نمودار بر اساس آن محدوده ساخته شود کلیک نمایید و آن را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس کلید F11 را بفشارید مشاهده خواهید کرد که یک شیت جداگانه با نام Chart ساخته شده و نمودار در آن شیت نمایش داده می شود.
||http://tosinso.com/files/get/491ffd41-8d89-4e84-8072-3d555ea2fd95||
||http://tosinso.com/files/get/9c0b8fb1-3540-4093-925e-3a48be80af36||

و چناچنچه تمایل به ساخت نمودار در همان شیت محدوده انتخابی اعداد دارید از کلید های ترکیبی Alt+F1 استفاده نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/0d140ed8-b1c7-442a-a309-ff98f0f6b422||

!! کلید تابعی F4
آخرین عمل انجام شده در اکسل را با فشردن کلید F4 تکرار نمایید ، اینکار تا زمانی که عملی انجام نداده اید با زدن کلید F4 برای محدوه های انتخابی قابل اجرا می باشد.
بطور مثال در تصاویر زیر ما در ابتدا سه ستون اعداد داریم که ستون اول را Bold می نماییم ، سپس ستون دوم را انتخاب و با فشردن کلید F4 ستون دوم هم Bold می شود و همچنین برای ستون سوم به همین شکل خواهد بود.
||http://tosinso.com/files/get/db0f598a-25f3-482c-a869-5a4e628fe451||
||http://tosinso.com/files/get/d82c7c90-dc26-4f97-a247-57fdc411f6cb||
||http://tosinso.com/files/get/57ab25f6-efd7-494a-baeb-895430d2c2e9||
||http://tosinso.com/files/get/d04606f8-a950-4d01-ab6c-c0c2aa50a849||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

کلید تابعی F4

آخرین عمل انجام شده در اکسل را با فشردن کلید F4 تکرار نمایید ، اینکار تا زمانی که عملی انجام نداده اید با زدن کلید F4 برای محدوه های انتخابی قابل اجرا می باشد. بطور مثال در تصاویر زیر ما در ابتدا سه ستون اعداد داریم که ستون اول را Bold می نماییم ، سپس ستون دوم را انتخاب و با فشردن کلید F4 ستون دوم هم Bold می شود و همچنین برای ستون سوم به همین شکل خواهد بود.

!! نحوه تبدیل سطر به ستون و بالعکس آن در نرم افزار اکسل
بطور مثال برای اینکار ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب و کلیک راست و کپی می نماییم.سپس روی سطر مورد نظر کلیلک راست می نماییم و گزینه Paste Spacial را انتخاب می نماییم و در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Transpose را می زنیم و سپس دکمه OK را تایید می نماییم ؛ مشاهده می کنید که محتویات ستون انتخاب شده تبدیل به سطر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ed4a55b2-fa07-4e44-889a-a03ac35943c9||
||http://tosinso.com/files/get/da53b0bb-7bf4-4c99-97ef-69964886551f||

|ترفند ها و نکات کلیدی جالب در نرم افزار اکسل (Excel)::http://icdl.tosinso.com/tips/30894/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-(excel)|

!! ایجاد نمودار بوسیله کلیدهای تابعی F11 و Alt+F1 در اکسل
روی یکی از سلول هایی که قرار هست نمودار بر اساس آن محدوده ساخته شود کلیک نمایید و آن را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس کلید F11 را بفشارید مشاهده خواهید کرد که یک شیت جداگانه با نام Chart ساخته شده و نمودار در آن شیت نمایش داده می شود.
||http://tosinso.com/files/get/491ffd41-8d89-4e84-8072-3d555ea2fd95||
||http://tosinso.com/files/get/9c0b8fb1-3540-4093-925e-3a48be80af36||

و چناچنچه تمایل به ساخت نمودار در همان شیت محدوده انتخابی اعداد دارید از کلید های ترکیبی Alt+F1 استفاده نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/0d140ed8-b1c7-442a-a309-ff98f0f6b422||

!! کلید تابعی F4
آخرین عمل انجام شده در اکسل را با فشردن کلید F4 تکرار نمایید ، اینکار تا زمانی که عملی انجام نداده اید با زدن کلید F4 برای محدوه های انتخابی قابل اجرا می باشد.
بطور مثال در تصاویر زیر ما در ابتدا سه ستون اعداد داریم که ستون اول را Bold می نماییم ، سپس ستون دوم را انتخاب و با فشردن کلید F4 ستون دوم هم Bold می شود و همچنین برای ستون سوم به همین شکل خواهد بود.
||http://tosinso.com/files/get/db0f598a-25f3-482c-a869-5a4e628fe451||
||http://tosinso.com/files/get/d82c7c90-dc26-4f97-a247-57fdc411f6cb||
||http://tosinso.com/files/get/57ab25f6-efd7-494a-baeb-895430d2c2e9||
||http://tosinso.com/files/get/d04606f8-a950-4d01-ab6c-c0c2aa50a849||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.
!! نحوه تبدیل سطر به ستون و بالعکس آن در نرم افزار اکسل
بطور مثال برای اینکار ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب و کلیک راست و کپی می نماییم.سپس روی سطر مورد نظر کلیلک راست می نماییم و گزینه Paste Spacial را انتخاب می نماییم و در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Transpose را می زنیم و سپس دکمه OK را تایید می نماییم ؛ مشاهده می کنید که محتویات ستون انتخاب شده تبدیل به سطر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ed4a55b2-fa07-4e44-889a-a03ac35943c9||
||http://tosinso.com/files/get/da53b0bb-7bf4-4c99-97ef-69964886551f||

|ترفند ها و نکات کلیدی جالب در نرم افزار اکسل (Excel)::http://icdl.tosinso.com/tips/30894/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-(excel)|

!! ایجاد نمودار بوسیله کلیدهای تابعی F11 و Alt+F1 در اکسل
روی یکی از سلول هایی که قرار هست نمودار بر اساس آن محدوده ساخته شود کلیک نمایید و آن را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس کلید F11 را بفشارید مشاهده خواهید کرد که یک شیت جداگانه با نام Chart ساخته شده و نمودار در آن شیت نمایش داده می شود.
||http://tosinso.com/files/get/491ffd41-8d89-4e84-8072-3d555ea2fd95||
||http://tosinso.com/files/get/9c0b8fb1-3540-4093-925e-3a48be80af36||

و چناچنچه تمایل به ساخت نمودار در همان شیت محدوده انتخابی اعداد دارید از کلید های ترکیبی Alt+F1 استفاده نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/0d140ed8-b1c7-442a-a309-ff98f0f6b422||

!! کلید تابعی F4
آخرین عمل انجام شده در اکسل را با فشردن کلید F4 تکرار نمایید ، اینکار تا زمانی که عملی انجام نداده اید با زدن کلید F4 برای محدوه های انتخابی قابل اجرا می باشد.
بطور مثال در تصاویر زیر ما در ابتدا سه ستون اعداد داریم که ستون اول را Bold می نماییم ، سپس ستون دوم را انتخاب و با فشردن کلید F4 ستون دوم هم Bold می شود و همچنین برای ستون سوم به همین شکل خواهد بود.
||http://tosinso.com/files/get/db0f598a-25f3-482c-a869-5a4e628fe451||
||http://tosinso.com/files/get/d82c7c90-dc26-4f97-a247-57fdc411f6cb||
||http://tosinso.com/files/get/57ab25f6-efd7-494a-baeb-895430d2c2e9||
||http://tosinso.com/files/get/d04606f8-a950-4d01-ab6c-c0c2aa50a849||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.
!! نحوه تبدیل سطر به ستون و بالعکس آن در نرم افزار اکسل
بطور مثال برای اینکار ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب و کلیک راست و کپی می نماییم.سپس روی سطر مورد نظر کلیلک راست می نماییم و گزینه Paste Spacial را انتخاب می نماییم و در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Transpose را می زنیم و سپس دکمه OK را تایید می نماییم ؛ مشاهده می کنید که محتویات ستون انتخاب شده تبدیل به سطر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ed4a55b2-fa07-4e44-889a-a03ac35943c9||
||http://tosinso.com/files/get/da53b0bb-7bf4-4c99-97ef-69964886551f||

|ترفند ها و نکات کلیدی جالب در نرم افزار اکسل (Excel)::http://icdl.tosinso.com/tips/30894/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-(excel)|

!! ایجاد نمودار بوسیله کلیدهای تابعی F11 و Alt+F1 در اکسل
روی یکی از سلول هایی که قرار هست نمودار بر اساس آن محدوده ساخته شود کلیک نمایید و آن را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس کلید F11 را بفشارید مشاهده خواهید کرد که یک شیت جداگانه با نام Chart ساخته شده و نمودار در آن شیت نمایش داده می شود.
||http://tosinso.com/files/get/491ffd41-8d89-4e84-8072-3d555ea2fd95||
||http://tosinso.com/files/get/9c0b8fb1-3540-4093-925e-3a48be80af36||

و چناچنچه تمایل به ساخت نمودار در همان شیت محدوده انتخابی اعداد دارید از کلید های ترکیبی Alt+F1 استفاده نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/0d140ed8-b1c7-442a-a309-ff98f0f6b422||

!! کلید تابعی F4
آخرین عمل انجام شده در اکسل را با فشردن کلید F4 تکرار نمایید ، اینکار تا زمانی که عملی انجام نداده اید با زدن کلید F4 برای محدوه های انتخابی قابل اجرا می باشد.
بطور مثال در تصاویر زیر ما در ابتدا سه ستون اعداد داریم که ستون اول را Bold می نماییم ، سپس ستون دوم را انتخاب و با فشردن کلید F4 ستون دوم هم Bold می شود و همچنین برای ستون سوم به همین شکل خواهد بود.
||http://tosinso.com/files/get/db0f598a-25f3-482c-a869-5a4e628fe451||
||http://tosinso.com/files/get/d82c7c90-dc26-4f97-a247-57fdc411f6cb||
||http://tosinso.com/files/get/57ab25f6-efd7-494a-baeb-895430d2c2e9||
||http://tosinso.com/files/get/d04606f8-a950-4d01-ab6c-c0c2aa50a849||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.
!! نحوه تبدیل سطر به ستون و بالعکس آن در نرم افزار اکسل
بطور مثال برای اینکار ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب و کلیک راست و کپی می نماییم.سپس روی سطر مورد نظر کلیلک راست می نماییم و گزینه Paste Spacial را انتخاب می نماییم و در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Transpose را می زنیم و سپس دکمه OK را تایید می نماییم ؛ مشاهده می کنید که محتویات ستون انتخاب شده تبدیل به سطر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ed4a55b2-fa07-4e44-889a-a03ac35943c9||
||http://tosinso.com/files/get/da53b0bb-7bf4-4c99-97ef-69964886551f||

|ترفند ها و نکات کلیدی جالب در نرم افزار اکسل (Excel)::http://icdl.tosinso.com/tips/30894/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-(excel)|

!! ایجاد نمودار بوسیله کلیدهای تابعی F11 و Alt+F1 در اکسل
روی یکی از سلول هایی که قرار هست نمودار بر اساس آن محدوده ساخته شود کلیک نمایید و آن را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس کلید F11 را بفشارید مشاهده خواهید کرد که یک شیت جداگانه با نام Chart ساخته شده و نمودار در آن شیت نمایش داده می شود.
||http://tosinso.com/files/get/491ffd41-8d89-4e84-8072-3d555ea2fd95||
||http://tosinso.com/files/get/9c0b8fb1-3540-4093-925e-3a48be80af36||

و چناچنچه تمایل به ساخت نمودار در همان شیت محدوده انتخابی اعداد دارید از کلید های ترکیبی Alt+F1 استفاده نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/0d140ed8-b1c7-442a-a309-ff98f0f6b422||

!! کلید تابعی F4
آخرین عمل انجام شده در اکسل را با فشردن کلید F4 تکرار نمایید ، اینکار تا زمانی که عملی انجام نداده اید با زدن کلید F4 برای محدوه های انتخابی قابل اجرا می باشد.
بطور مثال در تصاویر زیر ما در ابتدا سه ستون اعداد داریم که ستون اول را Bold می نماییم ، سپس ستون دوم را انتخاب و با فشردن کلید F4 ستون دوم هم Bold می شود و همچنین برای ستون سوم به همین شکل خواهد بود.
||http://tosinso.com/files/get/db0f598a-25f3-482c-a869-5a4e628fe451||
||http://tosinso.com/files/get/d82c7c90-dc26-4f97-a247-57fdc411f6cb||
||http://tosinso.com/files/get/57ab25f6-efd7-494a-baeb-895430d2c2e9||
||http://tosinso.com/files/get/d04606f8-a950-4d01-ab6c-c0c2aa50a849||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

1. تغییر فرمت سلول ها با استفاده از کلید های Alt+Shift بعلاوه کلید های عددی 1 تا 6 (ما در سلول ها عدد 100 را قرار دادیم که پس از اعمال کلیدها به شکل زیر تغییر فرمت داده اند )

با سلام ، در ادامه آموزش های قبلی کلید های میانبر و ترفند ها در اکسل مواردی دیگر را برایتان در این آموزش بیان خواهیم نمود.
|ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)::ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)|

1. تغییر فرمت سلول ها با استفاده از کلید های Alt+Shift بعلاوه کلید های عددی 1 تا 6 (ما در سلول ها عدد 100 را قرار دادیم که پس از اعمال کلیدها به شکل زیر تغییر فرمت داده اند )
||http://tosinso.com/files/get/b6c1b25e-47f2-4ca5-80e4-2e42c0ba1bb0||

2. نمایش تمام فرمول های موجود در کاربرگ با استفاده از کلید ترکیبی `+Ctrl
||http://tosinso.com/files/get/7e2a363b-2798-4566-bf5a-9c819ccd167f||

3. نمایش کامنت برای یک سلول با استفاده از کلید های Shift+f2
||http://tosinso.com/files/get/8bfdda2d-47d9-4f84-9bff-8a98009f0bfc||

4.  اضافه کردن شیت با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+F11

5 . کپی کردن و پر کردن سلول ها با روشی جالب . بدین شکل که اگر در یک سطر یک بازه را انتخاب کنید و کلید های ترکیبی Ctrl+R را بزنید محتوای سمت چپ ترین خانه انتخابی در تمام بازه سمت راست کپی می شود . و برای ستون هم محتوای بالاترین سلول انتخابی با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+D در زیر آن کپی می شود.
||http://tosinso.com/files/get/e3292324-5a53-4307-928a-522419be4362||

پس از اعمال کلید های ترکیبی
||http://tosinso.com/files/get/f0acc1f3-e2eb-4862-abbe-dace4e358684||

6. Paste کردن با استفاده از کلید Enter بجای استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+C و کلیلک راست Paste می توان در محل مورد نظر کلید Enter را زد تا عمل Paste انجام گیرد.
7.انتخاب بازه دلخواه با استفاده از کلید تابعی F5 و استفاده از پنجره GoTo
||http://tosinso.com/files/get/f769a5ff-fe01-4ac1-8fa7-38755e395452||

8. انتخاب سطر با استفاده از کلید های Shift +Space و انتخاب ستون با استفاده ازکلید های Ctrl+Space
9. مرتب سازی با استفاده از کلید های Alt+D+S و استفاده از پنجره Sort
||http://tosinso.com/files/get/e6dc8b67-e858-493c-b93d-89b7f0020b2b||

10.اضافه و حذف کردن سطر و ستون با استفاده از کلید Ctrl بعلاوه کلید های + و - قسمت ماشین حساب صفحه کلید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

2. نمایش تمام فرمول های موجود در کاربرگ با استفاده از کلید ترکیبی `+Ctrl

با سلام ، در ادامه آموزش های قبلی کلید های میانبر و ترفند ها در اکسل مواردی دیگر را برایتان در این آموزش بیان خواهیم نمود.
|ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)::ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)|

1. تغییر فرمت سلول ها با استفاده از کلید های Alt+Shift بعلاوه کلید های عددی 1 تا 6 (ما در سلول ها عدد 100 را قرار دادیم که پس از اعمال کلیدها به شکل زیر تغییر فرمت داده اند )
||http://tosinso.com/files/get/b6c1b25e-47f2-4ca5-80e4-2e42c0ba1bb0||

2. نمایش تمام فرمول های موجود در کاربرگ با استفاده از کلید ترکیبی `+Ctrl
||http://tosinso.com/files/get/7e2a363b-2798-4566-bf5a-9c819ccd167f||

3. نمایش کامنت برای یک سلول با استفاده از کلید های Shift+f2
||http://tosinso.com/files/get/8bfdda2d-47d9-4f84-9bff-8a98009f0bfc||

4.  اضافه کردن شیت با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+F11

5 . کپی کردن و پر کردن سلول ها با روشی جالب . بدین شکل که اگر در یک سطر یک بازه را انتخاب کنید و کلید های ترکیبی Ctrl+R را بزنید محتوای سمت چپ ترین خانه انتخابی در تمام بازه سمت راست کپی می شود . و برای ستون هم محتوای بالاترین سلول انتخابی با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+D در زیر آن کپی می شود.
||http://tosinso.com/files/get/e3292324-5a53-4307-928a-522419be4362||

پس از اعمال کلید های ترکیبی
||http://tosinso.com/files/get/f0acc1f3-e2eb-4862-abbe-dace4e358684||

6. Paste کردن با استفاده از کلید Enter بجای استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+C و کلیلک راست Paste می توان در محل مورد نظر کلید Enter را زد تا عمل Paste انجام گیرد.
7.انتخاب بازه دلخواه با استفاده از کلید تابعی F5 و استفاده از پنجره GoTo
||http://tosinso.com/files/get/f769a5ff-fe01-4ac1-8fa7-38755e395452||

8. انتخاب سطر با استفاده از کلید های Shift +Space و انتخاب ستون با استفاده ازکلید های Ctrl+Space
9. مرتب سازی با استفاده از کلید های Alt+D+S و استفاده از پنجره Sort
||http://tosinso.com/files/get/e6dc8b67-e858-493c-b93d-89b7f0020b2b||

10.اضافه و حذف کردن سطر و ستون با استفاده از کلید Ctrl بعلاوه کلید های + و - قسمت ماشین حساب صفحه کلید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

3. نمایش کامنت برای یک سلول با استفاده از کلید های Shift+f2

با سلام ، در ادامه آموزش های قبلی کلید های میانبر و ترفند ها در اکسل مواردی دیگر را برایتان در این آموزش بیان خواهیم نمود.
|ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)::ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)|

1. تغییر فرمت سلول ها با استفاده از کلید های Alt+Shift بعلاوه کلید های عددی 1 تا 6 (ما در سلول ها عدد 100 را قرار دادیم که پس از اعمال کلیدها به شکل زیر تغییر فرمت داده اند )
||http://tosinso.com/files/get/b6c1b25e-47f2-4ca5-80e4-2e42c0ba1bb0||

2. نمایش تمام فرمول های موجود در کاربرگ با استفاده از کلید ترکیبی `+Ctrl
||http://tosinso.com/files/get/7e2a363b-2798-4566-bf5a-9c819ccd167f||

3. نمایش کامنت برای یک سلول با استفاده از کلید های Shift+f2
||http://tosinso.com/files/get/8bfdda2d-47d9-4f84-9bff-8a98009f0bfc||

4.  اضافه کردن شیت با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+F11

5 . کپی کردن و پر کردن سلول ها با روشی جالب . بدین شکل که اگر در یک سطر یک بازه را انتخاب کنید و کلید های ترکیبی Ctrl+R را بزنید محتوای سمت چپ ترین خانه انتخابی در تمام بازه سمت راست کپی می شود . و برای ستون هم محتوای بالاترین سلول انتخابی با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+D در زیر آن کپی می شود.
||http://tosinso.com/files/get/e3292324-5a53-4307-928a-522419be4362||

پس از اعمال کلید های ترکیبی
||http://tosinso.com/files/get/f0acc1f3-e2eb-4862-abbe-dace4e358684||

6. Paste کردن با استفاده از کلید Enter بجای استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+C و کلیلک راست Paste می توان در محل مورد نظر کلید Enter را زد تا عمل Paste انجام گیرد.
7.انتخاب بازه دلخواه با استفاده از کلید تابعی F5 و استفاده از پنجره GoTo
||http://tosinso.com/files/get/f769a5ff-fe01-4ac1-8fa7-38755e395452||

8. انتخاب سطر با استفاده از کلید های Shift +Space و انتخاب ستون با استفاده ازکلید های Ctrl+Space
9. مرتب سازی با استفاده از کلید های Alt+D+S و استفاده از پنجره Sort
||http://tosinso.com/files/get/e6dc8b67-e858-493c-b93d-89b7f0020b2b||

10.اضافه و حذف کردن سطر و ستون با استفاده از کلید Ctrl بعلاوه کلید های + و - قسمت ماشین حساب صفحه کلید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

4. اضافه کردن شیت با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+F11

5 . کپی کردن و پر کردن سلول ها با روشی جالب . بدین شکل که اگر در یک سطر یک بازه را انتخاب کنید و کلید های ترکیبی Ctrl+R را بزنید محتوای سمت چپ ترین خانه انتخابی در تمام بازه سمت راست کپی می شود . و برای ستون هم محتوای بالاترین سلول انتخابی با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+D در زیر آن کپی می شود.

با سلام ، در ادامه آموزش های قبلی کلید های میانبر و ترفند ها در اکسل مواردی دیگر را برایتان در این آموزش بیان خواهیم نمود.
|ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)::ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)|

1. تغییر فرمت سلول ها با استفاده از کلید های Alt+Shift بعلاوه کلید های عددی 1 تا 6 (ما در سلول ها عدد 100 را قرار دادیم که پس از اعمال کلیدها به شکل زیر تغییر فرمت داده اند )
||http://tosinso.com/files/get/b6c1b25e-47f2-4ca5-80e4-2e42c0ba1bb0||

2. نمایش تمام فرمول های موجود در کاربرگ با استفاده از کلید ترکیبی `+Ctrl
||http://tosinso.com/files/get/7e2a363b-2798-4566-bf5a-9c819ccd167f||

3. نمایش کامنت برای یک سلول با استفاده از کلید های Shift+f2
||http://tosinso.com/files/get/8bfdda2d-47d9-4f84-9bff-8a98009f0bfc||

4.  اضافه کردن شیت با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+F11

5 . کپی کردن و پر کردن سلول ها با روشی جالب . بدین شکل که اگر در یک سطر یک بازه را انتخاب کنید و کلید های ترکیبی Ctrl+R را بزنید محتوای سمت چپ ترین خانه انتخابی در تمام بازه سمت راست کپی می شود . و برای ستون هم محتوای بالاترین سلول انتخابی با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+D در زیر آن کپی می شود.
||http://tosinso.com/files/get/e3292324-5a53-4307-928a-522419be4362||

پس از اعمال کلید های ترکیبی
||http://tosinso.com/files/get/f0acc1f3-e2eb-4862-abbe-dace4e358684||

6. Paste کردن با استفاده از کلید Enter بجای استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+C و کلیلک راست Paste می توان در محل مورد نظر کلید Enter را زد تا عمل Paste انجام گیرد.
7.انتخاب بازه دلخواه با استفاده از کلید تابعی F5 و استفاده از پنجره GoTo
||http://tosinso.com/files/get/f769a5ff-fe01-4ac1-8fa7-38755e395452||

8. انتخاب سطر با استفاده از کلید های Shift +Space و انتخاب ستون با استفاده ازکلید های Ctrl+Space
9. مرتب سازی با استفاده از کلید های Alt+D+S و استفاده از پنجره Sort
||http://tosinso.com/files/get/e6dc8b67-e858-493c-b93d-89b7f0020b2b||

10.اضافه و حذف کردن سطر و ستون با استفاده از کلید Ctrl بعلاوه کلید های + و - قسمت ماشین حساب صفحه کلید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

پس از اعمال کلید های ترکیبی

با سلام ، در ادامه آموزش های قبلی کلید های میانبر و ترفند ها در اکسل مواردی دیگر را برایتان در این آموزش بیان خواهیم نمود.
|ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)::ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)|

1. تغییر فرمت سلول ها با استفاده از کلید های Alt+Shift بعلاوه کلید های عددی 1 تا 6 (ما در سلول ها عدد 100 را قرار دادیم که پس از اعمال کلیدها به شکل زیر تغییر فرمت داده اند )
||http://tosinso.com/files/get/b6c1b25e-47f2-4ca5-80e4-2e42c0ba1bb0||

2. نمایش تمام فرمول های موجود در کاربرگ با استفاده از کلید ترکیبی `+Ctrl
||http://tosinso.com/files/get/7e2a363b-2798-4566-bf5a-9c819ccd167f||

3. نمایش کامنت برای یک سلول با استفاده از کلید های Shift+f2
||http://tosinso.com/files/get/8bfdda2d-47d9-4f84-9bff-8a98009f0bfc||

4.  اضافه کردن شیت با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+F11

5 . کپی کردن و پر کردن سلول ها با روشی جالب . بدین شکل که اگر در یک سطر یک بازه را انتخاب کنید و کلید های ترکیبی Ctrl+R را بزنید محتوای سمت چپ ترین خانه انتخابی در تمام بازه سمت راست کپی می شود . و برای ستون هم محتوای بالاترین سلول انتخابی با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+D در زیر آن کپی می شود.
||http://tosinso.com/files/get/e3292324-5a53-4307-928a-522419be4362||

پس از اعمال کلید های ترکیبی
||http://tosinso.com/files/get/f0acc1f3-e2eb-4862-abbe-dace4e358684||

6. Paste کردن با استفاده از کلید Enter بجای استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+C و کلیلک راست Paste می توان در محل مورد نظر کلید Enter را زد تا عمل Paste انجام گیرد.
7.انتخاب بازه دلخواه با استفاده از کلید تابعی F5 و استفاده از پنجره GoTo
||http://tosinso.com/files/get/f769a5ff-fe01-4ac1-8fa7-38755e395452||

8. انتخاب سطر با استفاده از کلید های Shift +Space و انتخاب ستون با استفاده ازکلید های Ctrl+Space
9. مرتب سازی با استفاده از کلید های Alt+D+S و استفاده از پنجره Sort
||http://tosinso.com/files/get/e6dc8b67-e858-493c-b93d-89b7f0020b2b||

10.اضافه و حذف کردن سطر و ستون با استفاده از کلید Ctrl بعلاوه کلید های + و - قسمت ماشین حساب صفحه کلید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

6. Paste کردن با استفاده از کلید Enter بجای استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+C و کلیلک راست Paste می توان در محل مورد نظر کلید Enter را زد تا عمل Paste انجام گیرد.

7.انتخاب بازه دلخواه با استفاده از کلید تابعی F5 و استفاده از پنجره GoTo

با سلام ، در ادامه آموزش های قبلی کلید های میانبر و ترفند ها در اکسل مواردی دیگر را برایتان در این آموزش بیان خواهیم نمود.
|ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)::ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)|

1. تغییر فرمت سلول ها با استفاده از کلید های Alt+Shift بعلاوه کلید های عددی 1 تا 6 (ما در سلول ها عدد 100 را قرار دادیم که پس از اعمال کلیدها به شکل زیر تغییر فرمت داده اند )
||http://tosinso.com/files/get/b6c1b25e-47f2-4ca5-80e4-2e42c0ba1bb0||

2. نمایش تمام فرمول های موجود در کاربرگ با استفاده از کلید ترکیبی `+Ctrl
||http://tosinso.com/files/get/7e2a363b-2798-4566-bf5a-9c819ccd167f||

3. نمایش کامنت برای یک سلول با استفاده از کلید های Shift+f2
||http://tosinso.com/files/get/8bfdda2d-47d9-4f84-9bff-8a98009f0bfc||

4.  اضافه کردن شیت با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+F11

5 . کپی کردن و پر کردن سلول ها با روشی جالب . بدین شکل که اگر در یک سطر یک بازه را انتخاب کنید و کلید های ترکیبی Ctrl+R را بزنید محتوای سمت چپ ترین خانه انتخابی در تمام بازه سمت راست کپی می شود . و برای ستون هم محتوای بالاترین سلول انتخابی با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+D در زیر آن کپی می شود.
||http://tosinso.com/files/get/e3292324-5a53-4307-928a-522419be4362||

پس از اعمال کلید های ترکیبی
||http://tosinso.com/files/get/f0acc1f3-e2eb-4862-abbe-dace4e358684||

6. Paste کردن با استفاده از کلید Enter بجای استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+C و کلیلک راست Paste می توان در محل مورد نظر کلید Enter را زد تا عمل Paste انجام گیرد.
7.انتخاب بازه دلخواه با استفاده از کلید تابعی F5 و استفاده از پنجره GoTo
||http://tosinso.com/files/get/f769a5ff-fe01-4ac1-8fa7-38755e395452||

8. انتخاب سطر با استفاده از کلید های Shift +Space و انتخاب ستون با استفاده ازکلید های Ctrl+Space
9. مرتب سازی با استفاده از کلید های Alt+D+S و استفاده از پنجره Sort
||http://tosinso.com/files/get/e6dc8b67-e858-493c-b93d-89b7f0020b2b||

10.اضافه و حذف کردن سطر و ستون با استفاده از کلید Ctrl بعلاوه کلید های + و - قسمت ماشین حساب صفحه کلید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

8. انتخاب سطر با استفاده از کلید های Shift +Space و انتخاب ستون با استفاده ازکلید های Ctrl+Space

9. مرتب سازی با استفاده از کلید های Alt+D+S و استفاده از پنجره Sort

با سلام ، در ادامه آموزش های قبلی کلید های میانبر و ترفند ها در اکسل مواردی دیگر را برایتان در این آموزش بیان خواهیم نمود.
|ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)::ترفند های کاربردی نرم افزار اکسل(Excel)|

1. تغییر فرمت سلول ها با استفاده از کلید های Alt+Shift بعلاوه کلید های عددی 1 تا 6 (ما در سلول ها عدد 100 را قرار دادیم که پس از اعمال کلیدها به شکل زیر تغییر فرمت داده اند )
||http://tosinso.com/files/get/b6c1b25e-47f2-4ca5-80e4-2e42c0ba1bb0||

2. نمایش تمام فرمول های موجود در کاربرگ با استفاده از کلید ترکیبی `+Ctrl
||http://tosinso.com/files/get/7e2a363b-2798-4566-bf5a-9c819ccd167f||

3. نمایش کامنت برای یک سلول با استفاده از کلید های Shift+f2
||http://tosinso.com/files/get/8bfdda2d-47d9-4f84-9bff-8a98009f0bfc||

4.  اضافه کردن شیت با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+F11

5 . کپی کردن و پر کردن سلول ها با روشی جالب . بدین شکل که اگر در یک سطر یک بازه را انتخاب کنید و کلید های ترکیبی Ctrl+R را بزنید محتوای سمت چپ ترین خانه انتخابی در تمام بازه سمت راست کپی می شود . و برای ستون هم محتوای بالاترین سلول انتخابی با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+D در زیر آن کپی می شود.
||http://tosinso.com/files/get/e3292324-5a53-4307-928a-522419be4362||

پس از اعمال کلید های ترکیبی
||http://tosinso.com/files/get/f0acc1f3-e2eb-4862-abbe-dace4e358684||

6. Paste کردن با استفاده از کلید Enter بجای استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+C و کلیلک راست Paste می توان در محل مورد نظر کلید Enter را زد تا عمل Paste انجام گیرد.
7.انتخاب بازه دلخواه با استفاده از کلید تابعی F5 و استفاده از پنجره GoTo
||http://tosinso.com/files/get/f769a5ff-fe01-4ac1-8fa7-38755e395452||

8. انتخاب سطر با استفاده از کلید های Shift +Space و انتخاب ستون با استفاده ازکلید های Ctrl+Space
9. مرتب سازی با استفاده از کلید های Alt+D+S و استفاده از پنجره Sort
||http://tosinso.com/files/get/e6dc8b67-e858-493c-b93d-89b7f0020b2b||

10.اضافه و حذف کردن سطر و ستون با استفاده از کلید Ctrl بعلاوه کلید های + و - قسمت ماشین حساب صفحه کلید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

10.اضافه و حذف کردن سطر و ستون با استفاده از کلید Ctrl بعلاوه کلید های + و - قسمت ماشین حساب صفحه کلید.


احمد نظری
احمد نظری

مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

من احمد نظری مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد نمایندگی خراسان (سبزوار) به عنوان یکی از دوستداران توسینسو هستم مدیر مرکز آموزش مجازی پارس نمایندگی خراسان /سبزوار مدیر کنسرسیوم اعتبار سنجی و ارزشیابی شرکت ها(شرکت کاوش) نمایندگی خراسان/ کارشناس نرم افزار کامپیوتر و تکنسین شبکه / مدیر ، کارشناس و مدرس اسبق دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار/ مشاور بازار کار (بصورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ) و مشاوره کار آفرینی در سایر حوزه های تخصصی

نظرات