آموزش رفع مشکل Replicate نشدن SYSVOL و NETLOGON

گاهی تست های replicate بین سرور اصلی و سرور ادیشنال دامین کنترلر همگی نشان از صحت replicate دارد اما وقتی چک میکنیم می بینیم که پوشه های SYSVOL و NETLOGON در سرور ادیشنال replicate نمی شوند. در مورد رفع این مشکل در ویندوز سرور 2008R2 قبلا جناب مهندس نصیری آموزش با عنوان «ایجاد کردن پوشه های SYSVOL و NETLOGON بصورت دستی» رو در سایت itpro گذاشتن. اما من در این نکته میخوام رفع این مشکل رو در ویندوز سرور 2012 بیان کنم. اتفاقی که برای سرورهای دامین سازمان ما رخ داد این بود که سرور اصلی دامین یهویی (هنوز هم نفهمیدم چرا؟!!!) ری استارت شد و بعد چک کردم replication برقرار باشه که متوجه مسئله شدم. و اما راه حل:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

در event viewer سرور اصلی که ناگهانی خاموش شده بود یک warning با errorID برابر با 2213 در قسمت DFSR Replication لاگ شده بود که بیانگر این بود که به دلیل وقوع یک shutdown غیراصولی (غیر تمیز) و باعث شده replicate فایل ها متوقف شود. در ادامه توضیحات این خطا بیان شده بود که ابتدا از فایل های مربوط به فولدرهایی که در replicate نقش دارند یک بکاپ تهیه کنید (SYSVOL و NETLOGON ) و سپس از طریق متد ResumeReplication WMI دستور ادامه یافتن replicate را به سرور صادر کنید. و باز در ادامه پیام دستور خط فرمانی را ارائه می کند که کل متن پیام خطایی که من مشاهده کردم این بود:

The DFS Replication service stopped replication on volume C:. This occurs when a DFSR JET database is not shut down cleanly and Auto Recovery is disabled. To resolve this issue, back up the files in the affected replicated folders, and then use the ResumeReplication WMI method to resume replication. 
 
Additional Information: 
Volume: C: 
GUID: ***********************************
 
Recovery Steps 
1. Back up the files in all replicated folders on the volume. Failure to do so may result in data loss due to unexpected conflict resolution during the recovery of the replicated folders. 
2. To resume the replication for this volume, use the WMI method ResumeReplication of the DfsrVolumeConfig class. For example, from an elevated command prompt, type the following command: 
wmic /namespace:\\root\microsoftdfs path dfsrVolumeConfig where volumeGuid="**********************************" call ResumeReplication 

کافی است همان دستور خط فرمانی را که در توضیحات خطا آمده است کپی کرده و در CMD پیست و اجرا نمائیم. من این کار را انجام دادم و خیلی زود در سمت سرور ادیشنال در eventviewer شاهد پیام موفقیت relicate پوشه های SYSVOL و NETLOGON بودم.


عالیه زاری
عالیه زاری

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار تجربه پیاده سازی مجازی سازی سرور و دسکتاپ در محیط عملیاتی

نظرات