محمود کیاستی
مدرس دوره های ICDL

آموزش کار با تابع Count در اکسل + انواع تابع Count به همراه مثال

چند نوع تابع Count در اکسل وجود دارد؟ در ادامه قسمت قبلی، در این بخش به معرّفی و کاربرد انواع تابع Count تحت عنوانهای متفاوت: COUNTA-COUNT-COUNTIFS -COUNTIF - COUNTBLANK بپردازیم. اما به صورت کلی میتوان گفت که از تابع Count به منظور شمارش تعداد سلولها در ناحیه ای مشخص، استفاده میشود.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

تابع Count چیست؟

با استفاده از این تابع، قادر به شمارش تعداد سلولها در ناحیه ای مشخص شده می باشید اما نکته ای که وجود دارد این است که این تابع صرفاً سلولهای حاوی اعداد را شمارش میکند. برای نمونه در سلولهای A1:A7 و B1:B7 همانند تصویر زیر مواردی را درج کرده و حاصل استفاده از فرمول زیر را مشاهده خواهید نمود:

=COUNT(A1:A7)
وب سایت توسینسو

همانگونه که ملاحظه میکنید با استفاده از تابع Count، صرفاً سلولهای حاوی مقادیر عددی در ناحیه ی مشخص شده، شمارش می شوند و سلولهای خالی یا با مقادیر متنی، در این تابع محاسبه نمیشوند.

همچنین شما میتوانید برای آموزش ویدئویی به دوره آموزش اکسل در بخش دوره های آموزشی سایت مراجعه نمایید.

تابع COUNTA چیست؟

با استفاده از این تابع، قادر به شمارش تعداد کل سلولها در ناحیه ای مشخص شده میباشید اما نکته ای که وجود دارد این است که این تابع، تمامی سلولها به غیر از سلولهای خالی را شمارش میکند. برای نمونه در ادامه مثال بالا همانند تصویر حاصل استفاده از فرمول زیر را مشاهده خواهید نمود:

=COUNTA(A1:A7)

2

وب سایت توسینسو

تابع COUNTBLANK چیست؟

با استفاده از این تابع، قادر به شمارش تعداد سلولهای خالی در ناحیه ای مشخص شده میباشید اما نکته ای که وجود دارد این است که این تابع، هیچ یک از سلولهای دارای مقدار را شمارش نمیکند. برای نمونه در ادامه مثال بالا همانند تصویر حاصل فرمول زیر را مشاهده خواهید نمود:

=COUNTBLANK(A1:A7)
وب سایت توسینسو

تابع COUNTIF چیست؟

با استفاده از این تابع، قادر به شمارش تعداد سلولهای دارای شرط خاص در ناحیه ای مشخص شده میباشید. نکته ای که وجود دارد این است که برای استفاده از این تابع، میبایست شرطی تعریف کنید، شکل کلی تابع به صورت زیر میباشد:

COUNTIF(range,"criteria")

در قسمت Range، همانند توابع بالا، محدوده ی سلولها جهت شمارش مشخص میشود و در قسمت criteria شرط خود را برای شمارش سلولها درج میکنید. مثلاً میتوانید مشخص کنید که صرفاً سلولهای حاوی یک مقدار خاص (یک عدد، کلمه و ...) شمارش شوند، و یا صرفاً سلولهایی که ابتدا یا انتهای آنها یک مقدار خاص باشد، شمارش شود در ادامه، نمونه هایی در این خصوص ذکر میکنیم تا بیشتر با کاربرد این تابع آشنا شوید.در ادامه مثال بالا، جهت یافتن سلولهایی که مقداری برابر با 1000 دارند، فرمول زیر را استفاده نموده و در تصویر زیر، نتیجه را مشاهده خواهید نمود:

=COUNTIF(A1:A7,"1000") 
وب سایت توسینسو

جهت یافتن سلولهای حاوی مقداری بزرگتر از 1500، فرمول زیر را استفاده نموده و در تصویر زیر، نتیجه را مشاهده خواهید نمود:

=COUNTIF(A1:A7,">1500")
وب سایت توسینسو

جهت یافتن سلولهای متنی که با مقدار ITPro شروع می شوند، فرمول زیر را استفاده نموده و در تصویر زیر، نتیجه را مشاهده خواهید نمود:

=COUNTIF(A1:A8,"ITPro*")
وب سایت توسینسو

تابع COUNTIFS چیست؟

با استفاده از این تابع، قادر به شمارش تعداد سلولهای دارای شروط خاص در نواحی مشخص شده میباشید. نکته ای که وجود دارد این است که برای استفاده از این تابع، میبایست چند ناحیه و چند شرط تعریف کنید، شکل کلی تابع به صورت زیر میباشد:

COUNTIFS(criteria_range1, "criteria1", criteria_range2, "criteria2"…)

به عنوان نمونه جهت یافتن سلولهای که با مقداری بزگتر از 1500 در ناحیه A1:A7 از سال 1392 به بعد(درناحیه B1:B7) شروع می شوند، فرمول زیر را استفاده نموده و در تصویر زیر، نتیجه را مشاهده خواهید نمود:

=COUNTIFS(A1:A7,">1500",B1:B7,">1392")
وب سایت توسینسو

با توجّه به توضیحات فوق و نمونه های ذکر شده، میتوان نتیجه گیری کرد که با استفاده از توابع Count قادر به استخراج آمار سلولها و گزارشهای دلخواه بسیاری از داده های موجود در اکسل هستیم اما باید به این نکته دقت کنیم که با چه هدفی قصد استفاده از این تابع را داریم تا بتوانیم بصورت دقیق تر یکی از توابع معرّفی شده در بالا را برای کار خود انتخاب کنیم. از جمله کاربردهای توابع Count در استخراج آمار حضور و غیاب، تعداد مقادیر بیشتر از -کمتر از-یا مساوی با- مقداری خاص، و .... میباشد. اگر تاکنون از این تابع استفاده نکرده اید، پیشنهاد میکنم حداقل یکبار امتحان کنید.


محمود کیاستی
محمود کیاستی

مدرس دوره های ICDL

محمود کیاستی ، مدرس و مشاور در حوزه های گرافیک و طراحی ، متخصص در حوزه نرم افزارهای Photoshop ، InDesign و illustrator .. مدرس دوره های مهارت های هفتگانه و ICDL پیشرفته ، کارشناس شبکه ها و سرویس های مبتنی بر زیرساخت های مایکروسافت و ...

نظرات