احمد نظری
مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

ترکیب چند فایل mp3 با یک دستور

معمولا رایجه که برای ترکیب چند تا فایل mp3 از نرم افزار های جانبی واسه اینکار استفاده می کنند ولی ما در این آموزش کوتاه بدون استفاده از هیچ نرم افزاری چند فایل mp3 را با هم ترکیب می کنیم.برای اینکار ابتدا یک پوشه با نام دلخواه ایجاد کنید و در داخل اون فایل های را که قرار با هم ادغامشون کنید رو قرار بدهید.برای اینکه ترکیب اجرا فایل ها مشخص باشه اونهارو rename کنیدو با شماره گذاری مشخص کنید مانند 1.mp3.2،mp3

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
معمولا رایجه که برای ترکیب چند تا فایل mp3 از نرم افزار های جانبی واسه اینکار استفاده می کنند ولی ما در این آموزش کوتاه بدون استفاده از هیچ نرم افزاری چند فایل mp3 را با هم ترکیب می کنیم.برای اینکار ابتدا یک پوشه با نام دلخواه ایجاد کنید و در داخل اون فایل های را که قرار با هم ادغامشون کنید رو قرار بدهید.برای اینکه ترکیب اجرا فایل ها مشخص باشه اونهارو rename کنیدو با شماره گذاری مشخص کنید مانند  1.mp3.2،mp3  
||http://tosinso.com/files/get/058ee1a0-c8d2-4c94-91a8-487ec992f62f||
حالا ابتدا کلید shift را پایین نگه داشته بعد روی پوشه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه   Open command window here را انتخاب کنید با اینکار Command Prompt ویندوز پدیدار می‌شود.
||http://tosinso.com/files/get/69707ccf-7778-431e-9d8f-19a2cc6c5cbc||
حالا در خط فرمان دستور زیر را تایپ کنید :
<c#>
copy /b *.mp3 tarkib.mp3
<c#>
||http://tosinso.com/files/get/b795e1a5-be6e-4012-830b-20cd6a2d0988||
tarkib نام فایلی است که از ادغام فایل های mp3 دیگه ایجاد می شود . شما می توانید نام دلخواه خود را بگذارید. اکنون اگر به پوشه مورد نظر بروید ملاحضه می کنید که فایلی با عنوان tarkib.mp3 ایجاد شده است .
||http://tosinso.com/files/get/94049fb1-71a6-4836-9e75-9e38c768da84||
حالا می توانید فایل مورد نظر را play کرده و از ادغام آهنگ های مورد نظرتون لذت ببرید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

حالا ابتدا کلید shift را پایین نگه داشته بعد روی پوشه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Open command window here را انتخاب کنید با اینکار Command Prompt ویندوز پدیدار می‌شود.

معمولا رایجه که برای ترکیب چند تا فایل mp3 از نرم افزار های جانبی واسه اینکار استفاده می کنند ولی ما در این آموزش کوتاه بدون استفاده از هیچ نرم افزاری چند فایل mp3 را با هم ترکیب می کنیم.برای اینکار ابتدا یک پوشه با نام دلخواه ایجاد کنید و در داخل اون فایل های را که قرار با هم ادغامشون کنید رو قرار بدهید.برای اینکه ترکیب اجرا فایل ها مشخص باشه اونهارو rename کنیدو با شماره گذاری مشخص کنید مانند  1.mp3.2،mp3  
||http://tosinso.com/files/get/058ee1a0-c8d2-4c94-91a8-487ec992f62f||
حالا ابتدا کلید shift را پایین نگه داشته بعد روی پوشه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه   Open command window here را انتخاب کنید با اینکار Command Prompt ویندوز پدیدار می‌شود.
||http://tosinso.com/files/get/69707ccf-7778-431e-9d8f-19a2cc6c5cbc||
حالا در خط فرمان دستور زیر را تایپ کنید :
<c#>
copy /b *.mp3 tarkib.mp3
<c#>
||http://tosinso.com/files/get/b795e1a5-be6e-4012-830b-20cd6a2d0988||
tarkib نام فایلی است که از ادغام فایل های mp3 دیگه ایجاد می شود . شما می توانید نام دلخواه خود را بگذارید. اکنون اگر به پوشه مورد نظر بروید ملاحضه می کنید که فایلی با عنوان tarkib.mp3 ایجاد شده است .
||http://tosinso.com/files/get/94049fb1-71a6-4836-9e75-9e38c768da84||
حالا می توانید فایل مورد نظر را play کرده و از ادغام آهنگ های مورد نظرتون لذت ببرید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

حالا در خط فرمان دستور زیر را تایپ کنید :

copy /b *.mp3 tarkib.mp3
معمولا رایجه که برای ترکیب چند تا فایل mp3 از نرم افزار های جانبی واسه اینکار استفاده می کنند ولی ما در این آموزش کوتاه بدون استفاده از هیچ نرم افزاری چند فایل mp3 را با هم ترکیب می کنیم.برای اینکار ابتدا یک پوشه با نام دلخواه ایجاد کنید و در داخل اون فایل های را که قرار با هم ادغامشون کنید رو قرار بدهید.برای اینکه ترکیب اجرا فایل ها مشخص باشه اونهارو rename کنیدو با شماره گذاری مشخص کنید مانند  1.mp3.2،mp3  
||http://tosinso.com/files/get/058ee1a0-c8d2-4c94-91a8-487ec992f62f||
حالا ابتدا کلید shift را پایین نگه داشته بعد روی پوشه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه   Open command window here را انتخاب کنید با اینکار Command Prompt ویندوز پدیدار می‌شود.
||http://tosinso.com/files/get/69707ccf-7778-431e-9d8f-19a2cc6c5cbc||
حالا در خط فرمان دستور زیر را تایپ کنید :
<c#>
copy /b *.mp3 tarkib.mp3
<c#>
||http://tosinso.com/files/get/b795e1a5-be6e-4012-830b-20cd6a2d0988||
tarkib نام فایلی است که از ادغام فایل های mp3 دیگه ایجاد می شود . شما می توانید نام دلخواه خود را بگذارید. اکنون اگر به پوشه مورد نظر بروید ملاحضه می کنید که فایلی با عنوان tarkib.mp3 ایجاد شده است .
||http://tosinso.com/files/get/94049fb1-71a6-4836-9e75-9e38c768da84||
حالا می توانید فایل مورد نظر را play کرده و از ادغام آهنگ های مورد نظرتون لذت ببرید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

tarkib نام فایلی است که از ادغام فایل های mp3 دیگه ایجاد می شود . شما می توانید نام دلخواه خود را بگذارید. اکنون اگر به پوشه مورد نظر بروید ملاحضه می کنید که فایلی با عنوان tarkib.mp3 ایجاد شده است .

معمولا رایجه که برای ترکیب چند تا فایل mp3 از نرم افزار های جانبی واسه اینکار استفاده می کنند ولی ما در این آموزش کوتاه بدون استفاده از هیچ نرم افزاری چند فایل mp3 را با هم ترکیب می کنیم.برای اینکار ابتدا یک پوشه با نام دلخواه ایجاد کنید و در داخل اون فایل های را که قرار با هم ادغامشون کنید رو قرار بدهید.برای اینکه ترکیب اجرا فایل ها مشخص باشه اونهارو rename کنیدو با شماره گذاری مشخص کنید مانند  1.mp3.2،mp3  
||http://tosinso.com/files/get/058ee1a0-c8d2-4c94-91a8-487ec992f62f||
حالا ابتدا کلید shift را پایین نگه داشته بعد روی پوشه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه   Open command window here را انتخاب کنید با اینکار Command Prompt ویندوز پدیدار می‌شود.
||http://tosinso.com/files/get/69707ccf-7778-431e-9d8f-19a2cc6c5cbc||
حالا در خط فرمان دستور زیر را تایپ کنید :
<c#>
copy /b *.mp3 tarkib.mp3
<c#>
||http://tosinso.com/files/get/b795e1a5-be6e-4012-830b-20cd6a2d0988||
tarkib نام فایلی است که از ادغام فایل های mp3 دیگه ایجاد می شود . شما می توانید نام دلخواه خود را بگذارید. اکنون اگر به پوشه مورد نظر بروید ملاحضه می کنید که فایلی با عنوان tarkib.mp3 ایجاد شده است .
||http://tosinso.com/files/get/94049fb1-71a6-4836-9e75-9e38c768da84||
حالا می توانید فایل مورد نظر را play کرده و از ادغام آهنگ های مورد نظرتون لذت ببرید.

نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

حالا می توانید فایل مورد نظر را play کرده و از ادغام آهنگ های مورد نظرتون لذت ببرید.


احمد نظری
احمد نظری

مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

من احمد نظری مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد نمایندگی خراسان (سبزوار) به عنوان یکی از دوستداران توسینسو هستم مدیر مرکز آموزش مجازی پارس نمایندگی خراسان /سبزوار مدیر کنسرسیوم اعتبار سنجی و ارزشیابی شرکت ها(شرکت کاوش) نمایندگی خراسان/ کارشناس نرم افزار کامپیوتر و تکنسین شبکه / مدیر ، کارشناس و مدرس اسبق دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار/ مشاور بازار کار (بصورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ) و مشاوره کار آفرینی در سایر حوزه های تخصصی

نظرات