امیرحسین کریم پور
متخصص سرویس های مایکروسافت و مدیر ارشد توسینسو

معرفی جامع 30 کد خطا در Device Manager ویندوز

کدهای خطای ویندوز در بحث سخت افزار چه معنی و مفهومی دارند؟ کد های ارور Device Manager عبارتند از یکسری کد های عددی همراه یا پیام مربوط به ارور، که به شما کمک میکند که مشخص کنید ویندوز با کدام یک از سخت افزار ها مشکل دارد. این کد های ارور معمولا کد های ارور سخت افزاری نام دارند، زمانیکه کامپیوتر درایو یک دستگاه را شناسایی نمیکند یا مشکلات مربوط به منابع سیستمی آن دستگاه بوجود می آید و یا سایر مشکلات سخت افزاری مربوطه بوقوع می پیوندد این کد ها تولید میشوند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

در تمامی نسخه های ویندوز این کد خطا ها در کنسول Device Manager در جزئیات مربوط به دستگاه مورد نظر در قسمت Status سربرگ اول مشاهده میشود. نکته اینکه کد های خطای مربوط به مدیریت دستگاه های سخت افزاری با کد های خطای سیستمی متفاوت هستند. STOP code ، POST codes ، HTTP status code و ... مربوط به مشکلات سیستمی ویندوز هستند، حتی اگر یک کد خطا متفاوت از کد های مربوط به Device Manager باشد آن کد مربوط به مدیریت دستگاه های سخت افزاری نیست. انواع کد های مدیریت دستگاه های سخت افزاری که در کنسول Device Manager میتوانید آنها را مشاهده کنید در ادامه توضیح داده شده اند ...

Code 1 :

This device is not configured correctly. (Code 1)

به این معنی است که به صورت صحیح پیکربندی نشده. این میتونه از عدم نصب شدن درست اتصالات باشه و از این جور موارد ...

Code 3 :

The driver for this device might be corrupted, or your system may be running low on memory or other resources. (Code 3)

به این معنی هست که درایور این دستگاه ممکنه که خراب شده باشه، یا حافظه RAM سیستم شما کم هستش و یا سایر منابع سیستمی با کمبود مواجه.

Code 10 :

This device cannot start. (Code 10)

یعنی اینکه دستگاه شما نمیتونه روشن بشه. مواقعی که درایور دستگاه به مشکل میخوره و یا منقضی میشه این کد خطا تولید میشه.

Code 12 :

This device cannot find enough free resources that it can use. If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system. (Code 12)

به این معنیه که دستگاه، منابع سیستمی کافی برای کارکرد خودش رو نمیتونه بدست بیاره. اگر شما میخواین از این دستگاه استفاده کنید باید یکی از دستگاه های فعال در کامپیوتر رو غیر فعال کنید.

Code 14 :

This device cannot work properly until you restart your computer. (Code 14)

به این معنیه که تا زمانیکه سیستم ریستارت نشده این دستگاه نمیتونه به درستی کار کنه.

Code 16 :

Windows cannot identify all the resources this device uses. (Code 16

ویندوز همه منابعی که این دستگاه مصرف میکنه رو نمیتونه شناسایی کنه.

Code 18 :

Reinstall the drivers for this device. (Code 18)

برای حل این مشکل تمام درایور های این دستگاه رو Reinstall یا دوباره نصب کنید.

Code 19 :

Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. To fix this problem you should uninstall and then reinstall the hardware device. (Code 19)

ویندوز نمیتواند از این دستگاه استفاده کند، زیرا که اطلاعات پیکربندی دستگاه در رجیستری ویندوز دستکاری شده و آسیب دیده است. برای حل این مشکل شما باید دستگاه سخت افزاری رو Uninstall و یا Reinstall کنید.

Code 21 :

Windows is removing this device. (Code 21)

ویندوز در حال حذف کردن این دستگاه هست.

Code 22 :

This device is disabled. (Code 22)

دستگاه غیر فعال شده است.

Code 24 :

This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24)

این دستگاه در دسترس نیست ، یا به درستی کار نمیکنه یا اینکه تموم درایور هاش نصب نشدن روی سیستم.

Code 28 :

The drivers for this device are not installed. (Code 28)

درایور های این دستگاه روی سیستم نصب نشده اند.

Code 29 :

This device is disabled because the firmware of the device did not give it the required resources. (Code 29)

این دستگاه غیر فعال شده است، بخاطر اینکه firmware دستگاه منابع سیستمی مورد نیاز رو برای کارکردش نگرفته است.

Code 31 :

This device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device. (Code 31)

این دستگاه به درستی کار نمیکند زیرا ویندوز نمیتواند درایور های مورد نیاز این دستگاه را در حافظه RAM بارگزاری کند.

Code 32 :

A driver (service) for this device has been disabled. An alternate driver may be providing this functionality. (Code 32)

درایور یاهمون سرویس این دستگاه غیر فعال شده است. یک درایور جدید جایگزین درایور فعلی این دستگاه بکنید شاید مشکلتون حل بشه ...

Code 33 :

Windows cannot determine which resources are required for this device. (Code 33)

ویندوز نمیتواند منابع مورد نیاز برای این کارکرد این دستگاه را مشخص کند.


Code 34 :

Windows cannot determine the settings for this device. Consult the documentation that came with this device and use the Resource tab to set the configuration. (Code 34)

ین خطا به این معنی هستش که ویندوز نمیتونه تنظیمات این دستگاه رو مشخص کنه. برای حل این مشکل از Document های خود دستگاه استفاده کنید و همچنین از سربرگ Resource کنسول Device Manager برای ست کردن پیکربندی این دستگاه استفاده کنید.

Code 35 :

Your computer's system firmware does not include enough information to properly configure and use this device. To use this device, contact your computer manufacturer to obtain a firmware or BIOS update. (Code 35)

این پیام بیانگر اینه که firmware کامپیوتر شما اطلاعات کافی برای پیکربندی مناسب برای استفاده از این دستگاه را ندارد. برای استفاده از این دستگاه باید UEFI ( یا همون BIOS خودمون ) رو آپدیت کنید.

Code 37 :

Windows cannot initialize the device driver for this hardware. (Code 37)

ویندوز نمیتواند Device Driver این دستگاه سخت افزاری را راه اندازی کند.

Code 38 :

Windows cannot load the device driver for this hardware because a previous instance of the device driver is still in memory. (Code 38)

ویندوز نمیتواند درایور این دستگاه را در حافظه رم سیستم بارگزاری و اجرا کند زیرا یک نمونه مشابه از درایور این دستگاه هنوز در حافظه رم موجود است.

Code 39 :

Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)

ویندوز نمیتواند درایور این سخت افزار را بارگزاری کند. درایور ممکن است خراب شده باشد ...

Code 40 :

Windows cannot access this hardware because its service key information in the registry is missing or recorded incorrectly. (Code 40)

ویندوز نمیتواند به این سخت افزار دسترسی داشته باشد زیرا اطلاعات کلیدی سرویس آن درایور سخت افزاری در رجیستری به مشکل خورده است و یا به صورت نادرست در رجیستری ثبت شده است.

Code 41 :

Windows successfully loaded the device driver for this hardware but cannot find the hardware device. (Code 41)

ویندوز با موفقیت درایور این دستگاه را بارگزاری کرده است اما نمیتواند خود دستگاه سخت افزار را پیدا کند.

Code 42 :

Windows cannot load the device driver for this hardware because there is a duplicate device already running in the system. (Code 42)

ویندوز نمیتواند درایور این دستگاه را بارگزاری کند زیرا دو دستگاه مشابه در کنار هم در سیستم در حال کار کردن هستند.

Code 43 :

Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)

ویندوز این دستگاه را از ادامه فعالیتش متوقف کرده است زیرا دستگاه مشکلات خودش را گزارش داده است.

Code 44 :

An application or service has shut down this hardware device. (Code 44)

یک اپلیکیشن یا سرویس این دستگاه سخت افزاری را خاموش کرده است.

Code 45 :

Currently, this hardware device is not connected to the computer. (Code 45)

در حال حاضر این دستگاه سخت افزاری به کامپیوتر متصل نشده است.

Code 46 :

Windows cannot gain access to this hardware device because the operating system is in the process of shutting down. (Code 46)

ویندوز نمی تواند به این دستگاه سخت افزاری دسترسی پیدا کند، زیرا سیستم عامل در حال Shutdown شدن است.

Code 47 :

Windows cannot use this hardware device because it has been prepared for safe removal, but it has not been removed from the computer. (Code 47)

ویندوز نمیتواند از این دستگاه سخت افزاری استفاده کند زیرا دستگاه آماده شده است تا به صورت safe removal از کامپیوتر جدا شود اما هنوز از کامپیوتر جدا نشده است. بعبارتی اتصال فیزیکی دستگاه با کامپیوتر هنوز برقرار است.

Code 48 :

The software for this device has been blocked from starting because it is known to have problems with Windows. Contact the hardware vendor for a new driver. (Code 48)

نرم افزار این دستگاه از اجرا شدن در ویندوز مسدود شده است زیرا ویندوز با آن نرم افزار مشکل دارد. برای حل این مشکل از وبسایت سازنده دستگاه مربوط یک درایور جدید برای نصب آن روی سیستم تان دریافت کنید.

Code 49 :

Windows cannot start new hardware devices because the system hive is too large (exceeds the Registry Size Limit). (Code 49)

ویندوز نمیتواند دستگاه های سخت افزاری جدید را راه اندازی کند زیرا بیش از اندازه سایز رجیستری است و از سایز رجیستری تجاوز میکند.

Code 52 :

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

ویندوز نمیتواند امضای دیجیتالی درایور مورد نیاز این دستگاه را تایید اعتبار کند. اخیراََ ممکن است تغییرات انجام شده روی یک سخت افزار یا نرم افزار باعث نصب یک فایل شده باشد که به امضای دیجیتالی آن دستگاه آسیب زده اند، یا ممکن است نرم افزار مخربی از یک منبع ناشناس باعث بوجود آمدن این مشکل شده باشد.


امیرحسین کریم پور
امیرحسین کریم پور

متخصص سرویس های مایکروسافت و مدیر ارشد توسینسو

امیرحسین کریم پور ، مدیر ارشد توسینسو ، متخصص شبکه ، تخصص در حوزه سیستم عامل های کلاینت و سرور مایکروسافت و سرویس های مربوطه ، سیستم عامل لینوکس و ... ، سابقه کار با سازمان ها و شرکت های مختلف در زمینه سرویس های مایکروسافت در قالب پروژه ، مشاوره و آموزش ، علاقه مند به حوزه امنیت اطلاعات و تست نفوذ سنجی

نظرات