احمد نظری
مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

ترفندهای ورد : بهم ریختگی فونت - تنوین عربی - کشیدگی حروف و ...

یکی از مشکلاتی که کاربران نرم افزار wordزیاد با اون روبرو هستند در موقع جابجایی یک فایل word از یک سیستم به سیستم دیگه هستش که باعث بهم خوردگی فونت نوشته های فایل می شود برای جلوگیری از این کار باید به مسیر زیر رفته و تنظیمات گفته شده رو اعمال کنید.درword 2007 روی ایکون سمت چپ بالای صفحه word کلیلک کرده و word options را انتخاب کرده و سپس روی گزینه save کلیلک کنید(درword 2003 از گزینه tools قسمت Option را یافته و کلیک کنید سپس در پنجره باز شده به دنبال گزینه SAVE بگردید) و در بخش save ، گزینه Embed True type fonts را تیک بزنید تا فعال شود.با انتخاب این گزینه تمام فونت های بکار رفته در متن شمادر زمان ذخیره سازی به فایل چسبیده و در هر سیستمی که آن را باز کنیدبدون هیچ به خوردگی فونتی نمایش داده می شود . دقت کنید که در این بخش گزینه ای با عنوان Do not embed common system fonts نیز وجود دارد که در صورت انتخاب این گزینه تمام فونت های پیش فرض سیستمی نیز به فایل خواهدچسبیدکه باعث افزایش حجم فایل نهایی خواهد شد.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

راه حل مشکل بهم ریختگی فونت متن در جابجایی به سیستم های دیگر

!! راه حل مشکل بهم ریختگی فونت متن در جابجایی به سیستم های دیگر
یکی از مشکلاتی که کاربران نرم افزار wordزیاد با اون روبرو هستند در موقع جابجایی یک فایل word از یک سیستم به سیستم دیگه هستش که باعث بهم خوردگی فونت نوشته های فایل می شود برای جلوگیری از این کار باید به مسیر زیر رفته و تنظیمات گفته شده رو اعمال کنید.درword 2007 روی ایکون سمت چپ بالای صفحه word کلیلک کرده و word options را انتخاب کرده و سپس روی گزینه save کلیلک کنید(درword 2003 از گزینه tools قسمت Option را یافته و کلیک کنید سپس در پنجره باز شده به دنبال گزینه SAVE بگردید) و در بخش save ، گزینه Embed True type fonts را تیک بزنید تا فعال شود.با انتخاب این گزینه تمام فونت های بکار رفته در متن شمادر زمان ذخیره سازی به فایل چسبیده و در هر سیستمی که آن را باز کنیدبدون هیچ به خوردگی فونتی نمایش داده می شود . دقت کنید که در این بخش گزینه ای با عنوان Do not embed common system fonts نیز وجود دارد که در صورت انتخاب این گزینه تمام فونت های پیش فرض سیستمی نیز به فایل خواهدچسبیدکه باعث افزایش حجم فایل نهایی خواهد شد.

||http://tosinso.com/files/get/7ff96ea8-b771-4e46-b2fc-2c19f816c4ae||


!! کلید های تابعی برای تایپ حرکت های فتحه و ضمه و کسره و علامت های تنوین و غیره
# فتحه  (--َ-)  Shift+A
# كسره  (--ِ-)  Shift+D
# سكون (--ْ-)  Shift+G
# ضمه  (--ُ-)  Shift+S
# تنوين فتحه      (--ً-)  Shift+Q
# تنوين كسره     (--ٍ-)   Shift+E
# تنوين ضمه     (--ٌ-)   Shift+W
# الف زيرش همزه  ( إ )   Shift+B
# الف بالايش همزه  ( أ )   Shift+N
# تاي تأنيث      ( ة )   Shift+I    Shift+Z 


!! ایجاد فاصله کم بین حروف کلمات بهم چسبیده
ما برای جدا کردن حروف کلمات در wordاز کلیدspace فاصله استفاده میکنیم اما با استفاده از کلید های ( ctrl + -) منفی یا همان کلید اندرلاین استفاده کنیدمی توانید ایجاد فاصله نمایید بصورتی که به شکل یک کلمه دیده شوند .

||http://tosinso.com/files/get/2cdc98cc-15a3-4e5b-8596-ce6641c0815a||


!! کشیدن حروف هنگام تایپ 
اگر می خواهید در هنگام تایپ حروف یک کلمه را بکشید کافی از کلید های shift+j استفاده کنید یعنی با ماوس روی حرف مورد نظر کلیلک کرده ابتدا کلید shift را نگه داشته سپس کلیدj را به اندازه دلخواه فشار دهید.

||http://tosinso.com/files/get/b490c79a-85ae-475c-bb95-420ee2865f9f||!! اضافه کردن پسوند pdf به word 
برای اینکار لازم نرم افزار کوچک SaveAsPDF  را دانلود کرده و نصب کنید بعد از نصب بر روی ایکون گوشه بالای سمت چپ wordکه بروید برروی گزینه save asکه کلیک کنید pdf به فرمت ها اضافه شده است.شما با این قابلیت به راحتی میتوانید تمام اسناد wordتان را به pdf تبدیل کنید.

||http://tosinso.com/files/get/961cdd4b-fd73-46cb-b987-8a33c2abcb08||


نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

کلید های تابعی برای تایپ حرکت های فتحه و ضمه و کسره و علامت های تنوین و غیره

 1. فتحه (--َ-) Shift+A
 2. كسره (--ِ-) Shift+D
 3. سكون (--ْ-) Shift+G
 4. ضمه (--ُ-) Shift+S
 5. تنوين فتحه (--ً-) Shift+Q
 6. تنوين كسره (--ٍ-) Shift+E
 7. تنوين ضمه (--ٌ-) Shift+W
 8. الف زيرش همزه ( إ ) Shift+B
 9. الف بالايش همزه ( أ ) Shift+N
 10. تاي تأنيث ( ة ) Shift+I Shift+Z

ایجاد فاصله کم بین حروف کلمات بهم چسبیده

ما برای جدا کردن حروف کلمات در wordاز کلیدspace فاصله استفاده میکنیم اما با استفاده از کلید های ( ctrl + -) منفی یا همان کلید اندرلاین استفاده کنیدمی توانید ایجاد فاصله نمایید بصورتی که به شکل یک کلمه دیده شوند .

!! راه حل مشکل بهم ریختگی فونت متن در جابجایی به سیستم های دیگر
یکی از مشکلاتی که کاربران نرم افزار wordزیاد با اون روبرو هستند در موقع جابجایی یک فایل word از یک سیستم به سیستم دیگه هستش که باعث بهم خوردگی فونت نوشته های فایل می شود برای جلوگیری از این کار باید به مسیر زیر رفته و تنظیمات گفته شده رو اعمال کنید.درword 2007 روی ایکون سمت چپ بالای صفحه word کلیلک کرده و word options را انتخاب کرده و سپس روی گزینه save کلیلک کنید(درword 2003 از گزینه tools قسمت Option را یافته و کلیک کنید سپس در پنجره باز شده به دنبال گزینه SAVE بگردید) و در بخش save ، گزینه Embed True type fonts را تیک بزنید تا فعال شود.با انتخاب این گزینه تمام فونت های بکار رفته در متن شمادر زمان ذخیره سازی به فایل چسبیده و در هر سیستمی که آن را باز کنیدبدون هیچ به خوردگی فونتی نمایش داده می شود . دقت کنید که در این بخش گزینه ای با عنوان Do not embed common system fonts نیز وجود دارد که در صورت انتخاب این گزینه تمام فونت های پیش فرض سیستمی نیز به فایل خواهدچسبیدکه باعث افزایش حجم فایل نهایی خواهد شد.

||http://tosinso.com/files/get/7ff96ea8-b771-4e46-b2fc-2c19f816c4ae||


!! کلید های تابعی برای تایپ حرکت های فتحه و ضمه و کسره و علامت های تنوین و غیره
# فتحه  (--َ-)  Shift+A
# كسره  (--ِ-)  Shift+D
# سكون (--ْ-)  Shift+G
# ضمه  (--ُ-)  Shift+S
# تنوين فتحه      (--ً-)  Shift+Q
# تنوين كسره     (--ٍ-)   Shift+E
# تنوين ضمه     (--ٌ-)   Shift+W
# الف زيرش همزه  ( إ )   Shift+B
# الف بالايش همزه  ( أ )   Shift+N
# تاي تأنيث      ( ة )   Shift+I    Shift+Z 


!! ایجاد فاصله کم بین حروف کلمات بهم چسبیده
ما برای جدا کردن حروف کلمات در wordاز کلیدspace فاصله استفاده میکنیم اما با استفاده از کلید های ( ctrl + -) منفی یا همان کلید اندرلاین استفاده کنیدمی توانید ایجاد فاصله نمایید بصورتی که به شکل یک کلمه دیده شوند .

||http://tosinso.com/files/get/2cdc98cc-15a3-4e5b-8596-ce6641c0815a||


!! کشیدن حروف هنگام تایپ 
اگر می خواهید در هنگام تایپ حروف یک کلمه را بکشید کافی از کلید های shift+j استفاده کنید یعنی با ماوس روی حرف مورد نظر کلیلک کرده ابتدا کلید shift را نگه داشته سپس کلیدj را به اندازه دلخواه فشار دهید.

||http://tosinso.com/files/get/b490c79a-85ae-475c-bb95-420ee2865f9f||!! اضافه کردن پسوند pdf به word 
برای اینکار لازم نرم افزار کوچک SaveAsPDF  را دانلود کرده و نصب کنید بعد از نصب بر روی ایکون گوشه بالای سمت چپ wordکه بروید برروی گزینه save asکه کلیک کنید pdf به فرمت ها اضافه شده است.شما با این قابلیت به راحتی میتوانید تمام اسناد wordتان را به pdf تبدیل کنید.

||http://tosinso.com/files/get/961cdd4b-fd73-46cb-b987-8a33c2abcb08||


نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

کشیدن حروف هنگام تایپ

اگر می خواهید در هنگام تایپ حروف یک کلمه را بکشید کافی از کلید های shift+j استفاده کنید یعنی با ماوس روی حرف مورد نظر کلیلک کرده ابتدا کلید shift را نگه داشته سپس کلیدj را به اندازه دلخواه فشار دهید.

!! راه حل مشکل بهم ریختگی فونت متن در جابجایی به سیستم های دیگر
یکی از مشکلاتی که کاربران نرم افزار wordزیاد با اون روبرو هستند در موقع جابجایی یک فایل word از یک سیستم به سیستم دیگه هستش که باعث بهم خوردگی فونت نوشته های فایل می شود برای جلوگیری از این کار باید به مسیر زیر رفته و تنظیمات گفته شده رو اعمال کنید.درword 2007 روی ایکون سمت چپ بالای صفحه word کلیلک کرده و word options را انتخاب کرده و سپس روی گزینه save کلیلک کنید(درword 2003 از گزینه tools قسمت Option را یافته و کلیک کنید سپس در پنجره باز شده به دنبال گزینه SAVE بگردید) و در بخش save ، گزینه Embed True type fonts را تیک بزنید تا فعال شود.با انتخاب این گزینه تمام فونت های بکار رفته در متن شمادر زمان ذخیره سازی به فایل چسبیده و در هر سیستمی که آن را باز کنیدبدون هیچ به خوردگی فونتی نمایش داده می شود . دقت کنید که در این بخش گزینه ای با عنوان Do not embed common system fonts نیز وجود دارد که در صورت انتخاب این گزینه تمام فونت های پیش فرض سیستمی نیز به فایل خواهدچسبیدکه باعث افزایش حجم فایل نهایی خواهد شد.

||http://tosinso.com/files/get/7ff96ea8-b771-4e46-b2fc-2c19f816c4ae||


!! کلید های تابعی برای تایپ حرکت های فتحه و ضمه و کسره و علامت های تنوین و غیره
# فتحه  (--َ-)  Shift+A
# كسره  (--ِ-)  Shift+D
# سكون (--ْ-)  Shift+G
# ضمه  (--ُ-)  Shift+S
# تنوين فتحه      (--ً-)  Shift+Q
# تنوين كسره     (--ٍ-)   Shift+E
# تنوين ضمه     (--ٌ-)   Shift+W
# الف زيرش همزه  ( إ )   Shift+B
# الف بالايش همزه  ( أ )   Shift+N
# تاي تأنيث      ( ة )   Shift+I    Shift+Z 


!! ایجاد فاصله کم بین حروف کلمات بهم چسبیده
ما برای جدا کردن حروف کلمات در wordاز کلیدspace فاصله استفاده میکنیم اما با استفاده از کلید های ( ctrl + -) منفی یا همان کلید اندرلاین استفاده کنیدمی توانید ایجاد فاصله نمایید بصورتی که به شکل یک کلمه دیده شوند .

||http://tosinso.com/files/get/2cdc98cc-15a3-4e5b-8596-ce6641c0815a||


!! کشیدن حروف هنگام تایپ 
اگر می خواهید در هنگام تایپ حروف یک کلمه را بکشید کافی از کلید های shift+j استفاده کنید یعنی با ماوس روی حرف مورد نظر کلیلک کرده ابتدا کلید shift را نگه داشته سپس کلیدj را به اندازه دلخواه فشار دهید.

||http://tosinso.com/files/get/b490c79a-85ae-475c-bb95-420ee2865f9f||!! اضافه کردن پسوند pdf به word 
برای اینکار لازم نرم افزار کوچک SaveAsPDF  را دانلود کرده و نصب کنید بعد از نصب بر روی ایکون گوشه بالای سمت چپ wordکه بروید برروی گزینه save asکه کلیک کنید pdf به فرمت ها اضافه شده است.شما با این قابلیت به راحتی میتوانید تمام اسناد wordتان را به pdf تبدیل کنید.

||http://tosinso.com/files/get/961cdd4b-fd73-46cb-b987-8a33c2abcb08||


نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

اضافه کردن پسوند pdf به word

برای اینکار لازم نرم افزار کوچک SaveAsPDF را دانلود کرده و نصب کنید بعد از نصب بر روی ایکون گوشه بالای سمت چپ wordکه بروید برروی گزینه save asکه کلیک کنید pdf به فرمت ها اضافه شده است.شما با این قابلیت به راحتی میتوانید تمام اسناد wordتان را به pdf تبدیل کنید.

!! راه حل مشکل بهم ریختگی فونت متن در جابجایی به سیستم های دیگر
یکی از مشکلاتی که کاربران نرم افزار wordزیاد با اون روبرو هستند در موقع جابجایی یک فایل word از یک سیستم به سیستم دیگه هستش که باعث بهم خوردگی فونت نوشته های فایل می شود برای جلوگیری از این کار باید به مسیر زیر رفته و تنظیمات گفته شده رو اعمال کنید.درword 2007 روی ایکون سمت چپ بالای صفحه word کلیلک کرده و word options را انتخاب کرده و سپس روی گزینه save کلیلک کنید(درword 2003 از گزینه tools قسمت Option را یافته و کلیک کنید سپس در پنجره باز شده به دنبال گزینه SAVE بگردید) و در بخش save ، گزینه Embed True type fonts را تیک بزنید تا فعال شود.با انتخاب این گزینه تمام فونت های بکار رفته در متن شمادر زمان ذخیره سازی به فایل چسبیده و در هر سیستمی که آن را باز کنیدبدون هیچ به خوردگی فونتی نمایش داده می شود . دقت کنید که در این بخش گزینه ای با عنوان Do not embed common system fonts نیز وجود دارد که در صورت انتخاب این گزینه تمام فونت های پیش فرض سیستمی نیز به فایل خواهدچسبیدکه باعث افزایش حجم فایل نهایی خواهد شد.

||http://tosinso.com/files/get/7ff96ea8-b771-4e46-b2fc-2c19f816c4ae||


!! کلید های تابعی برای تایپ حرکت های فتحه و ضمه و کسره و علامت های تنوین و غیره
# فتحه  (--َ-)  Shift+A
# كسره  (--ِ-)  Shift+D
# سكون (--ْ-)  Shift+G
# ضمه  (--ُ-)  Shift+S
# تنوين فتحه      (--ً-)  Shift+Q
# تنوين كسره     (--ٍ-)   Shift+E
# تنوين ضمه     (--ٌ-)   Shift+W
# الف زيرش همزه  ( إ )   Shift+B
# الف بالايش همزه  ( أ )   Shift+N
# تاي تأنيث      ( ة )   Shift+I    Shift+Z 


!! ایجاد فاصله کم بین حروف کلمات بهم چسبیده
ما برای جدا کردن حروف کلمات در wordاز کلیدspace فاصله استفاده میکنیم اما با استفاده از کلید های ( ctrl + -) منفی یا همان کلید اندرلاین استفاده کنیدمی توانید ایجاد فاصله نمایید بصورتی که به شکل یک کلمه دیده شوند .

||http://tosinso.com/files/get/2cdc98cc-15a3-4e5b-8596-ce6641c0815a||


!! کشیدن حروف هنگام تایپ 
اگر می خواهید در هنگام تایپ حروف یک کلمه را بکشید کافی از کلید های shift+j استفاده کنید یعنی با ماوس روی حرف مورد نظر کلیلک کرده ابتدا کلید shift را نگه داشته سپس کلیدj را به اندازه دلخواه فشار دهید.

||http://tosinso.com/files/get/b490c79a-85ae-475c-bb95-420ee2865f9f||!! اضافه کردن پسوند pdf به word 
برای اینکار لازم نرم افزار کوچک SaveAsPDF  را دانلود کرده و نصب کنید بعد از نصب بر روی ایکون گوشه بالای سمت چپ wordکه بروید برروی گزینه save asکه کلیک کنید pdf به فرمت ها اضافه شده است.شما با این قابلیت به راحتی میتوانید تمام اسناد wordتان را به pdf تبدیل کنید.

||http://tosinso.com/files/get/961cdd4b-fd73-46cb-b987-8a33c2abcb08||


نویسنده : احمد نظری 
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

نویسنده : احمد نظری

منبع : جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد


احمد نظری
احمد نظری

مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

من احمد نظری مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد نمایندگی خراسان (سبزوار) به عنوان یکی از دوستداران توسینسو هستم مدیر مرکز آموزش مجازی پارس نمایندگی خراسان /سبزوار مدیر کنسرسیوم اعتبار سنجی و ارزشیابی شرکت ها(شرکت کاوش) نمایندگی خراسان/ کارشناس نرم افزار کامپیوتر و تکنسین شبکه / مدیر ، کارشناس و مدرس اسبق دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار/ مشاور بازار کار (بصورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ) و مشاوره کار آفرینی در سایر حوزه های تخصصی

نظرات