احمد نظری
مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

آموزش توابع متنی REPLACE و SUBSTITUTE و REPT در اکسل

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

اولین تابع REPLACE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم یک یا چند کاراکتر را باکاراکتر های مورد نظر جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.

در بخش اول OLD TEXT باید سلولی را که رشته مورد نظرمان در آن قرار دارد را وارد نمائیم.

در بخش دوم Start- Num محل شروع جایگزینی کاراکتر را در رشته مشخص می کنیم.

در بخش سوم Num - Char مشخص می نماییم از چه کاراکتری به بعد در آن رشته نمایش داده شود.

در بخش چهارم New - Text هم کاراکتر یا کاراکترهای مورد نظرمان را وارد می نماییم.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع *REPLACE* می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم یک یا چند کاراکتر را باکاراکتر های مورد نظر جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
در بخش اول OLD TEXT باید سلولی را که رشته مورد نظرمان در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
در بخش دوم Start- Num محل شروع جایگزینی کاراکتر را در رشته مشخص می کنیم.
در بخش سوم Num - Char مشخص می نماییم از چه کاراکتری به بعد در آن رشته نمایش داده شود.
در بخش چهارم New - Text هم کاراکتر یا کاراکترهای مورد نظرمان را وارد می نماییم.
||http://tosinso.com/files/get/9e44a792-6201-4df9-965a-88fd484cda6a||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/4a575ff4-2f4f-4870-8270-51e3fb88bdb2||
مثال بعدی 
||http://tosinso.com/files/get/85291c0c-6f80-4b50-bfb0-f265488a54b0||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/20eaf8ce-cf5a-47ba-bde9-e5a0756b0bb5||

دومین تابع *SUBSTITUTE* می باشد. با استفاده از این تابع می توانیم یک عبارت را با عبارت مورد نظر دیگری جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
بخش اول Txet میباشد که باید سول حاوی رشته مورد نظر را انتخاب نماییم.
بخش دوم Old - Text باید سلولی را که عبارت مورد نظرمان جهت تعویض در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
بخش سوم New - Text باید عبارت جدید مورد نظرمان جهت تعویض با متن Old - Text را وارد نمائیم.
بخش چهارم Instance - Num بصورت اختیاری می باشد . که با وارد کردن عدد 1 متن جدید و با وارد کردن عدد غیر یک متن قدیمی وارد می شود.
||http://tosinso.com/files/get/fa2645e6-cf41-47c0-ac93-9d011c20a1b6||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/6a590273-c0c1-4339-acb3-d6e10f6eed79||

سومین تابع *REPT* می باشد . با استفاده از این تابع می توان یک عبارت را به تعداد دلخواه تکرار نمود.که شامل دو بخش می باشد.
بخش اول Text می باشد که باید سلول عبارت مورد نظر جهت تکرار را مشخص نمود.
بخش دوم Number - Time می باشد که تعداد دفعات تکرار را مشخص می نماید.
||http://tosinso.com/files/get/11ecc54f-89d3-4804-9e8d-67446882ebe4||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/e57adb16-c99e-48e5-b63a-30882178a955||

با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع *REPLACE* می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم یک یا چند کاراکتر را باکاراکتر های مورد نظر جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
در بخش اول OLD TEXT باید سلولی را که رشته مورد نظرمان در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
در بخش دوم Start- Num محل شروع جایگزینی کاراکتر را در رشته مشخص می کنیم.
در بخش سوم Num - Char مشخص می نماییم از چه کاراکتری به بعد در آن رشته نمایش داده شود.
در بخش چهارم New - Text هم کاراکتر یا کاراکترهای مورد نظرمان را وارد می نماییم.
||http://tosinso.com/files/get/9e44a792-6201-4df9-965a-88fd484cda6a||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/4a575ff4-2f4f-4870-8270-51e3fb88bdb2||
مثال بعدی 
||http://tosinso.com/files/get/85291c0c-6f80-4b50-bfb0-f265488a54b0||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/20eaf8ce-cf5a-47ba-bde9-e5a0756b0bb5||

دومین تابع *SUBSTITUTE* می باشد. با استفاده از این تابع می توانیم یک عبارت را با عبارت مورد نظر دیگری جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
بخش اول Txet میباشد که باید سول حاوی رشته مورد نظر را انتخاب نماییم.
بخش دوم Old - Text باید سلولی را که عبارت مورد نظرمان جهت تعویض در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
بخش سوم New - Text باید عبارت جدید مورد نظرمان جهت تعویض با متن Old - Text را وارد نمائیم.
بخش چهارم Instance - Num بصورت اختیاری می باشد . که با وارد کردن عدد 1 متن جدید و با وارد کردن عدد غیر یک متن قدیمی وارد می شود.
||http://tosinso.com/files/get/fa2645e6-cf41-47c0-ac93-9d011c20a1b6||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/6a590273-c0c1-4339-acb3-d6e10f6eed79||

سومین تابع *REPT* می باشد . با استفاده از این تابع می توان یک عبارت را به تعداد دلخواه تکرار نمود.که شامل دو بخش می باشد.
بخش اول Text می باشد که باید سلول عبارت مورد نظر جهت تکرار را مشخص نمود.
بخش دوم Number - Time می باشد که تعداد دفعات تکرار را مشخص می نماید.
||http://tosinso.com/files/get/11ecc54f-89d3-4804-9e8d-67446882ebe4||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/e57adb16-c99e-48e5-b63a-30882178a955||

با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

مثال بعدی

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع *REPLACE* می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم یک یا چند کاراکتر را باکاراکتر های مورد نظر جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
در بخش اول OLD TEXT باید سلولی را که رشته مورد نظرمان در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
در بخش دوم Start- Num محل شروع جایگزینی کاراکتر را در رشته مشخص می کنیم.
در بخش سوم Num - Char مشخص می نماییم از چه کاراکتری به بعد در آن رشته نمایش داده شود.
در بخش چهارم New - Text هم کاراکتر یا کاراکترهای مورد نظرمان را وارد می نماییم.
||http://tosinso.com/files/get/9e44a792-6201-4df9-965a-88fd484cda6a||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/4a575ff4-2f4f-4870-8270-51e3fb88bdb2||
مثال بعدی 
||http://tosinso.com/files/get/85291c0c-6f80-4b50-bfb0-f265488a54b0||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/20eaf8ce-cf5a-47ba-bde9-e5a0756b0bb5||

دومین تابع *SUBSTITUTE* می باشد. با استفاده از این تابع می توانیم یک عبارت را با عبارت مورد نظر دیگری جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
بخش اول Txet میباشد که باید سول حاوی رشته مورد نظر را انتخاب نماییم.
بخش دوم Old - Text باید سلولی را که عبارت مورد نظرمان جهت تعویض در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
بخش سوم New - Text باید عبارت جدید مورد نظرمان جهت تعویض با متن Old - Text را وارد نمائیم.
بخش چهارم Instance - Num بصورت اختیاری می باشد . که با وارد کردن عدد 1 متن جدید و با وارد کردن عدد غیر یک متن قدیمی وارد می شود.
||http://tosinso.com/files/get/fa2645e6-cf41-47c0-ac93-9d011c20a1b6||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/6a590273-c0c1-4339-acb3-d6e10f6eed79||

سومین تابع *REPT* می باشد . با استفاده از این تابع می توان یک عبارت را به تعداد دلخواه تکرار نمود.که شامل دو بخش می باشد.
بخش اول Text می باشد که باید سلول عبارت مورد نظر جهت تکرار را مشخص نمود.
بخش دوم Number - Time می باشد که تعداد دفعات تکرار را مشخص می نماید.
||http://tosinso.com/files/get/11ecc54f-89d3-4804-9e8d-67446882ebe4||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/e57adb16-c99e-48e5-b63a-30882178a955||

با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع *REPLACE* می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم یک یا چند کاراکتر را باکاراکتر های مورد نظر جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
در بخش اول OLD TEXT باید سلولی را که رشته مورد نظرمان در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
در بخش دوم Start- Num محل شروع جایگزینی کاراکتر را در رشته مشخص می کنیم.
در بخش سوم Num - Char مشخص می نماییم از چه کاراکتری به بعد در آن رشته نمایش داده شود.
در بخش چهارم New - Text هم کاراکتر یا کاراکترهای مورد نظرمان را وارد می نماییم.
||http://tosinso.com/files/get/9e44a792-6201-4df9-965a-88fd484cda6a||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/4a575ff4-2f4f-4870-8270-51e3fb88bdb2||
مثال بعدی 
||http://tosinso.com/files/get/85291c0c-6f80-4b50-bfb0-f265488a54b0||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/20eaf8ce-cf5a-47ba-bde9-e5a0756b0bb5||

دومین تابع *SUBSTITUTE* می باشد. با استفاده از این تابع می توانیم یک عبارت را با عبارت مورد نظر دیگری جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
بخش اول Txet میباشد که باید سول حاوی رشته مورد نظر را انتخاب نماییم.
بخش دوم Old - Text باید سلولی را که عبارت مورد نظرمان جهت تعویض در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
بخش سوم New - Text باید عبارت جدید مورد نظرمان جهت تعویض با متن Old - Text را وارد نمائیم.
بخش چهارم Instance - Num بصورت اختیاری می باشد . که با وارد کردن عدد 1 متن جدید و با وارد کردن عدد غیر یک متن قدیمی وارد می شود.
||http://tosinso.com/files/get/fa2645e6-cf41-47c0-ac93-9d011c20a1b6||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/6a590273-c0c1-4339-acb3-d6e10f6eed79||

سومین تابع *REPT* می باشد . با استفاده از این تابع می توان یک عبارت را به تعداد دلخواه تکرار نمود.که شامل دو بخش می باشد.
بخش اول Text می باشد که باید سلول عبارت مورد نظر جهت تکرار را مشخص نمود.
بخش دوم Number - Time می باشد که تعداد دفعات تکرار را مشخص می نماید.
||http://tosinso.com/files/get/11ecc54f-89d3-4804-9e8d-67446882ebe4||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/e57adb16-c99e-48e5-b63a-30882178a955||

با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

دومین تابع SUBSTITUTE می باشد. با استفاده از این تابع می توانیم یک عبارت را با عبارت مورد نظر دیگری جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.

بخش اول Txet میباشد که باید سول حاوی رشته مورد نظر را انتخاب نماییم.

بخش دوم Old - Text باید سلولی را که عبارت مورد نظرمان جهت تعویض در آن قرار دارد را وارد نمائیم.

بخش سوم New - Text باید عبارت جدید مورد نظرمان جهت تعویض با متن Old - Text را وارد نمائیم.

بخش چهارم Instance - Num بصورت اختیاری می باشد . که با وارد کردن عدد 1 متن جدید و با وارد کردن عدد غیر یک متن قدیمی وارد می شود.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع *REPLACE* می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم یک یا چند کاراکتر را باکاراکتر های مورد نظر جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
در بخش اول OLD TEXT باید سلولی را که رشته مورد نظرمان در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
در بخش دوم Start- Num محل شروع جایگزینی کاراکتر را در رشته مشخص می کنیم.
در بخش سوم Num - Char مشخص می نماییم از چه کاراکتری به بعد در آن رشته نمایش داده شود.
در بخش چهارم New - Text هم کاراکتر یا کاراکترهای مورد نظرمان را وارد می نماییم.
||http://tosinso.com/files/get/9e44a792-6201-4df9-965a-88fd484cda6a||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/4a575ff4-2f4f-4870-8270-51e3fb88bdb2||
مثال بعدی 
||http://tosinso.com/files/get/85291c0c-6f80-4b50-bfb0-f265488a54b0||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/20eaf8ce-cf5a-47ba-bde9-e5a0756b0bb5||

دومین تابع *SUBSTITUTE* می باشد. با استفاده از این تابع می توانیم یک عبارت را با عبارت مورد نظر دیگری جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
بخش اول Txet میباشد که باید سول حاوی رشته مورد نظر را انتخاب نماییم.
بخش دوم Old - Text باید سلولی را که عبارت مورد نظرمان جهت تعویض در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
بخش سوم New - Text باید عبارت جدید مورد نظرمان جهت تعویض با متن Old - Text را وارد نمائیم.
بخش چهارم Instance - Num بصورت اختیاری می باشد . که با وارد کردن عدد 1 متن جدید و با وارد کردن عدد غیر یک متن قدیمی وارد می شود.
||http://tosinso.com/files/get/fa2645e6-cf41-47c0-ac93-9d011c20a1b6||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/6a590273-c0c1-4339-acb3-d6e10f6eed79||

سومین تابع *REPT* می باشد . با استفاده از این تابع می توان یک عبارت را به تعداد دلخواه تکرار نمود.که شامل دو بخش می باشد.
بخش اول Text می باشد که باید سلول عبارت مورد نظر جهت تکرار را مشخص نمود.
بخش دوم Number - Time می باشد که تعداد دفعات تکرار را مشخص می نماید.
||http://tosinso.com/files/get/11ecc54f-89d3-4804-9e8d-67446882ebe4||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/e57adb16-c99e-48e5-b63a-30882178a955||

با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع *REPLACE* می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم یک یا چند کاراکتر را باکاراکتر های مورد نظر جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
در بخش اول OLD TEXT باید سلولی را که رشته مورد نظرمان در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
در بخش دوم Start- Num محل شروع جایگزینی کاراکتر را در رشته مشخص می کنیم.
در بخش سوم Num - Char مشخص می نماییم از چه کاراکتری به بعد در آن رشته نمایش داده شود.
در بخش چهارم New - Text هم کاراکتر یا کاراکترهای مورد نظرمان را وارد می نماییم.
||http://tosinso.com/files/get/9e44a792-6201-4df9-965a-88fd484cda6a||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/4a575ff4-2f4f-4870-8270-51e3fb88bdb2||
مثال بعدی 
||http://tosinso.com/files/get/85291c0c-6f80-4b50-bfb0-f265488a54b0||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/20eaf8ce-cf5a-47ba-bde9-e5a0756b0bb5||

دومین تابع *SUBSTITUTE* می باشد. با استفاده از این تابع می توانیم یک عبارت را با عبارت مورد نظر دیگری جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
بخش اول Txet میباشد که باید سول حاوی رشته مورد نظر را انتخاب نماییم.
بخش دوم Old - Text باید سلولی را که عبارت مورد نظرمان جهت تعویض در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
بخش سوم New - Text باید عبارت جدید مورد نظرمان جهت تعویض با متن Old - Text را وارد نمائیم.
بخش چهارم Instance - Num بصورت اختیاری می باشد . که با وارد کردن عدد 1 متن جدید و با وارد کردن عدد غیر یک متن قدیمی وارد می شود.
||http://tosinso.com/files/get/fa2645e6-cf41-47c0-ac93-9d011c20a1b6||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/6a590273-c0c1-4339-acb3-d6e10f6eed79||

سومین تابع *REPT* می باشد . با استفاده از این تابع می توان یک عبارت را به تعداد دلخواه تکرار نمود.که شامل دو بخش می باشد.
بخش اول Text می باشد که باید سلول عبارت مورد نظر جهت تکرار را مشخص نمود.
بخش دوم Number - Time می باشد که تعداد دفعات تکرار را مشخص می نماید.
||http://tosinso.com/files/get/11ecc54f-89d3-4804-9e8d-67446882ebe4||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/e57adb16-c99e-48e5-b63a-30882178a955||

با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

سومین تابع REPT می باشد . با استفاده از این تابع می توان یک عبارت را به تعداد دلخواه تکرار نمود.که شامل دو بخش می باشد.

بخش اول Text می باشد که باید سلول عبارت مورد نظر جهت تکرار را مشخص نمود.

بخش دوم Number - Time می باشد که تعداد دفعات تکرار را مشخص می نماید.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع *REPLACE* می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم یک یا چند کاراکتر را باکاراکتر های مورد نظر جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
در بخش اول OLD TEXT باید سلولی را که رشته مورد نظرمان در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
در بخش دوم Start- Num محل شروع جایگزینی کاراکتر را در رشته مشخص می کنیم.
در بخش سوم Num - Char مشخص می نماییم از چه کاراکتری به بعد در آن رشته نمایش داده شود.
در بخش چهارم New - Text هم کاراکتر یا کاراکترهای مورد نظرمان را وارد می نماییم.
||http://tosinso.com/files/get/9e44a792-6201-4df9-965a-88fd484cda6a||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/4a575ff4-2f4f-4870-8270-51e3fb88bdb2||
مثال بعدی 
||http://tosinso.com/files/get/85291c0c-6f80-4b50-bfb0-f265488a54b0||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/20eaf8ce-cf5a-47ba-bde9-e5a0756b0bb5||

دومین تابع *SUBSTITUTE* می باشد. با استفاده از این تابع می توانیم یک عبارت را با عبارت مورد نظر دیگری جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
بخش اول Txet میباشد که باید سول حاوی رشته مورد نظر را انتخاب نماییم.
بخش دوم Old - Text باید سلولی را که عبارت مورد نظرمان جهت تعویض در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
بخش سوم New - Text باید عبارت جدید مورد نظرمان جهت تعویض با متن Old - Text را وارد نمائیم.
بخش چهارم Instance - Num بصورت اختیاری می باشد . که با وارد کردن عدد 1 متن جدید و با وارد کردن عدد غیر یک متن قدیمی وارد می شود.
||http://tosinso.com/files/get/fa2645e6-cf41-47c0-ac93-9d011c20a1b6||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/6a590273-c0c1-4339-acb3-d6e10f6eed79||

سومین تابع *REPT* می باشد . با استفاده از این تابع می توان یک عبارت را به تعداد دلخواه تکرار نمود.که شامل دو بخش می باشد.
بخش اول Text می باشد که باید سلول عبارت مورد نظر جهت تکرار را مشخص نمود.
بخش دوم Number - Time می باشد که تعداد دفعات تکرار را مشخص می نماید.
||http://tosinso.com/files/get/11ecc54f-89d3-4804-9e8d-67446882ebe4||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/e57adb16-c99e-48e5-b63a-30882178a955||

با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع *REPLACE* می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم یک یا چند کاراکتر را باکاراکتر های مورد نظر جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
در بخش اول OLD TEXT باید سلولی را که رشته مورد نظرمان در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
در بخش دوم Start- Num محل شروع جایگزینی کاراکتر را در رشته مشخص می کنیم.
در بخش سوم Num - Char مشخص می نماییم از چه کاراکتری به بعد در آن رشته نمایش داده شود.
در بخش چهارم New - Text هم کاراکتر یا کاراکترهای مورد نظرمان را وارد می نماییم.
||http://tosinso.com/files/get/9e44a792-6201-4df9-965a-88fd484cda6a||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/4a575ff4-2f4f-4870-8270-51e3fb88bdb2||
مثال بعدی 
||http://tosinso.com/files/get/85291c0c-6f80-4b50-bfb0-f265488a54b0||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/20eaf8ce-cf5a-47ba-bde9-e5a0756b0bb5||

دومین تابع *SUBSTITUTE* می باشد. با استفاده از این تابع می توانیم یک عبارت را با عبارت مورد نظر دیگری جایگزین نماییم.که شامل چهار بخش می باشد.
بخش اول Txet میباشد که باید سول حاوی رشته مورد نظر را انتخاب نماییم.
بخش دوم Old - Text باید سلولی را که عبارت مورد نظرمان جهت تعویض در آن قرار دارد را وارد نمائیم.
بخش سوم New - Text باید عبارت جدید مورد نظرمان جهت تعویض با متن Old - Text را وارد نمائیم.
بخش چهارم Instance - Num بصورت اختیاری می باشد . که با وارد کردن عدد 1 متن جدید و با وارد کردن عدد غیر یک متن قدیمی وارد می شود.
||http://tosinso.com/files/get/fa2645e6-cf41-47c0-ac93-9d011c20a1b6||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/6a590273-c0c1-4339-acb3-d6e10f6eed79||

سومین تابع *REPT* می باشد . با استفاده از این تابع می توان یک عبارت را به تعداد دلخواه تکرار نمود.که شامل دو بخش می باشد.
بخش اول Text می باشد که باید سلول عبارت مورد نظر جهت تکرار را مشخص نمود.
بخش دوم Number - Time می باشد که تعداد دفعات تکرار را مشخص می نماید.
||http://tosinso.com/files/get/11ecc54f-89d3-4804-9e8d-67446882ebe4||
خروجی تابع پس از اجرا شدن به شکل زیر می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/e57adb16-c99e-48e5-b63a-30882178a955||

با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید.

نویسنده : احمد نظری

منبع : جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.


احمد نظری
احمد نظری

مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

من احمد نظری مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد نمایندگی خراسان (سبزوار) به عنوان یکی از دوستداران توسینسو هستم مدیر مرکز آموزش مجازی پارس نمایندگی خراسان /سبزوار مدیر کنسرسیوم اعتبار سنجی و ارزشیابی شرکت ها(شرکت کاوش) نمایندگی خراسان/ کارشناس نرم افزار کامپیوتر و تکنسین شبکه / مدیر ، کارشناس و مدرس اسبق دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار/ مشاور بازار کار (بصورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ) و مشاوره کار آفرینی در سایر حوزه های تخصصی

نظرات