علی قلعه بان
دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات

آموزش Backup و Restore کردن MySQL با دستورات لینوکس

دستوراتی که در این آموزش قصد دارم به شما معرفی کنم به مدیران بانک های اطلاعاتی مای اسکیول کمک خواهد کرد تا از بانک های اطلاعاتی بک آپ گیری و یا بک آپ مدنظر را ریستور نمایند این آموزش در حول محور سه دستور اصلی mysql و mysqldump وmysqlimport خواهد بود البته در این اموزش ما فرض را بر این میزارم که از قبل مای اسکیول بر روی سیستم نصب و در حال استفاده میباشد

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

نحوه بک آپ گیری از بانک اطلاعاتی

قبل از استفاده از این دستور بایستی موارد زیر را اماده کرد باشید

[username] : A valid MySQL username.
[password] : A valid MySQL password for the user.
[database_name] : A valid Database name you want to take backup.
[dump_file.sql] : The name of backup dump file you want to generate.

بعداز آماده کردن اطلاعات فوق در طبق دستور نمونه زیر دستور را وارد نمایید

# mysqldump -u [username] –p[password] [database_name] > [dump_file.sql]
# mysqldump -u root -ptecmint rsyslog > rsyslog.sql

در دستور بالا صرفا از یک بانک بک آپ گیری خواهد شد درصورتیکه بخواهید از بانک های اطلاعاتی متعدد بک آپ گیری نمایید بایستی از دستور زیر بهره بگیرید

# mysqldump -u root -ptecmint --databases rsyslog syslog > rsyslog_syslog.sql

در صورتیکه که بخواهید بصورت یکجا از تمامی بانک های موجود بک آپ گیری نمایید

# mysqldump -u root -ptecmint --all-databases > all-databases.sql

اگر بخواهید صرفا از Structure بانک اطلاعاتی مدنظر بک آپگیری نمایید

# mysqldump -u root -ptecmint -–no-data rsyslog > rsyslog_structure.sql

اگر بخواهید صرفا از داده های موجود در بانک بدون بک آپگیری نمایید

# mysqldump -u root -ptecmint --no-create-db --no-create-info rsyslog > rsyslog_data.sql

نحوه بک آپگیری از یک table خاص در بانک

# mysqldump -u root -ptecmint wordpress wp_posts > wordpress_posts.sql

نحوه بک آپگیری از table های متفرقه و متفاوت

# mysqldump -u root -ptecmint wordpress wp_posts wp_comments > wordpress_posts_comments.sql

نحوه بک آپگیری از بانکی بصورت ریموت

# mysqldump -h 172.16.25.126 -u root -ptecmint gallery > gallery.sql

نحوه ریستور و بازگردانی بک آپ

همانند روش بالا برای بازگردانی و یا ریستور این بانک های بک آپ گرفته شده بایستی اطلاعاتی که در اول ذکر شد داشته باشید

برای ریستور یک بانک بر روی بانک خالی

# mysql -u root -ptecmint rsyslog < rsyslog.sql

در صورتی که بانکی از قبل وجود دارد و شما میخواهید اطلاعاتی را بر روی ان ریستور کنید باید از دستور زیر بهره بگیرید

# mysqlimport -u root -ptecmint rsyslog < rsyslog.sql

تمامی روش های دیگر برای ریستور چندین بانک و یا table همانند روش های بالا قابل انجام میباشد

نویسنده : علی قلعه بان - دانشجوی دکتری ,متخصص و محقق فناوری اطلاعات


نظرات