معرفی ابزارهای تغییرات (Changes) در ورد (Word)

زمانی که تغییراتی در متن توسط ویراستار پیشنهاد میشود، این قابلیت در اختیار شما قرار خواهد داشت که تغییرات پیشنهادی در متن را قبول کرده ویا رد نمایید .

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
وب سایت توسینسو

برای این کار در کادر گروه Changes در پانل Review چهار گزینه گنجانده شده است که به شما برای دیدن تغییرات پیشنهادی و یا رد کردن و یا قبول کردن آنها به صورت یکجا و یا تک به تک کمک خواهند کرد . معنای کلی چهار گزینه موجود در کادر گروه Changes و زیر مجموعههای آنها به صورت زیر میباشد : دو گزینه اصلی موجود در این کادر گروه که به تایید و یا رد ویرایش انجام شده توسط ویراستار، به شما کمک خواهند کرد گزینه های Accept و Reject هستند هرکدام شامل گزینه های بیشتر برای رد و یا قبول کردن تغییرات پیشنهادی توسط ویراستارها میباشد و تایید کننده نهایی متن باید بنا به نیاز خود از این گزینه ها استفاده نماید .

 • گزینه Accept : قابلیت قبول کردن تغییرات پیشنهادی توسط ویراستار. با کلیک بر روی فلش زیرین این گزینه، کادر زیر مجموعه ها همانند تصویر بالا باز خواهد شد که گزینه های زیر مجموعه قبول تغییرات (Accept) بدین صورت میباشند :
 • Accept and Move to Next : با انتخاب این گزینه ویرایش پیشنهادی توسط ویراستار تایید شده و به ویرایش پیشنهادی بعد خواهید رفت .
 • Accept change : با انتخاب این گزینه فقط ویرایش کلمهای که انتخاب کردهاید بصورت هایلایت کرده اید تایید خواهد شد .
 • Accept All Change Shown : با انتخاب این گزینه تمامی ویرایشها تایید خواهند شد .
 • Accept All Change in Document : این گزینه تمامی ویرایشهای پیشنهاد شده در سند Word ، جاری را تایید خواهد کرد و متن به صورت ویرایشهای پیشنهادی ویراستار تغییر میکند .
 • Reject : قابلیت رد کردن تغییرات پیشنهادی توسط ویراستار. گزینه های رد تغییرات (Reject) به صورت زیر میباشند.
وب سایت توسینسو
 • Reject and Move to Next : با انتخاب این گزینه ویرایش پیشنهادی توسط ویراستار رد شده و به ویرایش پیشنهادی بعد خواهید رفت .
 • Reject change : با انتخاب این گزینه فقط ویرایش کلمهای که انتخاب کردهاید به صورت هایلایت کردهاید رد خواهد شد .
 • Reject All Change Shown : با انتخاب این گزینه تمامی ویرایشها رد خواهند شد .
 • Reject All Change in Document : این گزینه تمامی ویرایشهای پیشنهاد شده در سند Word جاری را رد خواهد کرد و متن بصورت اولیه باقی خواهد ماند .

دو گزینه دیگر موجود در این کادر گروه گزینه های Previous و Next میباشند که تنها برای نمایش کلمات و یا جملاتی که توسط ویراستار پیشنهاد ویرایش دارند کاربرد دارد .

 • Previous : با کلیک بر روی این گزینه به کلمه و یا جمله ویرایش شده قبل در صورت موجود بودن در سند خواهید رفت.
 • Next : با کلیک بر روی این گزینه به کلمه و یا جمله ویرایش شده بعدی که در سند موجود می باشد خواهید رفت.

نظرات