سعید خلیفی
متخصص سرویس های مایکروسافت

رفع مشکل آپدیت KB2770917 روی ویندوز 8

کسانی که به ویندوز 8 مهاجرت کرده اند و همچنین از نرم افزار Nitro PDF استفاده می کنند، احتمالا به مشکل نصب آپدیت KB2770917 روی ویندوز 8 برخورد کرده اند. من هم جزء آن دسته از کاربرانی هستم که روزها با این مشکل دست و پنجه نرم کردم و نهایتا موفق به برطرف شدن مشکل شدم.نرم افزار Nitro PDF، سرویسی مخصوص خود روی ویندوز به وجود می آورد که حتی پس از حذف این نرم افزار، این سرویس معمولا روی کامپیوتر باقی میماند. برای حل مشکل این آپدیت کافیست سرویس Nalpeiron Licensing Service را متوقف و یا غیر فعال کنید.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

1 - در داخل Run، عبارت services.msc را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.

2 - اکنون به دنبال سرویسی به اسم "Nalpeiron Licensing Service" بگردید و روی آن دو بار کلیک کنید.

کسانی که به ویندوز 8 مهاجرت کرده اند و همچنین از نرم افزار Nitro PDF استفاده می کنند، احتمالا به مشکل نصب آپدیت KB2770917 روی ویندوز 8 برخورد کرده اند. من هم جزء آن دسته از کاربرانی هستم که روزها با این مشکل دست و پنجه نرم کردم و نهایتا موفق به برطرف شدن مشکل شدم.نرم افزار Nitro PDF، سرویسی مخصوص خود روی ویندوز به وجود می آورد که حتی پس از حذف این نرم افزار، این سرویس معمولا روی کامپیوتر باقی میماند. برای حل مشکل این آپدیت کافیست سرویس Nalpeiron Licensing Service را متوقف و یا غیر فعال کنید.

1 - در داخل Run، عبارت services.msc را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.
2 - اکنون به دنبال سرویسی به اسم Nalpeiron Licensing Service بگردید و روی آن دو بار کلیک کنید.

||http://www.tosinso.com/files/get/be141df0-3891-43f6-b5e5-63d9a4d92f4b||

3 - برای متوقف کردن این سرویس، در قسمت Service Status، گزینه Stop را انتخاب نمایید.
4 - برای غیر فعال کردن این سرویس، در قسمت Startup Type، گزینه Disabled را انتخاب نمایید.

||http://www.tosinso.com/files/get/642b365f-7032-4383-a849-667ff691927a||

5 - اکنون مجددا اقدام به نصب آپدیت مورد نظر نمایید.
6 - همچنین برای اطمینان از نصب این آپدیت، سرویس های غیر مایکروسافتی را به طور موقت متوقف و یا غیر فعال نمایید.

برای دوستانی که این راه به برطرف شدن مشکلشان کمکی نکرد، به Device Manager رفته، در زیر قسمت Sound,Video and Game Controllers، تمامی دستگاه ها را Uninstall نمایید. به خصوص دوستانی که از نرم افزارهای تقویت صدا مثل DFX Audio Enhancer استفاده می کنید، می بایست Driver مربوط به این نرم افزار را از طریق Device Manager، حذف کنید. نگران نصب آنها نباشید که پس از شروع مجدد کامپیوتر (Restart) باز خواهند گشت.

||http://www.tosinso.com/files/get/9820d278-c6a4-4152-8c35-b8e53327aa89||

نویسنده : سعید خلیفی 
منبع: |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع دارای اشکال اخلاقی می باشد

3 - برای متوقف کردن این سرویس، در قسمت Service Status، گزینه Stop را انتخاب نمایید.

4 - برای غیر فعال کردن این سرویس، در قسمت Startup Type، گزینه Disabled را انتخاب نمایید.

کسانی که به ویندوز 8 مهاجرت کرده اند و همچنین از نرم افزار Nitro PDF استفاده می کنند، احتمالا به مشکل نصب آپدیت KB2770917 روی ویندوز 8 برخورد کرده اند. من هم جزء آن دسته از کاربرانی هستم که روزها با این مشکل دست و پنجه نرم کردم و نهایتا موفق به برطرف شدن مشکل شدم.نرم افزار Nitro PDF، سرویسی مخصوص خود روی ویندوز به وجود می آورد که حتی پس از حذف این نرم افزار، این سرویس معمولا روی کامپیوتر باقی میماند. برای حل مشکل این آپدیت کافیست سرویس Nalpeiron Licensing Service را متوقف و یا غیر فعال کنید.

1 - در داخل Run، عبارت services.msc را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.
2 - اکنون به دنبال سرویسی به اسم Nalpeiron Licensing Service بگردید و روی آن دو بار کلیک کنید.

||http://www.tosinso.com/files/get/be141df0-3891-43f6-b5e5-63d9a4d92f4b||

3 - برای متوقف کردن این سرویس، در قسمت Service Status، گزینه Stop را انتخاب نمایید.
4 - برای غیر فعال کردن این سرویس، در قسمت Startup Type، گزینه Disabled را انتخاب نمایید.

||http://www.tosinso.com/files/get/642b365f-7032-4383-a849-667ff691927a||

5 - اکنون مجددا اقدام به نصب آپدیت مورد نظر نمایید.
6 - همچنین برای اطمینان از نصب این آپدیت، سرویس های غیر مایکروسافتی را به طور موقت متوقف و یا غیر فعال نمایید.

برای دوستانی که این راه به برطرف شدن مشکلشان کمکی نکرد، به Device Manager رفته، در زیر قسمت Sound,Video and Game Controllers، تمامی دستگاه ها را Uninstall نمایید. به خصوص دوستانی که از نرم افزارهای تقویت صدا مثل DFX Audio Enhancer استفاده می کنید، می بایست Driver مربوط به این نرم افزار را از طریق Device Manager، حذف کنید. نگران نصب آنها نباشید که پس از شروع مجدد کامپیوتر (Restart) باز خواهند گشت.

||http://www.tosinso.com/files/get/9820d278-c6a4-4152-8c35-b8e53327aa89||

نویسنده : سعید خلیفی 
منبع: |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع دارای اشکال اخلاقی می باشد

5 - اکنون مجددا اقدام به نصب آپدیت مورد نظر نمایید.

6 - همچنین برای اطمینان از نصب این آپدیت، سرویس های غیر مایکروسافتی را به طور موقت متوقف و یا غیر فعال نمایید.

برای دوستانی که این راه به برطرف شدن مشکلشان کمکی نکرد، به Device Manager رفته، در زیر قسمت Sound,Video and Game Controllers، تمامی دستگاه ها را Uninstall نمایید. به خصوص دوستانی که از نرم افزارهای تقویت صدا مثل DFX Audio Enhancer استفاده می کنید، می بایست Driver مربوط به این نرم افزار را از طریق Device Manager، حذف کنید. نگران نصب آنها نباشید که پس از شروع مجدد کامپیوتر (Restart) باز خواهند گشت.

کسانی که به ویندوز 8 مهاجرت کرده اند و همچنین از نرم افزار Nitro PDF استفاده می کنند، احتمالا به مشکل نصب آپدیت KB2770917 روی ویندوز 8 برخورد کرده اند. من هم جزء آن دسته از کاربرانی هستم که روزها با این مشکل دست و پنجه نرم کردم و نهایتا موفق به برطرف شدن مشکل شدم.نرم افزار Nitro PDF، سرویسی مخصوص خود روی ویندوز به وجود می آورد که حتی پس از حذف این نرم افزار، این سرویس معمولا روی کامپیوتر باقی میماند. برای حل مشکل این آپدیت کافیست سرویس Nalpeiron Licensing Service را متوقف و یا غیر فعال کنید.

1 - در داخل Run، عبارت services.msc را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.
2 - اکنون به دنبال سرویسی به اسم Nalpeiron Licensing Service بگردید و روی آن دو بار کلیک کنید.

||http://www.tosinso.com/files/get/be141df0-3891-43f6-b5e5-63d9a4d92f4b||

3 - برای متوقف کردن این سرویس، در قسمت Service Status، گزینه Stop را انتخاب نمایید.
4 - برای غیر فعال کردن این سرویس، در قسمت Startup Type، گزینه Disabled را انتخاب نمایید.

||http://www.tosinso.com/files/get/642b365f-7032-4383-a849-667ff691927a||

5 - اکنون مجددا اقدام به نصب آپدیت مورد نظر نمایید.
6 - همچنین برای اطمینان از نصب این آپدیت، سرویس های غیر مایکروسافتی را به طور موقت متوقف و یا غیر فعال نمایید.

برای دوستانی که این راه به برطرف شدن مشکلشان کمکی نکرد، به Device Manager رفته، در زیر قسمت Sound,Video and Game Controllers، تمامی دستگاه ها را Uninstall نمایید. به خصوص دوستانی که از نرم افزارهای تقویت صدا مثل DFX Audio Enhancer استفاده می کنید، می بایست Driver مربوط به این نرم افزار را از طریق Device Manager، حذف کنید. نگران نصب آنها نباشید که پس از شروع مجدد کامپیوتر (Restart) باز خواهند گشت.

||http://www.tosinso.com/files/get/9820d278-c6a4-4152-8c35-b8e53327aa89||

نویسنده : سعید خلیفی 
منبع: |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع دارای اشکال اخلاقی می باشد

نظرات