آموزش نصب نرم افزار از طریق شبکه با Group Policy

در این مطلب قصد داریم با نحوه نصب نرم افزار در شبکه بوسیله Group Policy آشنا بشیم. نصب نرم افزار به کمک group policy به دو روش انجام می شود:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
  1. Publish
  2. Assign

Group policy فقط نرم افزارهایی را نصب می کند که پسوند آنها با msi. یا zap. باشد را انجام می دهد. (می توان پسوند exe. را به .msi با convertor ها تبدیل کرد )

  1. Assignدر این حالت برنامه هم به کاربر اعمال می شود هم به سیستم.اگر برنامه را به کاربر اعمال کنیم هر کجا که کاربر log on کند نرم افزار نصب می شود و اگر به سیستم اعمال کنیم هر کاربری که روی آن سیستم log on کند آن نرم افزار را دارد. قتی ما یک نرم افزار را assign می کنیم آن نرم افزار هم در منوی start و هم در Desktop دیده می شود.در این حالت فقط shortcut نرم افزار دیده می شود ولی نرم افزار نصب نشده برای نصب باید روی آن کلیک کرد.در حالت assign وقتی سیستم را روشن می کنیم قبل از اینکه کاربر log on کند نرم افزار نصب می شود.
  2. publish در این حالت برنامه فقط به کاربر اعمال می شود.وقتی ما یک نرم افزار را publish می کنیم آن نرم افزار در Desktop و در منوی start دیده نمی شود و برای نصب نرم افزار باید به قسمت install a program from the network<-- program and features <-- control panel رفته و نرم افزار را نصب کنیم.

وقتی ما نرم افزار را به کاربر publish ویا assign کنیم کاربر می تواند آن را پاک کند اما اگر به سیستم assign کنیم فقط ادمین می تواند آن را پاک کند.برای نصب نرم افزار از طریق شبکه باید مراحل زیر را طی نمود:

روی ou مورد نظر مراحل زیر را انجام می دهیم :

1-

نصب نرم افزار از طریق شبکه با استفاده از Group Policy قسمت دوم

2-

نصب نرم افزار از طریق شبکه با استفاده از Group Policy قسمت دوم

3-

نصب نرم افزار از طریق شبکه با استفاده از Group Policy قسمت دوم

4-

نصب نرم افزار از طریق شبکه با استفاده از Group Policy قسمت دوم

5-

نصب نرم افزار از طریق شبکه با استفاده از Group Policy قسمت دوم

6-

نصب نرم افزار از طریق شبکه با استفاده از Group Policy قسمت دوم

توجه باید داشت که برای معرفی برنامه باید اولا آن برنامه share شده باشد دوما آدرسی که ما می دهیم باید به صورت UNC باشد.

7-

نصب نرم افزار از طریق شبکه با استفاده از Group Policy قسمت دوم

در اینجا Publish یا Assign کردن برنامه را مشخص می کنیم.

8-

نصب نرم افزار از طریق شبکه با استفاده از Group Policy قسمت دوم

به این صورت برنامه ای را که می خواهیم به کاربران یک ou خاص اعمال شوند را، اعمال می کنیم.


نظرات