سیدحسین کرابی
کارشناس شبکه و سخت افزار

آموزش تعمیر Recycle Bin | درست کردن سطل آشغال ویندوز

ممکن است Recycle Bin دچار مشکل شود که : فایل های پاک شده را نمایش نمیدهد یا امکان پاک کردن فایل های موجود در آن نیست که در حقیقت با پیفام Access Denied مواجهه می شویم.در صورت مواجهه با چنین مشکلی باید Recycle Bin را شما reset  کنید.زمانی که فایلهای ویندوز را در حالت show قرار دهیم (فایل مخفی را نمایش دهد) پوشه هایی با نام Recycle.Bin$ نمایش داده میشوند که این پوشه ها خراب شده و باید reset  گردد.برای انجام این امر Command Promp را در حالت  Run  az administrator باز کرده و دستور زیر را تایپ میکنم : 

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
rd /s /q c:\$ Recycle.Bin

فراموش نشود که باید برای تمام درایورها زده شود و سپس ویندوز را ریست میکنیم.حال یک Recycle Bin جدید ایجاد گردیده است.


سیدحسین کرابی
سیدحسین کرابی

کارشناس شبکه و سخت افزار

دنبال علم بیشتر و کارایی بهتر

نظرات