تابع Hyperlink ( هایپرلینک ) چیست و چگونه استفاده می شود؟

تابع hyperlink تابعی می باشد که برای لینک به worksheet  دیگر، workbook دیگر، فایل دیگر،  لینک به یک صفحه وب و حتی ارسال ایمیل به کار برده می شود.ساختار تابع hyperlink به شکل زیر می باشد:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
Hyperlink(link_location, [friendly_name])

که در اینجا link location آدرس لینک مورد نظر را وارد کرده و در قسمت frindly name نیز نامی که میخواهیم برای لینکمان نمایش داده شود را مشخص میکنیم. مثلاً به شکل زیر دقت کنید:

تابع Hyperlink ( هایپرلینک ) چیست و چگونه استفاده می شود؟

همانطوری که مشاهده می کنید با استفاده از این تابع توانستیم به یک سایت دیگر لینک بدهیم. حال اگر بخواهیم لینک به یک پوشه یا فایل بدهیم کافی است آدرس محلی که پوشه یا فایل مورد نظر شما قرار گرفته است را مشخص نمایید و به راحتی لینک می شود. مثلا من یک پوشه را درون دسکتاپ ذخیره کرده ام.حال با استفاده از تابع hyperlink داریم:

تابع Hyperlink ( هایپرلینک ) چیست و چگونه استفاده می شود؟

مسیر پوشه را درون تابع زدم و سپس اسم دلخواه را وارد نمودم.در مطلب آینده در مورد نحوه ارسال ایمیل با این تابع و همچنین ارسال bcc و cc و متن بدنه ایمیل با این تابع کار خواهیم کرد.

شکل زیر را مشاهده فرمایید:

تابع Hyperlink ( هایپرلینک ) چیست و چگونه استفاده می شود؟

در این قسمت با کلیک بر روی کلمه NULL به سلول F8 منتقل می شویم.علامت # قبل از سلول f8 به این معنا می باشد که در این Workshee منتقل می شویم.

همچنین شکل زیر را در نظر بگیرید:

تابع Hyperlink ( هایپرلینک ) چیست و چگونه استفاده می شود؟

یعنی به sheet2، سلول a1  در همین فایل منتقل می شویم.

حال برای ارسال ایمیل به وسیله تابع Hyperlink به صورت زیر عمل می کنیم:

فرض کنید میخواهیم ایمیلی به aaa@yahoo.com ارسال نماییم.حال مطابق شکل زیر داریم:

تابع Hyperlink ( هایپرلینک ) چیست و چگونه استفاده می شود؟

با کلیک بر روی کلمه "ارسال ایمیل"، نرم افزار مربوط به ایمیل باز شده و فقط با زدن دکمه Send نامه خود را ارسال نمایید.

حال اگر بخواهیم در cc و bcc نیز آدرس mail را وارد کنیم با استفاده از تابع hyperlink داریم:

تابع Hyperlink ( هایپرلینک ) چیست و چگونه استفاده می شود؟

با استفاده از این فرمول، در قسمت To  در Mail، آدرس aaa@yahoo.com و bbb@yahoo.com ، سپس با استفاده از "؟" قسمت to  را با قسمتهای دیگر مجزا می نماییم.سپس bcc و cc را در صورت نیاز وارد می کنیم.

اگر بخواهیم در قسمت subject نامه و همچنین قسمت body نامه چیزی بنویسیم مانند زیر عمل می کنیم:

=hyperlink("mailto:aaa@yahoo.com?bcc=ddd@yahoo.com&subject=hyperlink function&body=tosinso","this is a test")


تابع Hyperlink ( هایپرلینک ) چیست و چگونه استفاده می شود؟


در نتیجه داریم:

تابع Hyperlink ( هایپرلینک ) چیست و چگونه استفاده می شود؟

موفق باشید


نظرات