محمد کریمی
کارشناس شبکه های کامپیوتری

تغییر نام ویندوز در بوت آپشن برای سیستم های Dual Boot

درصوتی که شما روی سیستم خود بیشتر از یک سیستم عامل داشته باشید در هنگام بوت شدن با

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

صفحه انتخاب سیستم عامل (Choose an operation system) مواجه می شوید

تغییر نام ویندوز در بوت آپشن برای سیستم های Dual Boot

برای تغییر نام ویندوز ها در بوت آپشن استارت آپ ویندوز ابتدا cmd را با دسترسی administrator باز کنید بعد عبارت 

bcdedit را تایپ و اینتر را بزنید

تغییر نام ویندوز در بوت آپشن برای سیستم های Dual Boot

پایین عبارت windows boot loader اطلاعات مربوط به ویندوز های نصب شده مشخص است

در قسمت identifier = current مربوط ویندوزی است که با آن log in کردید و برای تغییر نام آن در cmd  تایپ کنید

"نام مورد نظر" bcdedit /set {current} description 

و برای ویندوز دیگر همین عبارت را تایپ کنید و به جای current عبارت مقابل identifier را تایپ کنید

"نام مورد نظر" bcdedit /set {9692...} description 

عبارت داخل {} برای مثال نوشته شده و برای ویندوز شما متفاوت است


نظرات