سیدحسین کرابی
کارشناس شبکه و سخت افزار

دستور ifconfig در لینوکس

دستور ifconfig یکی از دستورات محبوب در سیستم عامل لینوکس می باشد .این دستور یک ابزار برای مشاهده و کانفیگ کارت شبکه بوده و همانند دستور netstat به صورت پیش فرض بر روی سیستم عامل لینوکس نصب نیست .

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

نصب بر روی سیستم عامل Ubuntu و  Debian :

sudo apt install net-tools

 نصب بر روی سیستم عامل Centos و دیگر توزیع های بر پایه RHEL :

yum install net-tools

موارد استفاده از ifconfig متعدد است که به چند مورد پرکاربرد آن در این مقاله میپردازیم :

 • نمایش مشخصات کارتهای شبکه :

اگر دستور ifconfig را تایپ نماییم همانند عکس زیر مشخصات کامل از تمامی کارتهای شبکه را نمایش میدهد :

دستور ifconfig در لینوکس


 • اختصاص IP به یک کارت شبکه : 
ifconfig [nic] [IP-Address] netmask [mask] up   مثال : ifconfig ens23 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 up
ifup
 • فعال کردن و غیر فعال کردن کارت شبکه :
ifconfig [nic] down/up             مثال : ifconfig ens23 up
 • تغیر MAC Address
ifconfig [nic] hw ether [MAC Address]     مثال ifconfig ens23 hw ether 5e:79:ee:1f:b8:95
 • تغییر MTU :
ifconfig [nic] mtu [Value]           مثال : ifconfig ens23 mtu 700


در این مقاله موارد کاربردی از دستور ifconfig را بررسی کردیم و امیدوارم مطالب مفید باشد.موفق باشید

حسین کرابی


سیدحسین کرابی
سیدحسین کرابی

کارشناس شبکه و سخت افزار

دنبال علم بیشتر و کارایی بهتر

نظرات