سیدحسین کرابی
کارشناس شبکه و سخت افزار

پاک کردن Map Network Drive توسط Powershell

گاهی وقت ها ارتباط سیستم با Map Network Drive بنا به دلایل مختلف قطع شده و امکان حذف آن به روش معمول نیست. باید از Powershell کمک بگیریم که فقط با یک دستور ساده میتوان آن را حذف کنیم.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

ابتدا Powershell را Run as Administrator  باز میکنیم و سپس دستور زیر را تایپ می نماییم : 

net use <Mapped Drive Letter>: /delete     مثال : net use x: /delete     

همانند مثال فقط لازم است به جای <Mapped Drive Letter> نام درایوی که میخواهیم پاک شود را وارد میکنیم و بعد از چند ثانیه حذف میشود.


موفق باشید

حسین کرابی


سیدحسین کرابی
سیدحسین کرابی

کارشناس شبکه و سخت افزار

دنبال علم بیشتر و کارایی بهتر

نظرات