فونت برای نرم افزار

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام

من به تازگی از یک نرم افزار آرشیو در محل کارم نصب کرده ا م و نامه های اداری را در آن بایگانی میکنم ..ولی فونت خود نرم افزار خیلی جالب نیست و چشم را اذیت میکند. آیا کسی فونت جایگزین سراغ دارد؟//؟عضی از دوستان ایران سنس را پیشنهاد دادند ولی نمیتوانم پیدا و نصب کنم؟؟؟؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است