تبدیل کد مرتب سازی بر اساس چند خصوصیت جاوا به سی شارپ

بپرسید
 • رضا H رضا H
 • 62 ماه قبل
 • 62 ماه قبل
 • 334 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام. کد مرتب سازی زیر ، در جاوا وجود دارد :


      if (activateTransactionMerging)
      {
        Collections.sort(dataset.getTransactions(), new Comparator(){
        @Override
        /**
				 * Compare two transactions
				 */
        public int compare(Transaction t1, Transaction t2)
        {
          // we will compare the two transaction items by items starting
          // from the last items.
          int pos1 = t1.items.length - 1;
          int pos2 = t2.items.length - 1;

          // if the first transaction is smaller than the second one
          if (t1.items.length < t2.items.length)
          {
            // while the current position in the first transaction is >0
            while (pos1 >= 0)
            {
              int subtraction = t2.items[pos2] - t1.items[pos1];
              if (subtraction != 0)
              {
                return subtraction;
              }
              pos1--;
              pos2--;
            }
            // if they ware the same, they we compare based on length
            return -1;

            // else if the second transaction is smaller than the first one
          }
          else if (t1.items.length > t2.items.length)
          {
            // while the current position in the second transaction is >0
            while (pos2 >= 0)
            {
              int subtraction = t2.items[pos2] - t1.items[pos1];
              if (subtraction != 0)
              {
                return subtraction;
              }
              pos1--;
              pos2--;
            }
            // if they are the same, they we compare based on length
            return 1;

          }
          else
          {
            // else if both transactions have the same size
            while (pos2 >= 0)
            {
              int subtraction = t2.items[pos2] - t1.items[pos1];
              if (subtraction != 0)
              {
                return subtraction;
              }
              pos1--;
              pos2--;
            }
            // if they ware the same, they we compare based on length
            return 0;
          }
        }

      });
      }


تا جایی که میدونم بر اساس تابع compare ، تراکنش ها رو مرتب می کنه. روش زیر در کد بالا هست. 

چه روشی برای پیاده سازی این تیکه کد زیر در سی شارپ هست ؟Collections: IComparable
Collections.sort(dataset.getTransactions(), new Comparator(){ 
  Override 
  /** 
  * Compare two transactions 
  */ 
  public int compare(Transaction t1, Transaction t2) {
    /**
    * Codes 
    */ 
  } 
});
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است