خطا در هنگام کانکت شدن به سیگنال آر

بپرسید
  • aras aras
  • 54 ماه قبل
  • 54 ماه قبل
  • 469 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام به همه اساتیدگرامی

دوستان من موقعی که میخام از طریق کلاینت به سروری که با سیگنال آر رو سرور مجازی که نوشتم متصل بشم با خطای زیر مواجه خواهد شد ولی وقتی که رو لوکال سیستم خودم اجرا می کنم هیچ خطایی نمیاره ممنون میشم راهنمایی کنید.

 

 

Microsoft.AspNet.SignalR.Client.HttpClientException was unhandled by user code   HResult=-2146233088 
  Message=StatusCode: 403, ReasonPhrase: 'ModSecurity Action', Version: 1.1, Content:
System.Net.Http.StreamContent, Headers: {   X-Powered-By-Plesk: PleskWin   Date:
Wed, 18 Dec 2019 04:40:13 GMT   Server: Microsoft-IIS/10.0   X-Powered-By:
ASP.NET   Content-Length: 1233   Content-Type: text/html }   Source=Microsoft.AspNet.SignalR.Client  
StackTrace:        
at Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Http.DefaultHttpClient.<>c__DisplayClass2.<Get>b__1(HttpResponseMessage
responseMessage)        at Microsoft.AspNet.SignalR.TaskAsyncHelper.<>c__DisplayClass19`2.<Then>b__17
(Task`1 t)        at Microsoft.AspNet.SignalR.TaskAsyncHelper.TaskRunners`2.<>c__DisplayClass3a
.<RunTask>b__39(Task`1 t)     --- End of stack trace from previous location where exception was thrown
---        at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)      
 at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)    
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult()      
 at WinFormsClient.WinFormsClient.<ConnectAsync>d__21.MoveNext() 
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است