مشکل نصب نرم افزار با pdq

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

پکیج های پیش فرض و پکیج های دستی

هر کدوم رو تست کردم هیچ اتفاق خاصی نیفتاد

15-30 دقیقه مشغول بود و در اخر خطا داد

مشکل نصب نرم افزار با pdqمشکل نصب نرم افزار با pdqمشکل نصب نرم افزار با pdqمشکل نصب نرم افزار با pdqمشکل نصب نرم افزار با pdqمشکل نصب نرم افزار با pdqمشکل نصب نرم افزار با pdqمشکل نصب نرم افزار با pdq

فایروال رو هم خاموش کردم

ولی مشگل برطرف نشد

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است