بستن share کلاینت های شبکه برای همه به جز یک کاربر/کامپیوتر

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

دوستان سلام

من همه حالت های ایجاد رول برای بستن پورت 445 روی یک کلاینت پیش فرض جهت عدم دسترسی به share این کلاینت توسط همه کلاینت ها به جز یک کلاینت یا یوزر تست کردم و نتیجه نگرفتم.

کسی میتونه کمک کنه؟

ممنون

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است