استفاده از Regex در سی شارپ

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با عرض سلام و احترام خدمت اساتید گرامی

1-در کد C# زیر میخواهیم توسط Regex ، هر IP که توسط سایت مورد نظرمون ارائه شده رو داخل لیست باکس اضافه کنیم ، اما فقط ایتم به لیست اضافه میشود ولی هیچ متنی وجود ندارد

2-آیا کد جستجو IP درست است ؟

string responseFromServer = reader.ReadToEnd();
MatchCollection data = Regex.Matches(responseFromServer, @"\d\d?\d?\.\d\d?\d?\.\d\d?\d?\.\d\d?\d?", RegexOptions.Singleline);
foreach (Match m in data)
{
String downtitle = m.Groups[1].Value;
listBox1.Items.Add(downtitle.ToString());                  
}
reader.Close();
response.Close();


با تشکر

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است