ارایه ها

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام من کد زیر را نوشتم و انتظار داشتم در قسمت مقدار دهی فقط بتونم دو عدد را وارد کنم وای الان میتونم بیشتر هم مقدار وارد کنم . مگر اول  معرفی  یک ارایه نگفتیم تعداد خونه ها ۲ باشه پس چرا الان میتونیم بیشتر از تعداد خانه ها عدد وارد کنم . 

int[] arr = new int[2];

arr = new[] { 3, 4, 5, 9 };
Console.WriteLine(arr[0]);
Console.WriteLine(arr[1]);
Console.WriteLine(arr[2]);
Console.WriteLine(arr[3]);

Console.WriteLine( "lenght = " + arr.Length);
Console.ReadKey();

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران