خطا در کد برنامه طول و عرض مستطیل و مربع

بپرسید
 • mhrnia mhrnia
 • 101 ماه قبل
 • 24 ماه قبل
 • 8367 نمایش

1

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام ، این برنامه نوشتم خطا میده برام این برنامه خیلی مهمه میشه خواهشا راهنمایی کنید . برنامه ای طول عرض مستطیلی ومربعی را خوانده محیط ومساحت مستطیل ومربع رامحاسبه می کند ؟

namespace area
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      comboBox1.SelectedIndex = 0;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Rectangle rect = new Rectangle();
      rect.width =Convert.ToInt16(textBox1.Text);
        rect.Height=Convert.ToInt16(textBox2.Text);
          
      rect. button1Area();

      rect.button1perime();
      label3.Text ="Area ="+(rect. getArea).ToString();
      label3.Text +="\n";
      label3.Text +="+perime="+(rect. get perime).ToString();

    }
  }
}

--------------------------------------

namespace area
{
  class Rectangle
  { 
    private int width; // width of rectangle
    private int height;// height of rectangle
    private int area;
    private int perime;//perime of rectangle
private int Width;
    //width property
    public int width
    {
      get
      {
        return width;
      }
      set
      {
        width = value;
      }

    }
    //height property
    public int Height
    {
      get
      {
        return height;
      }
      set
      {
        height = value;
      }
    }
    //method button1Area
    public void button1Area()
    {
      area = Width * height;  
    }
    //method button-1area perime
    public void button1perime();
    {
      perime=(Width + height) * 2;
    }
    //method get Area
    public int get Area (); 
    {
       return Area
         
       }
    //method get Perime
    public int getPerime()
    {
      return perime;
    }
  }
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است