راه حل رفع خطای error 9002

بپرسید
  • mona fallah mona fallah
  • 89 ماه قبل
  • 21 ماه قبل
  • 918 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان کسی میدونه این error مربوط به چی میشه

و اینکه راه حلش چیه ؟<sql>

The error returned was 9002: 'The transaction log for database 'test' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the logreusewait_desc column in sys.databases'. Use the action and error to determine the cause of the failure and resubmit the request.

<sql>

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است