خطای باز کردن فایل Zip در سی شارپ

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سوال در مورد سی شارپ :

چرا این برنامه را می نویسم ارور میده (کار با زیپ در سی شارپ )

using System;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string startPath = @"c:\example\start";
      string zipPath = @"c:\example\result.zip";
      string extractPath = @"c:\example\extract";

      ZipFile.CreateFromDirectory(startPath, zipPath);

      ZipFile.ExtractToDirectory(zipPath, extractPath);
    }
  }
}

زیر ZipFile خط قرمز میکشه

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است