خاموش کردن Java script

بپرسید
  • m_mosavi68 m_mosavi68
  • 72 ماه قبل
  • 24 ماه قبل
  • 393 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان

قبل هرچی ممنون بابت پاسخ به سوال های قبلی

یه سوال داشتم باز هم

اگه کاربر جاوا اسکریپت مرورگر رو غیر فعال کنه ایا RegularExpression هایی که گذاشتم هم از کار میوفته؟ یا نه هنوز کار میکنن اونا

من تو ASP دارم میزنم و این نمونه ریگالرم هستش میخواستم بدونم باید سمت سرور هم چک کنم یا همین کفایت میکنه؟؟؟

<asp:RequiredFieldValidator ID="rfvUserName" runat="server"

ControlToValidate="txt_UserName" CssClass="validator wow fadeInRight" data-wow-delay="0.2s"

Display="Dynamic" EnableClientScript="true"

SetFocusOnError="true" Text="لطفا نام کاربری را وارد کنید" />

<asp:RegularExpressionValidator ID="revUserName" runat="server"

ControlToValidate="txt_UserName" CssClass="validator wow fadeInRight" data-wow-delay="0.2s"

Display="Dynamic" EnableClientScript="true" SetFocusOnError="true"

Text="لطفا مقادیر را صحیح وارد کنید"

ValidationExpression="^[a-zA-Z0-9''-'\s]{5,20}$" />

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است