Digital Signage چیست؟

Digital Signage به معنای علامت های دیجیتال هست اما خوب همو نانگلیسی بهتر هست بگیم مثال این سیستم در فرودگاه ها هست.همون تلوزیون های نمایش وضعیت پرواز ها سیستم Digital Signage یک سامانه نرم­افزاری است که می تواند از یک پایگاه مرکزی، محتوای پخش شده روی تعداد نامحدودی از نمایشگرها را به طور زنده و در لحظه مدیریت و نظارت کند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
||https://tosinso.com/files/get/be48076e-e785-4173-b3a4-c3b8658a8aee||
Digital Signage به معنای علامت های دیجیتال هست اما خوب همو نانگلیسی بهتر هست بگیم مثال این سیستم در فرودگاه ها هست.همون تلوزیون های نمایش وضعیت پرواز ها سیستم Digital Signage یک سامانه نرم­افزاری است که می تواند از یک پایگاه مرکزی، محتوای پخش شده روی تعداد نامحدودی از نمایشگرها را به طور زنده و در لحظه مدیریت و نظارت کند. این نمایشگرها می توانند در نقاط مختلفی از شهر، کشور و یا حتی جهان پراکنده شده باشند؛ تنها کافی است که با توجه به حساسیت ها و سیاست های ارگان مورد نظر، ساختار ارتباطی مناسب بین سامانه مدیریتی و نمایشگرها تعریف شده باشد. محتوای پخش شده روی پنل­های نمایشی می توانند انواع محتواهای دیجیتال (فیلم HD/SD، تیزر تبلیغاتی، فایل­های Flash، Power Point، زیرنویس و تمامی فرمت­های دیگر نمایشی) ، عکس، سایت اینترنتی، فیدهای RSS، سر خط خبرها، نمایشگرهای ترافیکی و آلودگی هوا، نقشه­های شهری و ... باشند که مدیریت محتوای آن از راه دور در مرکز کنترل و مانیتورینگ به سادگی صورت می­پذیرد. 

به نحوی که هر یک از پنل­ها در لحظه و بدون هیچ محدودیتی قابلیت ویرایش توسط کاربر در مرکز کنترل را دارند. به این ترتیب با ایجاد یک بستر امن برای ارتباط بین پایگاه مرکزی و نمایشگرها، می توان قابلیت فوق العاده ای را برای سازمان استفاده کننده از این سیستم فراهم کرد که در لحظه محتوای دلخواه را روی نمایشگر خود پخش کند یا محتوای در حال پخش روی هر یک از نمایشگرهای خود را کنترل کند. ضمنا می توان اختیار ایجاد تغییرات، با نظارت دستگاه مرکزی، را به بیرون از ارگان واگذار کرد. مثلا می توان راهکاری را تعریف کرد که در آن تمام شرکت هایی که مسئولیت جذب تبلیغات برای ارگانی مانند شهرداری یا مترو و ... را دارند، محتواهای خود را برای پخش روی تعداد معینی نمایشگر، به پایگاه مرکزی ارسال کنند و این محتواها پس از تایید پایگاه مرکزی روی نمایشگرها پخش شود. به این ترتیب فضای ایجاد شده روی تابلوها را می توان چندین برابر کرده یا حتی بین شرکت های تامین کننده محتوا و تبلیغات رقابت دائمی ایجاد کرد.

||https://tosinso.com/files/get/20d85d88-c730-46ee-8aea-cc6373158444||

از پیشتازان این حوضه میشه به سیسکو اشاره کرد.از مزایای مهم این سیستم قابلیت تطابق کامل با سامانه­های تعاملی است. در این سامانه­ها کاربر می تواند از طریق یک سیستم اینتراکتیو (touch screen) با سیستم ارتباط برقرار کند و لذا ارتباط کاربر با سیستم به صورت دو طرفه در می آید. به این ترتیب می توان دنیایی از کاربردهای جذاب و مفید را به سیستم اضافه کرد. مانند نقشه ها و مسیریاب­های اینتراکتیو، سامانه­های اطلاع­رسانی مانند کتاب اول، ایستگاه­های خدمات الکترونیک مانند دسترسی به اینترنت و ...

||https://tosinso.com/files/get/e4b43218-af62-4c0f-bfd0-38a4196bfbcf||

!!! حالا کاربردش چیه برای تبلیغات؟
--
سیستم Digital signage را میتوان برای کاربرد های متفاوتی مورد استفاده قرار داد . به تعبیر ساده این سیستم یک ارگان تبلیغاتی و روابط عمومی کامل با امکانات و سرعت بسیار بالا و هزینه اندک است . به طوری که تنها با یکبار هزینه کردن روی پیاده سازی این زیرساخت میتوان در آن واحد هزاران درگاه پخش را مدیریت کرد و به هریک یا هر گروه از آنها یک برنامه و محتوای مشخص برای پخش داد. همچنین میتوان با ایجاد یک بستر تعاملی دوطرفه با کاربران دنیایی از کاربردهای دو طرفه مانند کسب نظرات مشتریان و سفارش مستقیم و... ایجاد نمود. بدین ترتیب جذابیت سیستم برای مخاطب چندین برابر خواهد شد . به دلیل اینکه محتوای پخش شده روی سیستم کاملا قابل مدیریت است میتوان صفحه نمایش را به چندین قسمت تقسیم کرد و بدین ترتیب در هر قسمت محتوای خاصی بر مبنای اطلاع رسانی یا تبلیغات پخش نمود ، که این امر باعث جذب مشتری و همچنین ارایه تبلیغات متفاوت و در نتیجه در آمد زایی بیشتر میشود.
||https://tosinso.com/files/get/b1d66e25-7502-4250-ba8a-5c39aaa67a8f||

این نمایشگرها می توانند در نقاط مختلفی از شهر، کشور و یا حتی جهان پراکنده شده باشند؛ تنها کافی است که با توجه به حساسیت ها و سیاست های ارگان مورد نظر، ساختار ارتباطی مناسب بین سامانه مدیریتی و نمایشگرها تعریف شده باشد.

محتوای پخش شده روی پنل­های نمایشی می توانند انواع محتواهای دیجیتال (فیلم HD/SD، تیزر تبلیغاتی، فایل­های Flash، Power Point، زیرنویس و تمامی فرمت­های دیگر نمایشی) ، عکس، سایت اینترنتی، فیدهای RSS، سر خط خبرها، نمایشگرهای ترافیکی و آلودگی هوا، نقشه­های شهری و ... باشند که مدیریت محتوای آن از راه دور در مرکز کنترل و مانیتورینگ به سادگی صورت می­پذیرد.

به نحوی که هر یک از پنل­ها در لحظه و بدون هیچ محدودیتی قابلیت ویرایش توسط کاربر در مرکز کنترل را دارند. به این ترتیب با ایجاد یک بستر امن برای ارتباط بین پایگاه مرکزی و نمایشگرها، می توان قابلیت فوق العاده ای را برای سازمان استفاده کننده از این سیستم فراهم کرد که در لحظه محتوای دلخواه را روی نمایشگر خود پخش کند یا محتوای در حال پخش روی هر یک از نمایشگرهای خود را کنترل کند.

ضمنا می توان اختیار ایجاد تغییرات، با نظارت دستگاه مرکزی، را به بیرون از ارگان واگذار کرد. مثلا می توان راهکاری را تعریف کرد که در آن تمام شرکت هایی که مسئولیت جذب تبلیغات برای ارگانی مانند شهرداری یا مترو و ... را دارند، محتواهای خود را برای پخش روی تعداد معینی نمایشگر، به پایگاه مرکزی ارسال کنند

و این محتواها پس از تایید پایگاه مرکزی روی نمایشگرها پخش شود. به این ترتیب فضای ایجاد شده روی تابلوها را می توان چندین برابر کرده یا حتی بین شرکت های تامین کننده محتوا و تبلیغات رقابت دائمی ایجاد کرد.

||https://tosinso.com/files/get/be48076e-e785-4173-b3a4-c3b8658a8aee||
Digital Signage به معنای علامت های دیجیتال هست اما خوب همو نانگلیسی بهتر هست بگیم مثال این سیستم در فرودگاه ها هست.همون تلوزیون های نمایش وضعیت پرواز ها سیستم Digital Signage یک سامانه نرم­افزاری است که می تواند از یک پایگاه مرکزی، محتوای پخش شده روی تعداد نامحدودی از نمایشگرها را به طور زنده و در لحظه مدیریت و نظارت کند. این نمایشگرها می توانند در نقاط مختلفی از شهر، کشور و یا حتی جهان پراکنده شده باشند؛ تنها کافی است که با توجه به حساسیت ها و سیاست های ارگان مورد نظر، ساختار ارتباطی مناسب بین سامانه مدیریتی و نمایشگرها تعریف شده باشد. محتوای پخش شده روی پنل­های نمایشی می توانند انواع محتواهای دیجیتال (فیلم HD/SD، تیزر تبلیغاتی، فایل­های Flash، Power Point، زیرنویس و تمامی فرمت­های دیگر نمایشی) ، عکس، سایت اینترنتی، فیدهای RSS، سر خط خبرها، نمایشگرهای ترافیکی و آلودگی هوا، نقشه­های شهری و ... باشند که مدیریت محتوای آن از راه دور در مرکز کنترل و مانیتورینگ به سادگی صورت می­پذیرد. 

به نحوی که هر یک از پنل­ها در لحظه و بدون هیچ محدودیتی قابلیت ویرایش توسط کاربر در مرکز کنترل را دارند. به این ترتیب با ایجاد یک بستر امن برای ارتباط بین پایگاه مرکزی و نمایشگرها، می توان قابلیت فوق العاده ای را برای سازمان استفاده کننده از این سیستم فراهم کرد که در لحظه محتوای دلخواه را روی نمایشگر خود پخش کند یا محتوای در حال پخش روی هر یک از نمایشگرهای خود را کنترل کند. ضمنا می توان اختیار ایجاد تغییرات، با نظارت دستگاه مرکزی، را به بیرون از ارگان واگذار کرد. مثلا می توان راهکاری را تعریف کرد که در آن تمام شرکت هایی که مسئولیت جذب تبلیغات برای ارگانی مانند شهرداری یا مترو و ... را دارند، محتواهای خود را برای پخش روی تعداد معینی نمایشگر، به پایگاه مرکزی ارسال کنند و این محتواها پس از تایید پایگاه مرکزی روی نمایشگرها پخش شود. به این ترتیب فضای ایجاد شده روی تابلوها را می توان چندین برابر کرده یا حتی بین شرکت های تامین کننده محتوا و تبلیغات رقابت دائمی ایجاد کرد.

||https://tosinso.com/files/get/20d85d88-c730-46ee-8aea-cc6373158444||

از پیشتازان این حوضه میشه به سیسکو اشاره کرد.از مزایای مهم این سیستم قابلیت تطابق کامل با سامانه­های تعاملی است. در این سامانه­ها کاربر می تواند از طریق یک سیستم اینتراکتیو (touch screen) با سیستم ارتباط برقرار کند و لذا ارتباط کاربر با سیستم به صورت دو طرفه در می آید. به این ترتیب می توان دنیایی از کاربردهای جذاب و مفید را به سیستم اضافه کرد. مانند نقشه ها و مسیریاب­های اینتراکتیو، سامانه­های اطلاع­رسانی مانند کتاب اول، ایستگاه­های خدمات الکترونیک مانند دسترسی به اینترنت و ...

||https://tosinso.com/files/get/e4b43218-af62-4c0f-bfd0-38a4196bfbcf||

!!! حالا کاربردش چیه برای تبلیغات؟
--
سیستم Digital signage را میتوان برای کاربرد های متفاوتی مورد استفاده قرار داد . به تعبیر ساده این سیستم یک ارگان تبلیغاتی و روابط عمومی کامل با امکانات و سرعت بسیار بالا و هزینه اندک است . به طوری که تنها با یکبار هزینه کردن روی پیاده سازی این زیرساخت میتوان در آن واحد هزاران درگاه پخش را مدیریت کرد و به هریک یا هر گروه از آنها یک برنامه و محتوای مشخص برای پخش داد. همچنین میتوان با ایجاد یک بستر تعاملی دوطرفه با کاربران دنیایی از کاربردهای دو طرفه مانند کسب نظرات مشتریان و سفارش مستقیم و... ایجاد نمود. بدین ترتیب جذابیت سیستم برای مخاطب چندین برابر خواهد شد . به دلیل اینکه محتوای پخش شده روی سیستم کاملا قابل مدیریت است میتوان صفحه نمایش را به چندین قسمت تقسیم کرد و بدین ترتیب در هر قسمت محتوای خاصی بر مبنای اطلاع رسانی یا تبلیغات پخش نمود ، که این امر باعث جذب مشتری و همچنین ارایه تبلیغات متفاوت و در نتیجه در آمد زایی بیشتر میشود.
||https://tosinso.com/files/get/b1d66e25-7502-4250-ba8a-5c39aaa67a8f||

از پیشتازان این حوضه میشه به سیسکو اشاره کرد.از مزایای مهم این سیستم قابلیت تطابق کامل با سامانه­های تعاملی است. در این سامانه­ها کاربر می تواند از طریق یک سیستم اینتراکتیو (touch screen) با سیستم ارتباط برقرار کند و لذا ارتباط کاربر با سیستم به صورت دو طرفه در می آید.

به این ترتیب می توان دنیایی از کاربردهای جذاب و مفید را به سیستم اضافه کرد. مانند نقشه ها و مسیریاب­های اینتراکتیو، سامانه­های اطلاع­رسانی مانند کتاب اول، ایستگاه­های خدمات الکترونیک مانند دسترسی به اینترنت و ...

||https://tosinso.com/files/get/be48076e-e785-4173-b3a4-c3b8658a8aee||
Digital Signage به معنای علامت های دیجیتال هست اما خوب همو نانگلیسی بهتر هست بگیم مثال این سیستم در فرودگاه ها هست.همون تلوزیون های نمایش وضعیت پرواز ها سیستم Digital Signage یک سامانه نرم­افزاری است که می تواند از یک پایگاه مرکزی، محتوای پخش شده روی تعداد نامحدودی از نمایشگرها را به طور زنده و در لحظه مدیریت و نظارت کند. این نمایشگرها می توانند در نقاط مختلفی از شهر، کشور و یا حتی جهان پراکنده شده باشند؛ تنها کافی است که با توجه به حساسیت ها و سیاست های ارگان مورد نظر، ساختار ارتباطی مناسب بین سامانه مدیریتی و نمایشگرها تعریف شده باشد. محتوای پخش شده روی پنل­های نمایشی می توانند انواع محتواهای دیجیتال (فیلم HD/SD، تیزر تبلیغاتی، فایل­های Flash، Power Point، زیرنویس و تمامی فرمت­های دیگر نمایشی) ، عکس، سایت اینترنتی، فیدهای RSS، سر خط خبرها، نمایشگرهای ترافیکی و آلودگی هوا، نقشه­های شهری و ... باشند که مدیریت محتوای آن از راه دور در مرکز کنترل و مانیتورینگ به سادگی صورت می­پذیرد. 

به نحوی که هر یک از پنل­ها در لحظه و بدون هیچ محدودیتی قابلیت ویرایش توسط کاربر در مرکز کنترل را دارند. به این ترتیب با ایجاد یک بستر امن برای ارتباط بین پایگاه مرکزی و نمایشگرها، می توان قابلیت فوق العاده ای را برای سازمان استفاده کننده از این سیستم فراهم کرد که در لحظه محتوای دلخواه را روی نمایشگر خود پخش کند یا محتوای در حال پخش روی هر یک از نمایشگرهای خود را کنترل کند. ضمنا می توان اختیار ایجاد تغییرات، با نظارت دستگاه مرکزی، را به بیرون از ارگان واگذار کرد. مثلا می توان راهکاری را تعریف کرد که در آن تمام شرکت هایی که مسئولیت جذب تبلیغات برای ارگانی مانند شهرداری یا مترو و ... را دارند، محتواهای خود را برای پخش روی تعداد معینی نمایشگر، به پایگاه مرکزی ارسال کنند و این محتواها پس از تایید پایگاه مرکزی روی نمایشگرها پخش شود. به این ترتیب فضای ایجاد شده روی تابلوها را می توان چندین برابر کرده یا حتی بین شرکت های تامین کننده محتوا و تبلیغات رقابت دائمی ایجاد کرد.

||https://tosinso.com/files/get/20d85d88-c730-46ee-8aea-cc6373158444||

از پیشتازان این حوضه میشه به سیسکو اشاره کرد.از مزایای مهم این سیستم قابلیت تطابق کامل با سامانه­های تعاملی است. در این سامانه­ها کاربر می تواند از طریق یک سیستم اینتراکتیو (touch screen) با سیستم ارتباط برقرار کند و لذا ارتباط کاربر با سیستم به صورت دو طرفه در می آید. به این ترتیب می توان دنیایی از کاربردهای جذاب و مفید را به سیستم اضافه کرد. مانند نقشه ها و مسیریاب­های اینتراکتیو، سامانه­های اطلاع­رسانی مانند کتاب اول، ایستگاه­های خدمات الکترونیک مانند دسترسی به اینترنت و ...

||https://tosinso.com/files/get/e4b43218-af62-4c0f-bfd0-38a4196bfbcf||

!!! حالا کاربردش چیه برای تبلیغات؟
--
سیستم Digital signage را میتوان برای کاربرد های متفاوتی مورد استفاده قرار داد . به تعبیر ساده این سیستم یک ارگان تبلیغاتی و روابط عمومی کامل با امکانات و سرعت بسیار بالا و هزینه اندک است . به طوری که تنها با یکبار هزینه کردن روی پیاده سازی این زیرساخت میتوان در آن واحد هزاران درگاه پخش را مدیریت کرد و به هریک یا هر گروه از آنها یک برنامه و محتوای مشخص برای پخش داد. همچنین میتوان با ایجاد یک بستر تعاملی دوطرفه با کاربران دنیایی از کاربردهای دو طرفه مانند کسب نظرات مشتریان و سفارش مستقیم و... ایجاد نمود. بدین ترتیب جذابیت سیستم برای مخاطب چندین برابر خواهد شد . به دلیل اینکه محتوای پخش شده روی سیستم کاملا قابل مدیریت است میتوان صفحه نمایش را به چندین قسمت تقسیم کرد و بدین ترتیب در هر قسمت محتوای خاصی بر مبنای اطلاع رسانی یا تبلیغات پخش نمود ، که این امر باعث جذب مشتری و همچنین ارایه تبلیغات متفاوت و در نتیجه در آمد زایی بیشتر میشود.
||https://tosinso.com/files/get/b1d66e25-7502-4250-ba8a-5c39aaa67a8f||

حالا کاربردش چیه برای تبلیغات؟

سیستم Digital signage را میتوان برای کاربرد های متفاوتی مورد استفاده قرار داد . به تعبیر ساده این سیستم یک ارگان تبلیغاتی و روابط عمومی کامل با امکانات و سرعت بسیار بالا و هزینه اندک است . به طوری که تنها با یکبار هزینه کردن روی پیاده سازی این زیرساخت میتوان در آن واحد هزاران درگاه پخش را مدیریت کرد و به هریک یا هر گروه از آنها یک برنامه و محتوای مشخص برای پخش داد.

همچنین میتوان با ایجاد یک بستر تعاملی دوطرفه با کاربران دنیایی از کاربردهای دو طرفه مانند کسب نظرات مشتریان و سفارش مستقیم و... ایجاد نمود. بدین ترتیب جذابیت سیستم برای مخاطب چندین برابر خواهد شد . به دلیل اینکه محتوای پخش شده روی سیستم کاملا قابل مدیریت است میتوان صفحه نمایش را به چندین قسمت تقسیم کرد و بدین ترتیب در هر قسمت محتوای خاصی بر مبنای اطلاع رسانی یا تبلیغات پخش نمود ، که این امر باعث جذب مشتری و همچنین ارایه تبلیغات متفاوت و در نتیجه در آمد زایی بیشتر میشود.

||https://tosinso.com/files/get/be48076e-e785-4173-b3a4-c3b8658a8aee||
Digital Signage به معنای علامت های دیجیتال هست اما خوب همو نانگلیسی بهتر هست بگیم مثال این سیستم در فرودگاه ها هست.همون تلوزیون های نمایش وضعیت پرواز ها سیستم Digital Signage یک سامانه نرم­افزاری است که می تواند از یک پایگاه مرکزی، محتوای پخش شده روی تعداد نامحدودی از نمایشگرها را به طور زنده و در لحظه مدیریت و نظارت کند. این نمایشگرها می توانند در نقاط مختلفی از شهر، کشور و یا حتی جهان پراکنده شده باشند؛ تنها کافی است که با توجه به حساسیت ها و سیاست های ارگان مورد نظر، ساختار ارتباطی مناسب بین سامانه مدیریتی و نمایشگرها تعریف شده باشد. محتوای پخش شده روی پنل­های نمایشی می توانند انواع محتواهای دیجیتال (فیلم HD/SD، تیزر تبلیغاتی، فایل­های Flash، Power Point، زیرنویس و تمامی فرمت­های دیگر نمایشی) ، عکس، سایت اینترنتی، فیدهای RSS، سر خط خبرها، نمایشگرهای ترافیکی و آلودگی هوا، نقشه­های شهری و ... باشند که مدیریت محتوای آن از راه دور در مرکز کنترل و مانیتورینگ به سادگی صورت می­پذیرد. 

به نحوی که هر یک از پنل­ها در لحظه و بدون هیچ محدودیتی قابلیت ویرایش توسط کاربر در مرکز کنترل را دارند. به این ترتیب با ایجاد یک بستر امن برای ارتباط بین پایگاه مرکزی و نمایشگرها، می توان قابلیت فوق العاده ای را برای سازمان استفاده کننده از این سیستم فراهم کرد که در لحظه محتوای دلخواه را روی نمایشگر خود پخش کند یا محتوای در حال پخش روی هر یک از نمایشگرهای خود را کنترل کند. ضمنا می توان اختیار ایجاد تغییرات، با نظارت دستگاه مرکزی، را به بیرون از ارگان واگذار کرد. مثلا می توان راهکاری را تعریف کرد که در آن تمام شرکت هایی که مسئولیت جذب تبلیغات برای ارگانی مانند شهرداری یا مترو و ... را دارند، محتواهای خود را برای پخش روی تعداد معینی نمایشگر، به پایگاه مرکزی ارسال کنند و این محتواها پس از تایید پایگاه مرکزی روی نمایشگرها پخش شود. به این ترتیب فضای ایجاد شده روی تابلوها را می توان چندین برابر کرده یا حتی بین شرکت های تامین کننده محتوا و تبلیغات رقابت دائمی ایجاد کرد.

||https://tosinso.com/files/get/20d85d88-c730-46ee-8aea-cc6373158444||

از پیشتازان این حوضه میشه به سیسکو اشاره کرد.از مزایای مهم این سیستم قابلیت تطابق کامل با سامانه­های تعاملی است. در این سامانه­ها کاربر می تواند از طریق یک سیستم اینتراکتیو (touch screen) با سیستم ارتباط برقرار کند و لذا ارتباط کاربر با سیستم به صورت دو طرفه در می آید. به این ترتیب می توان دنیایی از کاربردهای جذاب و مفید را به سیستم اضافه کرد. مانند نقشه ها و مسیریاب­های اینتراکتیو، سامانه­های اطلاع­رسانی مانند کتاب اول، ایستگاه­های خدمات الکترونیک مانند دسترسی به اینترنت و ...

||https://tosinso.com/files/get/e4b43218-af62-4c0f-bfd0-38a4196bfbcf||

!!! حالا کاربردش چیه برای تبلیغات؟
--
سیستم Digital signage را میتوان برای کاربرد های متفاوتی مورد استفاده قرار داد . به تعبیر ساده این سیستم یک ارگان تبلیغاتی و روابط عمومی کامل با امکانات و سرعت بسیار بالا و هزینه اندک است . به طوری که تنها با یکبار هزینه کردن روی پیاده سازی این زیرساخت میتوان در آن واحد هزاران درگاه پخش را مدیریت کرد و به هریک یا هر گروه از آنها یک برنامه و محتوای مشخص برای پخش داد. همچنین میتوان با ایجاد یک بستر تعاملی دوطرفه با کاربران دنیایی از کاربردهای دو طرفه مانند کسب نظرات مشتریان و سفارش مستقیم و... ایجاد نمود. بدین ترتیب جذابیت سیستم برای مخاطب چندین برابر خواهد شد . به دلیل اینکه محتوای پخش شده روی سیستم کاملا قابل مدیریت است میتوان صفحه نمایش را به چندین قسمت تقسیم کرد و بدین ترتیب در هر قسمت محتوای خاصی بر مبنای اطلاع رسانی یا تبلیغات پخش نمود ، که این امر باعث جذب مشتری و همچنین ارایه تبلیغات متفاوت و در نتیجه در آمد زایی بیشتر میشود.
||https://tosinso.com/files/get/b1d66e25-7502-4250-ba8a-5c39aaa67a8f||

فربد رستم صولت
فربد رستم صولت

فربد رستم صولت شبکه های مایکروسافتی ، مجازی سازی ، هاستینگ ، ویپ ، میکروتیک ، برنامه نویس زبان G ،برنامه نویس سخت افزار های صنعتی و غیر صنعتی طراح و سازنده و برنامه نویس روبات های صنعتی و غیر صنعتی ، پرنده و زمینی و همچنین علاقمند به ارتباط تمام اشیا به یکدیگر هستم همون iot. بدلیل تازه کار بودن سوابق زیادی ندارم از کلاس چهارم ابتدایی وارد حوضه IT شدم و تا الان این ادامه داشته و خواهد داشت.

نظرات