حسین احمدی
بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب

مدیریت Concurrency در Entity Framework

یکی از مشکلاتی که در محیط هایی که چندین کاربر به صورت همزمان از یک بانک اطلاعاتی مشترک استفاده می کنند، مشکل Concurrency است. این مشکل زمانی پیش می آید که دو کاربر به صورت همزمان قصد ایجاد تغییر در یک رکورد را داشته باشند، فرض کنید کاربر 1 رکورد شماره 4 را برای تغییر از بانک اطلاعاتی خوانده است، در همین زمان که کاربر 1 در حال تغییر رکورد ها بوده و تغییرات هنوز در بانک اطلاعاتی ثبت نشده اند، کاربر 2 همان رکورد را می خواند، کاربر 1 تغییرات را ذخیره می کند و سپس کاربر 2 تغییرات را ذخیره می کند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

در این حالت اطلاعات کاربری که آخرین به روزرسانی را در بانک ثبت می کند به عنوان اطلاعات اصلی در بانک ثبت می شود. در حالت عادی این موضوع مشکلی ایجاد نمی کند، اما اگر نوشتن اطلاعات توسط کاربرها اولویت داشته باشد باید برای رفع این مشکل کاری کرد. برای مدیریت Concurrency ها در Entity Framework در مدلی که قصد مدیریت Concurrency را برای آن داریم باید یک خصوصیت تعریف کرده و آن خصوصیت را به عنوان خصوصیتی که جهت جلوگیری از Concurrency استفاده می شود مشخص کنیم. مدل زیر را در نظر بگیرید:

public class Customer
{
  public int Id { get; set; }
  public string FirstName { get; set; }
  public string LastName { get; set; }
}

public class SampleContext : DbContext
{
  public DbSet<Customer> Customers { get; set; }
}

در حالت عادی اگر کد زیر را اجرا کنیم مشکلی ایجاد نخواهد شد:

var context1 = new SampleContext();
var context2 = new SampleContext();

var customer1 = context1.Customers.First();
var customer2 = context2.Customers.First();

customer1.FirstName = "Mohammad";
customer2.FirstName = "Reza";

context1.SaveChanges();
context2.SaveChanges();

در کد بالا در دو Context جداگانه رکوردی از جدول Customers خوانده شده و خصوصیت FirstName آن تغییر داده می شود، در کد بالا با فراخوانی متد SaveChanges هیچ مشکلی ایجاد نشده و نام Reza به عنوان نام نهایی در جدول ثبت می شود. در این حالت Concurrency رخ داده است. برای مدیریت این حالت، کلاس Customers را به صورت زیر تغییر می دهیم:

public class Customer
{
  public int Id { get; set; }
  public string FirstName { get; set; }
  public string LastName { get; set; }
  [Timestamp]
  public byte[] RowVersion { get; set; }
}

خصوصیت RowVersion که در کد بالا مشاهده می کنید، بعد از ایجاد بانک اطلاعاتی ستونی از نوع timestamp در جدول ایجاد خواهد کرد و از این ستون برای مدیریت Concurrency استفاده می شود، با هر بار خواندن رکورد از جدول مقدار RowVersion تغییر می کند و زمان به روز رسانی از این ستون برای مقایسه بین نسخه Entity و نسخه بانک اطلاعاتی استفاده شده و در صورت وجود تفاوت میان مقادیر بانک اطلاعاتی و RowVersion خطایی از نوع DbUpdateConcurrencyException ایجاد خواهد شد. بعد از اضافه کردن خصوصیت RowVersion کد به روزرسانی اطلاعات رو به صورت زیر تغییر می دهیم:

var context1 = new SampleContext();
var context2 = new SampleContext();

var customer1 = context1.Customers.First();
var customer2 = context2.Customers.First();

customer1.FirstName = "Mohammad";      
customer2.FirstName = "Reza";


try
{
  context1.SaveChanges();
}
catch (DbUpdateConcurrencyException ex)
{
  throw;
}            

try
{
  context2.SaveChanges();
}
catch (DbUpdateConcurrencyException ex)
{
  throw;
}

با اجرای کد بالا پیغام خطایی به صورت زیر دریافت می کنیم:

مدیریت Concurrency در Entity Framework

همچنین اگر دستورات SQL اجرا شده توسط Entity Framework را بررسی کنیم، خواهیم دید که در زمان اجرای دستورات update ستون RowVersion نیز به در قسمت where استفاده شده است:

UPDATE [dbo].[Customers]
SET [FirstName] = @0
WHERE (([Id] = @1) AND ([RowVersion] = @2))

زمان وقوع خطا شما می توان در بخش catch عملیات مورد نظر خود را انجام دهید، برای مثال، رکورد را مجدد بخوانید و Update را انجام دهید یا مقدار جاری را نگه داری کنید که این موضوع بستگی به نحوه پیاده سازی سیستم خواهد داشت. علاوه بر ستون RowVersion می توان ستون های دیگری را نیز به عنوان ستونی که برای بررسی Concurrency استفاده می شود انتخاب کرد، برای مثال، در مدل زیر ستون FirstName به عنوان ستون Concurrency Check انتخاب شده است:

public class Customer
{
  public int Id { get; set; }
  [ConcurrencyCheck]
  public string FirstName { get; set; }
  public string LastName { get; set; }
  [Timestamp]
  public byte[] RowVersion { get; set; }
}

دستور SQL ایجاد شده در حالت بالا به صورت زیر خواهد بود:

UPDATE [dbo].[Customers]
SET [FirstName] = @0
WHERE ((([Id] = @1) AND ([FirstName] = @2)) AND ([RowVersion] = @3))

به این نکته دقت کنید که در زمان تعریف Entity ها، برای هر Entity تنها یک ستون Timestamp می توان تعریف کرد، اما چندین ستون رو می توان با ConcurrencyCheck مشخص کرد.


حسین احمدی
حسین احمدی

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب

حسین احمدی ، بنیانگذار TOSINSO ، توسعه دهنده وب و برنامه نویس ، بیش از 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای در سطح کلان ، مشاور ، مدیر پروژه و مدرس نهادهای مالی و اعتباری ، تخصص در پلتفرم دات نت و زبان سی شارپ ، طراحی و توسعه وب ، امنیت نرم افزار ، تحلیل سیستم های اطلاعاتی و داده کاوی ...

نظرات