مهدی عادلی فر
بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس

مباحث تکمیلی کار با نقشه ها در اندروید

سلام ITProهای عزیز. در طی این ویدیو و این ویدیو گفتیم که چگونه می توان با نقشه ها در اندروید کار کرد. در این مطلب قصد داریم مطالبی را به شما بگوییم که می توانید از آنها برای تکمیل دانسته های خودتان در مورد نقشه ها در اندروید استفاده کنید. پس در ادامه این مباحث را توضیح می دهیم.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

فعال یا غیرفعال کردن زوم


شما در نقشه می توانید زوم را کم یا زیاد کنید. ولی در صورت نیاز این امکان برای شما وجود دارد که کاربر نتواند زوم نقشه را تغییر بدهد. برای این کار باید قطعه کد زیر را هنگامی که نقشه ساخته می شود، برای نقشه بنویسید:

mMap.getUiSettings().setZoomGesturesEnabled(false);

در این صورت کاربر نمی تواند زوم کند اگر ورودی این متد true باشد زوم به حالت قبلی بر می گردد. همچنین برای شما دکمه هایی بر روی نقشه وجود دارد که می توان با کمک آنها زوم را کم و زیاد کرد. در اندروید این امکان وجود دارد که این دکمه ها در نقشه نمایش داده شود یا خیر برای این کار از کد زیر استفاده کنید.

mMap.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(true);

سلام ITProهای عزیز. در طی |این ویدیو::https://programming.tosinso.com/videos/2422/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7| و |این ویدیو::https://programming.tosinso.com/videos/2451/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%db%8c%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af| گفتیم که چگونه می توان با نقشه ها در اندروید کار کرد. در این مطلب قصد داریم مطالبی را به شما بگوییم که می توانید از آنها برای تکمیل دانسته های خودتان در مورد نقشه ها در اندروید استفاده کنید. پس در ادامه این مباحث را توضیح می دهیم.
--
!!!!فعال یا غیرفعال کردن زوم
--
شما در نقشه می توانید زوم را کم یا زیاد کنید. ولی در صورت نیاز این امکان برای شما وجود دارد که کاربر نتواند زوم نقشه را تغییر بدهد. برای این کار باید قطعه کد زیر را هنگامی که نقشه ساخته می شود، برای نقشه بنویسید:
<java>
mMap.getUiSettings().setZoomGesturesEnabled(false);
<java>
در این صورت کاربر نمی تواند زوم کند اگر ورودی این متد true باشد زوم به حالت قبلی بر می گردد. همچنین برای شما دکمه هایی بر روی نقشه وجود دارد که می توان با کمک آنها زوم را کم و زیاد کرد. در اندروید این امکان وجود دارد که این دکمه ها در نقشه نمایش داده شود یا خیر برای این کار از کد زیر استفاده کنید.
<java>
mMap.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(true);
<java>
||https://tosinso.com/files/get/f02cec93-3529-4c61-b62f-69b668bde7cc||
--
!!!!فعال یا غیرفعال کردن بخش ترافیک
--
نقشه گوگل این قابلیت را دارد که حجم ترافیک خیابان ها را نشان دهد. به شکلی که اگر ترافیک در خیابانی سنگین باشد رنگ آن خیابان قرمز می شود و اگر ترافیک سبک باشد آن خیابان با رنگ آبی یا سبز نمایش داده می شود. حال برای این که این قابلیت را در نقشه فعال کنیم قطعه کد زیر را هنگام ساخته شدن نقشه می نویسیم
<java>
mMap.setTrafficEnabled(true);
<java>
همچنین اگر بخواهیم که بر روی نقشه نوار ابزار نقشه هم فعال باشد یعنی وقتی که بر روی marker کلیک می کنیم قابلیت route و مسیریابی داشته باشیم باید از کد زیر استفاده کنیم.
<java>
mMap.getUiSettings().setMapToolbarEnabled(true);
<java>
تصویر این نوار ابزار به شکل زیر است
||https://tosinso.com/files/get/53af8eb6-f679-43be-ab19-f3f8a52b057a||
--
!!!!ترسیم بر روی نقشه
--
گاهی اوقات می خواهیم بر روی نقشه یک دایره یا یک چندضلعی رسم کنیم. برای مثال شما اگر بخواهید یک منطقه را مشخص کنید می توانید شکلی در آن منطقه رسم کنید. برای این که یک دایره بر روی نقشه رسم کنیم از کد زیر استفاده می کنیم.
<java>
mMap.addCircle(new CircleOptions().center(sydney).fillColor(Color.argb(100,150,120,200)).strokeWidth(1).radius(500000));
<java>
||https://tosinso.com/files/get/7760da36-4e34-407b-92f4-b6eb6b933a0e||
در کد بالا fillColor رنگ داخلی دایره را مشخص می کند و radius شعاع را نشان می دهد و strokeWidth ضخامت دور دایره را نشان می دهد. حال اگر بخواهیم یک چند ضلعی اضافه کنیم از کد زیر استفاده می کنیم. دقت داشته باشید که گوشه به گوشه چندضلعی را به برنامه باید اضافه کنیم.
<java>
mMap.addPolygon(new PolygonOptions().fillColor(Color.argb(100,150,120,200)).add(sydney).add(new LatLng(0,3)).add(new LatLng(3,6)).add(new LatLng(6,3)).add(new LatLng(3,0)).strokeWidth(1));
<java>
خروجی کد بالا به شکل زیر خواهد بود.
||https://tosinso.com/files/get/0fdfacbb-f436-44bc-b90f-e0e0bbb34374||
*ITPRO باشید*

نویسنده: مهدی عادلی فر 
منبع: |Itpro::http://tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

فعال یا غیرفعال کردن بخش ترافیک


نقشه گوگل این قابلیت را دارد که حجم ترافیک خیابان ها را نشان دهد. به شکلی که اگر ترافیک در خیابانی سنگین باشد رنگ آن خیابان قرمز می شود و اگر ترافیک سبک باشد آن خیابان با رنگ آبی یا سبز نمایش داده می شود. حال برای این که این قابلیت را در نقشه فعال کنیم قطعه کد زیر را هنگام ساخته شدن نقشه می نویسیم

mMap.setTrafficEnabled(true);

همچنین اگر بخواهیم که بر روی نقشه نوار ابزار نقشه هم فعال باشد یعنی وقتی که بر روی marker کلیک می کنیم قابلیت route و مسیریابی داشته باشیم باید از کد زیر استفاده کنیم.

mMap.getUiSettings().setMapToolbarEnabled(true);

تصویر این نوار ابزار به شکل زیر است

سلام ITProهای عزیز. در طی |این ویدیو::https://programming.tosinso.com/videos/2422/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7| و |این ویدیو::https://programming.tosinso.com/videos/2451/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%db%8c%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af| گفتیم که چگونه می توان با نقشه ها در اندروید کار کرد. در این مطلب قصد داریم مطالبی را به شما بگوییم که می توانید از آنها برای تکمیل دانسته های خودتان در مورد نقشه ها در اندروید استفاده کنید. پس در ادامه این مباحث را توضیح می دهیم.
--
!!!!فعال یا غیرفعال کردن زوم
--
شما در نقشه می توانید زوم را کم یا زیاد کنید. ولی در صورت نیاز این امکان برای شما وجود دارد که کاربر نتواند زوم نقشه را تغییر بدهد. برای این کار باید قطعه کد زیر را هنگامی که نقشه ساخته می شود، برای نقشه بنویسید:
<java>
mMap.getUiSettings().setZoomGesturesEnabled(false);
<java>
در این صورت کاربر نمی تواند زوم کند اگر ورودی این متد true باشد زوم به حالت قبلی بر می گردد. همچنین برای شما دکمه هایی بر روی نقشه وجود دارد که می توان با کمک آنها زوم را کم و زیاد کرد. در اندروید این امکان وجود دارد که این دکمه ها در نقشه نمایش داده شود یا خیر برای این کار از کد زیر استفاده کنید.
<java>
mMap.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(true);
<java>
||https://tosinso.com/files/get/f02cec93-3529-4c61-b62f-69b668bde7cc||
--
!!!!فعال یا غیرفعال کردن بخش ترافیک
--
نقشه گوگل این قابلیت را دارد که حجم ترافیک خیابان ها را نشان دهد. به شکلی که اگر ترافیک در خیابانی سنگین باشد رنگ آن خیابان قرمز می شود و اگر ترافیک سبک باشد آن خیابان با رنگ آبی یا سبز نمایش داده می شود. حال برای این که این قابلیت را در نقشه فعال کنیم قطعه کد زیر را هنگام ساخته شدن نقشه می نویسیم
<java>
mMap.setTrafficEnabled(true);
<java>
همچنین اگر بخواهیم که بر روی نقشه نوار ابزار نقشه هم فعال باشد یعنی وقتی که بر روی marker کلیک می کنیم قابلیت route و مسیریابی داشته باشیم باید از کد زیر استفاده کنیم.
<java>
mMap.getUiSettings().setMapToolbarEnabled(true);
<java>
تصویر این نوار ابزار به شکل زیر است
||https://tosinso.com/files/get/53af8eb6-f679-43be-ab19-f3f8a52b057a||
--
!!!!ترسیم بر روی نقشه
--
گاهی اوقات می خواهیم بر روی نقشه یک دایره یا یک چندضلعی رسم کنیم. برای مثال شما اگر بخواهید یک منطقه را مشخص کنید می توانید شکلی در آن منطقه رسم کنید. برای این که یک دایره بر روی نقشه رسم کنیم از کد زیر استفاده می کنیم.
<java>
mMap.addCircle(new CircleOptions().center(sydney).fillColor(Color.argb(100,150,120,200)).strokeWidth(1).radius(500000));
<java>
||https://tosinso.com/files/get/7760da36-4e34-407b-92f4-b6eb6b933a0e||
در کد بالا fillColor رنگ داخلی دایره را مشخص می کند و radius شعاع را نشان می دهد و strokeWidth ضخامت دور دایره را نشان می دهد. حال اگر بخواهیم یک چند ضلعی اضافه کنیم از کد زیر استفاده می کنیم. دقت داشته باشید که گوشه به گوشه چندضلعی را به برنامه باید اضافه کنیم.
<java>
mMap.addPolygon(new PolygonOptions().fillColor(Color.argb(100,150,120,200)).add(sydney).add(new LatLng(0,3)).add(new LatLng(3,6)).add(new LatLng(6,3)).add(new LatLng(3,0)).strokeWidth(1));
<java>
خروجی کد بالا به شکل زیر خواهد بود.
||https://tosinso.com/files/get/0fdfacbb-f436-44bc-b90f-e0e0bbb34374||
*ITPRO باشید*

نویسنده: مهدی عادلی فر 
منبع: |Itpro::http://tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

ترسیم بر روی نقشه


گاهی اوقات می خواهیم بر روی نقشه یک دایره یا یک چندضلعی رسم کنیم. برای مثال شما اگر بخواهید یک منطقه را مشخص کنید می توانید شکلی در آن منطقه رسم کنید. برای این که یک دایره بر روی نقشه رسم کنیم از کد زیر استفاده می کنیم.

mMap.addCircle(new CircleOptions().center(sydney).fillColor(Color.argb(100,150,120,200)).strokeWidth(1).radius(500000));

سلام ITProهای عزیز. در طی |این ویدیو::https://programming.tosinso.com/videos/2422/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7| و |این ویدیو::https://programming.tosinso.com/videos/2451/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%db%8c%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af| گفتیم که چگونه می توان با نقشه ها در اندروید کار کرد. در این مطلب قصد داریم مطالبی را به شما بگوییم که می توانید از آنها برای تکمیل دانسته های خودتان در مورد نقشه ها در اندروید استفاده کنید. پس در ادامه این مباحث را توضیح می دهیم.
--
!!!!فعال یا غیرفعال کردن زوم
--
شما در نقشه می توانید زوم را کم یا زیاد کنید. ولی در صورت نیاز این امکان برای شما وجود دارد که کاربر نتواند زوم نقشه را تغییر بدهد. برای این کار باید قطعه کد زیر را هنگامی که نقشه ساخته می شود، برای نقشه بنویسید:
<java>
mMap.getUiSettings().setZoomGesturesEnabled(false);
<java>
در این صورت کاربر نمی تواند زوم کند اگر ورودی این متد true باشد زوم به حالت قبلی بر می گردد. همچنین برای شما دکمه هایی بر روی نقشه وجود دارد که می توان با کمک آنها زوم را کم و زیاد کرد. در اندروید این امکان وجود دارد که این دکمه ها در نقشه نمایش داده شود یا خیر برای این کار از کد زیر استفاده کنید.
<java>
mMap.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(true);
<java>
||https://tosinso.com/files/get/f02cec93-3529-4c61-b62f-69b668bde7cc||
--
!!!!فعال یا غیرفعال کردن بخش ترافیک
--
نقشه گوگل این قابلیت را دارد که حجم ترافیک خیابان ها را نشان دهد. به شکلی که اگر ترافیک در خیابانی سنگین باشد رنگ آن خیابان قرمز می شود و اگر ترافیک سبک باشد آن خیابان با رنگ آبی یا سبز نمایش داده می شود. حال برای این که این قابلیت را در نقشه فعال کنیم قطعه کد زیر را هنگام ساخته شدن نقشه می نویسیم
<java>
mMap.setTrafficEnabled(true);
<java>
همچنین اگر بخواهیم که بر روی نقشه نوار ابزار نقشه هم فعال باشد یعنی وقتی که بر روی marker کلیک می کنیم قابلیت route و مسیریابی داشته باشیم باید از کد زیر استفاده کنیم.
<java>
mMap.getUiSettings().setMapToolbarEnabled(true);
<java>
تصویر این نوار ابزار به شکل زیر است
||https://tosinso.com/files/get/53af8eb6-f679-43be-ab19-f3f8a52b057a||
--
!!!!ترسیم بر روی نقشه
--
گاهی اوقات می خواهیم بر روی نقشه یک دایره یا یک چندضلعی رسم کنیم. برای مثال شما اگر بخواهید یک منطقه را مشخص کنید می توانید شکلی در آن منطقه رسم کنید. برای این که یک دایره بر روی نقشه رسم کنیم از کد زیر استفاده می کنیم.
<java>
mMap.addCircle(new CircleOptions().center(sydney).fillColor(Color.argb(100,150,120,200)).strokeWidth(1).radius(500000));
<java>
||https://tosinso.com/files/get/7760da36-4e34-407b-92f4-b6eb6b933a0e||
در کد بالا fillColor رنگ داخلی دایره را مشخص می کند و radius شعاع را نشان می دهد و strokeWidth ضخامت دور دایره را نشان می دهد. حال اگر بخواهیم یک چند ضلعی اضافه کنیم از کد زیر استفاده می کنیم. دقت داشته باشید که گوشه به گوشه چندضلعی را به برنامه باید اضافه کنیم.
<java>
mMap.addPolygon(new PolygonOptions().fillColor(Color.argb(100,150,120,200)).add(sydney).add(new LatLng(0,3)).add(new LatLng(3,6)).add(new LatLng(6,3)).add(new LatLng(3,0)).strokeWidth(1));
<java>
خروجی کد بالا به شکل زیر خواهد بود.
||https://tosinso.com/files/get/0fdfacbb-f436-44bc-b90f-e0e0bbb34374||
*ITPRO باشید*

نویسنده: مهدی عادلی فر 
منبع: |Itpro::http://tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

در کد بالا fillColor رنگ داخلی دایره را مشخص می کند و radius شعاع را نشان می دهد و strokeWidth ضخامت دور دایره را نشان می دهد. حال اگر بخواهیم یک چند ضلعی اضافه کنیم از کد زیر استفاده می کنیم. دقت داشته باشید که گوشه به گوشه چندضلعی را به برنامه باید اضافه کنیم.

mMap.addPolygon(new PolygonOptions().fillColor(Color.argb(100,150,120,200)).add(sydney).add(new LatLng(0,3)).add(new LatLng(3,6)).add(new LatLng(6,3)).add(new LatLng(3,0)).strokeWidth(1));

خروجی کد بالا به شکل زیر خواهد بود.

سلام ITProهای عزیز. در طی |این ویدیو::https://programming.tosinso.com/videos/2422/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7| و |این ویدیو::https://programming.tosinso.com/videos/2451/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%db%8c%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af| گفتیم که چگونه می توان با نقشه ها در اندروید کار کرد. در این مطلب قصد داریم مطالبی را به شما بگوییم که می توانید از آنها برای تکمیل دانسته های خودتان در مورد نقشه ها در اندروید استفاده کنید. پس در ادامه این مباحث را توضیح می دهیم.
--
!!!!فعال یا غیرفعال کردن زوم
--
شما در نقشه می توانید زوم را کم یا زیاد کنید. ولی در صورت نیاز این امکان برای شما وجود دارد که کاربر نتواند زوم نقشه را تغییر بدهد. برای این کار باید قطعه کد زیر را هنگامی که نقشه ساخته می شود، برای نقشه بنویسید:
<java>
mMap.getUiSettings().setZoomGesturesEnabled(false);
<java>
در این صورت کاربر نمی تواند زوم کند اگر ورودی این متد true باشد زوم به حالت قبلی بر می گردد. همچنین برای شما دکمه هایی بر روی نقشه وجود دارد که می توان با کمک آنها زوم را کم و زیاد کرد. در اندروید این امکان وجود دارد که این دکمه ها در نقشه نمایش داده شود یا خیر برای این کار از کد زیر استفاده کنید.
<java>
mMap.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(true);
<java>
||https://tosinso.com/files/get/f02cec93-3529-4c61-b62f-69b668bde7cc||
--
!!!!فعال یا غیرفعال کردن بخش ترافیک
--
نقشه گوگل این قابلیت را دارد که حجم ترافیک خیابان ها را نشان دهد. به شکلی که اگر ترافیک در خیابانی سنگین باشد رنگ آن خیابان قرمز می شود و اگر ترافیک سبک باشد آن خیابان با رنگ آبی یا سبز نمایش داده می شود. حال برای این که این قابلیت را در نقشه فعال کنیم قطعه کد زیر را هنگام ساخته شدن نقشه می نویسیم
<java>
mMap.setTrafficEnabled(true);
<java>
همچنین اگر بخواهیم که بر روی نقشه نوار ابزار نقشه هم فعال باشد یعنی وقتی که بر روی marker کلیک می کنیم قابلیت route و مسیریابی داشته باشیم باید از کد زیر استفاده کنیم.
<java>
mMap.getUiSettings().setMapToolbarEnabled(true);
<java>
تصویر این نوار ابزار به شکل زیر است
||https://tosinso.com/files/get/53af8eb6-f679-43be-ab19-f3f8a52b057a||
--
!!!!ترسیم بر روی نقشه
--
گاهی اوقات می خواهیم بر روی نقشه یک دایره یا یک چندضلعی رسم کنیم. برای مثال شما اگر بخواهید یک منطقه را مشخص کنید می توانید شکلی در آن منطقه رسم کنید. برای این که یک دایره بر روی نقشه رسم کنیم از کد زیر استفاده می کنیم.
<java>
mMap.addCircle(new CircleOptions().center(sydney).fillColor(Color.argb(100,150,120,200)).strokeWidth(1).radius(500000));
<java>
||https://tosinso.com/files/get/7760da36-4e34-407b-92f4-b6eb6b933a0e||
در کد بالا fillColor رنگ داخلی دایره را مشخص می کند و radius شعاع را نشان می دهد و strokeWidth ضخامت دور دایره را نشان می دهد. حال اگر بخواهیم یک چند ضلعی اضافه کنیم از کد زیر استفاده می کنیم. دقت داشته باشید که گوشه به گوشه چندضلعی را به برنامه باید اضافه کنیم.
<java>
mMap.addPolygon(new PolygonOptions().fillColor(Color.argb(100,150,120,200)).add(sydney).add(new LatLng(0,3)).add(new LatLng(3,6)).add(new LatLng(6,3)).add(new LatLng(3,0)).strokeWidth(1));
<java>
خروجی کد بالا به شکل زیر خواهد بود.
||https://tosinso.com/files/get/0fdfacbb-f436-44bc-b90f-e0e0bbb34374||
*ITPRO باشید*

نویسنده: مهدی عادلی فر 
منبع: |Itpro::http://tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

ITPRO باشید

نویسنده: مهدی عادلی فر

منبع: Itpro

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.


مهدی عادلی فر
مهدی عادلی فر

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس

مهدی عادلی، بنیان گذار TOSINSO. کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و #C و جاوا و اندروید کار می کنم. در زمینه های موبایل و وب و ویندوز فعالیت دارم و به طراحی نرم افزار و اصول مهندسی نرم افزار علاقه مندم.

نظرات