آموزش گرفتن خروجی اکسل از یک DataGRidView در سی شارپ

 ی چند روزی بود درگیر این بودم که اطلاعاتی رو ک توی گرید نشون میدم رو توی ی فایل اکسل ذخیره کنم ، اما هرچی میگشتم ی مطلب درست و حسابی ک بشه باهاش کار راه انداخت رو پگیدا نمیکردم تا اینکه بالاخره خودم تونستم ی چیزی جفت و جور کنم. حیفم اومد مطلب رو Share نکنم چون ممکنه ی روزی یکی مثل من ک مبتدی باشه بخواد این کارو بکنه.این کد رو نوشتم . ک البته فکر میکنم واضحه:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
 private void SaveExcellFile(string nameAndAddress)
    {
      if(!string.IsNullOrEmpty(nameAndAddress))
      {
        string csv = string.Empty;

      dataGridView1.DataSource = table2;
      
      foreach (DataGridViewColumn column in dataGridView1.Columns)
      {
        csv += column.HeaderText + ',';
      }

      //Add new line.
      csv += "\r\n";

      //Adding the Rows
      foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
      {
        foreach (DataGridViewCell cell in row.Cells)
        {
          //Add the Data rows.

          try
          {
            csv += cell.Value.ToString().Replace(",", ";") + ',';
          }
          catch
          {
          }
        }

        //Add new line.
        csv += "\r\n";
      }

      //Exporting to CSV.
      //string folderPath = "E:\\CSV\\";
      File.WriteAllText(nameAndAddress, csv, Encoding.UTF8);
    }
  }

بازم اگه سوالی بود اگه بلد ب.دم در خدمتم

تقدیم به استاد نصیری عزیز


نظرات