با این دستور در خط فرمان لینوکس قطار برانید !

حتما برای شما هم به عنوان یک لینوکس کار پیش آمده است که به جای وارد کردن دستور ls برای لیست کردن محتویات دایرکتوری ، دستور sl را وارد کرده اید و در این حین سیستم به شما خطای command not found می دهد ، شما می توانید با استفاده از ابزار بامزه ای به نام sl کاری کنید که در صورتیکه به اشتباه دستور sl به جای ls وارد شد تصویر قطار زیر را مشاهده کنید ، برای اینکه بتوانید در توزیع های مختلف لینوکس از این ابزار استفاده کنید روش نصب ان در توزیع های مختلف آموزش داده شده است ، خروجی دستور به شکل زیر خواهد بود :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
steam_locomotive

جهت نصب کامند sl به این صورت عمل کنید :

sudo apt-get install sl 		//in Debian
sudo yum -y install sl 		//In RHEL

محمد صالح محمدی
محمد صالح محمدی

I'm an advanced level Linux professional administrator Below is summary of my skills: 1- Full of passion on teaching Linux 2- Over 11 years’ progressive experience in Linux networks administration 3- Technical knowledge & proficiency in system administration, network maintenance, hardware maintenance, operating systems, Linux, BSD, Windows (All versions) and the willingness to learn and effectively apply new technologies 4- Demonstrated problem analysis/ resolution skills, ability to troubles

نظرات