عاطفه حسین زاده
متخصص شبکه های سیسکو

آموزش تنظیمات کارت شبکه در لینوکس و مباحث Routing مقدماتی

در این مطلب می خواهیم با تنظیمات اولیه کارت شبکه و اینترفیس های سیستم عامل های مبتنی بر یونیکس آشنا شویم. فرض بر این است که شما با مفاهیمی مثل IP، subnet mask، default gateway و ... آشنا هستید. در توزیع های لینوکسی می توانیم از دستور route و یا دستور ip route بدون استفاده از هیچ optionیی برای مشاهده جدول routing سیستممان استفاده کنیم. که خروجی ای مانند زیر به شما می دهد:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
ati@atefe-HP:~$ ip route
default via 192.168.1.1 dev wlan0 proto static 
192.168.1.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.1.12 metric 9 
192.168.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.2.5 
   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
ati@atefe-HP:~$ route
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
default     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan0
192.168.1.0   *        255.255.255.0  U   9   0    0 wlan0

و برای مشاهده کارت شبکه های موجود از دستور ifconfig استفاده می کنیم.

ati@atefe-HP:~$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 64:31:50:12:67:55 
     inet addr:192.168.2.5 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:5235 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:5235 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:786913 (786.9 KB) TX bytes:786913 (786.9 KB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr cc:52:af:58:ba:0e 
     inet addr:192.168.1.12 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fdd4:6e5c:7fb0:c200:d4f2:6c0:befd:ec44/64 Scope:Global
     inet6 addr: fdd4:6e5c:7fb0:c200:ce52:afff:fe58:ba0e/64 Scope:Global
     inet6 addr: fe80::ce52:afff:fe58:ba0e/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:176329 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:182185 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:181671283 (181.6 MB) TX bytes:22924051 (22.9 MB)

همانطور که مشاهده می کنید بر روی سیستم من ۳ کارت شبکه eth0 به صورت اترنت ، wlan0 به صورت وایرلس و کارت شبکه loopbak یا lo متصل می باشند. برای تنظیم ip بر روی هر یک از کارت شبکه های زیر از دستور ifconfig استفاده می کنیم.

ifconfig eth0 ip address netmask ip address 
example:
ifonfig eth0 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0

و برای تنظیم default-gateway:

sudo route add default gw ip addres adapter
example:
sudo route add default gw 192.168.1.1 eth0

برای حذف یک route از دستور route delete به روش زیر استفاده می کنیم:

for example : route delete default gw 192.168.1.1 eth0

تمامی این تنظیمات به صورت موقتی می باشد و با ریستارت کردن سیستمتان این تنظیمات حذف خواهند شد. شما برای اینکه بتوانید تنظیمات را به صورت دا0ئمی ذخیره کنید باید این تنظیمات را در فایل کانفیگ تنظیمات هر یک از کارت شبکه ها انجام دهید. برای ذخیره تنظیمات مربوط به یک default route به صورت permanent به روش زیر عمل خواهیم کرد ، تنظیم default route بر روی توزیع های redhat-based مثل centos،fedora، redhat و ... در مسیر زیر :

sudo /etc/sysconfignetwork-scriptsifcfg-eth0

DEFROTE را برای اینترفیسی که قرار است ip route را انجام دهد، که در اینجا eth0 می باشد، برابر با yesقرار می دهیم

DEFROUTE=yes

و برای مابقی اینترفیس ها این مقدار را برابر با NO قرار می دهیم:

$ sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEFROUTE=no

و در توزیع های debian-based مانند debian،ubuntu،linux mint از دستور post-up برای تنظیم default route به صورت permanent در مسیرetc//network//interface// استفاده خواهیم کرد:

$ sudo vi /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth1 inet dhcp
post-up route add default via [gateway-ip-address] dev eth0
 
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
post-up route del default dev eth1

بعد از ذخیره تغییرات اعمال شده تنظیمات شما به صورت دائمی روی سیستم لینوکس تان باقی خواهند ماند. شما می توانبد برای اطمینان از اعمال تغییرات و ذخیره آنها از دستورات زیر سرویس شبکه را یک بار Reastart کنید :


# /etc/init.d/networking restart

برای انجام تنظیمات کارت شبکه لینوکس بصورت حرفه ای ، می توانید به دوره آموزش لینوکس اسنشیالز مهندس نصیری در این لینک مراجعه کنید.


عاطفه حسین زاده
عاطفه حسین زاده

متخصص شبکه های سیسکو

سابقه فعالیت در حوزه های مایکروسافت و سیسکو و مجازی سازی رو دارم اما عمده فعالیت و علاقم حوزه لینوکس و متن بازه و در حال حاضر تصمیم به تمرکز در این حوزه دارم.

نظرات