IETF چیست؟ معرفی و آشنایی با سازمان IETF

با توجه به اهمیت پروتکل ها در اینترنت،توافق بر روی اینکه هر یک از این پروتکل ها چه وظایفی رو بایستی برعهده بگیرند بسیار حائز اهمیت است.در این حالت است که استانداردها نقش پررنگ تری به خود میگیرند.استانداردهای اینترنت غالبا از طریق کارگروه مهندسی اینترنت طراحی،تدوین و تصویب میشود. مجموعه اسناد و مدارک این کارگروه(IETF)،را اصطلاحا RFC میگویند. این سازمان پروتکل هایی ازقبیل TCP,IP,HTTPرا برای وب وSMTP را برای پست الکترونیکی تعریف کرده اند. درحال حاضر بیش از 8000 سندRFCوجود دارد.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
IETF
IETF=Internet Engineering Task Force
RFC=Requests For Comments
RFC

سازمانIETF با کنسرسیوم وب معروف بهW3C وسازمان بین المللی استانداردسازی معروف به ISOIEC همکاری میکند و به ویژه بر روی مجموعه پروتکل اینترنت TCPIP کارمیکنند.این گروه یک موسسه استاندارد باز هستند که هیچ عضویت رسمی و یا شرایط عضویتی ندارد.همه شرکت کنندگان و مدیران داوطلب هستند البته حامیانشان آنها را پشتیبانی مالی میکنند.مثلا رئیس فعلی بوسیله وری ساین و آژانس امنیت ملی آمریکا پشتیبانی میشود.

ورود به این سازمان برای عموم آزاد است. کلیهٔ مباحث انجام شده در این سازمان در یک گروه ایمیلی باز منتشر می‌گردد، عضویت در این گروه ایمیلی یکی از اساسی‌ترین مباحث ساختاری این سازمان است. حق عضویت برای ورود به فهرست ایمیل این سازمان ۶۵۰ دلار کانادا است.ازدیگر نهادهای مرتبط با استاندارد نمودن تجهیزات شبکه های کامپیوتری میتوان سازمان مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)رانام برد.از جمله استانداردهای این نهاد IEEE 802 LANMAN است که استاندارهای مربوط به شبکه های |Ethernet و Wi-Fi را برعهده دارد.

IEEE

کنسرسیوم Consortium : به معنای مشارکت است و به پیوند چند شرکت یا فرد یا سازمان یا...برای انجام فعالیتی هماهنگ یا ترکیب منابعشان برای رسیدن به یک هدف مشترک میگویند. شاد،پیروز،سربلند و سعادتمند باشید


نظرات