متریک چیست؟ بررسی مفهوم Metric در مسیریابی (Routing)

متریک در روتینگ واحد محاسبه کننده ای توسط الگوریتم پورتکل مسیر یابی است که تعیین میکند یک مسیر برای رد و بدل کردن داده انتخاب شود یا نه.متریک توسط الگوریتم پورتکل مسیر یابی وقتی که میخواهد یک مسیر مشخص برای فرستادن ترافیک شبکه را انتخاب کند محاسبه میشود.متریک ها هر مسیر مختلف موجود در میز مسیریابی را تعیین میکنند و توسط روش های مختلفی که بستگی به نوع الگوریتم مسیر یابی استفاده شده دارد محاسبه میشوند.بعضی از مشخصه های استفاده شده برای محاسبه ی متریک به شرح زیر است:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
  • Hop count
  • Path reliability
  • Path speed
  • Load
  • Bandwidth
  • Latency
  • Maximum transmission unit

روتر های هسته های مرکزی در شبکه ها هستند که برای نقل وانتقال داده فرای شبکه های مختلف که به هم متصل هستند استفاده می شوند.یک سیستم مستقل یا شبکه ی های فراسازمانی ممکن است شامل شبکه های مختلفی باشند و در میان آنها روتر های مختلفی دارند که ارتباط بین این شبکه ها را برقرار می کنند.

همینطور یک بخش از یک شبکه ممکن است دارای شبکه های کوچک دیگری نیز باشد.در نتیجه مسیر های ارتباطی بسیاری در نقل وانتقال داده درگیر هستند.وقتی که این شبکه های کوچک و بزرگ از درون به یکدیگر متصل اند روتر ها مسیر های مختلف یا مسیر هایی که به هر اتصال یا شبکه ای وصل بشوند را ثبت میکنند.در هر صورت برای تصمیم گیری که کدام مسیر مقرون به صرفه تر یا بهتر است روتر ها از متریک به عنوان منبع برای فرایند انتخاب استفاده میکنند.

متریک ها ترکیبی از شاخصه های مختلف و محیط های اجرایی برای تعیین کردن مسیر ها برای مقایسه ی میان مسیرهای موجود هستند.عموما متریک ها همچنین به عنوان محاسبه ی هزینه یا همان Cost برای یک مسیر مشخص شناخته میشوند که تفاوت آن هزینه بستگی به نوع پورتکل مسیر یابی مورد استفاده دارد.به عنوان مثال پروتکل های distance vector از الگوریتم Bellman-Ford برای اضافه کردن تعداد Hop ها یا واسطه گری بین روترها استفاده میکنند.

Path reliability,load,speed, latency, packet loss

و چند عامل دیگر برای محاسبه کردن میزان هزینه ی مسیر در پورتکل های جدید مسیر یابی استفاده میشوند. در دوره آموزش نتورک پلاس و بررسی پروتکل های مسیریابی Dynamic در خصوص مفهوم متریک بصورت مفصل تری صحبت شده است.


نظرات