لینکPRI چیست؟

با سلام خدمت دوستان عزیز در ITPRO لینک PRI چیست ؟ PRI به معنای Primary rate interface برای ارتباط صوتی بین مراکز TDM یا مراکز VOIP و یایک مرکز TDM با یک مرکز VOIP استفاده می شود و بستر انتقال آن E1 می باشد لینک E1 دارای 32 کانال 64 کیلو بیت بر ثانیه بوده و پهنای باند آن دو مگابیت برثانیه است و کانال اول آن در TDM برای هم زمانی بکار می رود و کانال 16 آن برای سیگنالینگ استفاده می شود برای راه اندازی PRIبین دو مرکز ابتدا باید لینک فیزیکی E1 بین دو مرکز برقرار شود اگر فاصله بین دو مرکز کمتر از 80 متر باشد لینکهای فیزیکی را مستقیم با کابلهای کواکسیال یا زوج سیم بین دو مرکز می توان وصل کرد اگر از کابل کواکسیال استفاده شود باید از کانکتورهای زیمنسی یا BNC استفاده کنیم و در صورت استفاده از زوج سیم از کانکتورهای RJ48C ویا RJ48Sباید استفاده کرد هر لینک E1از یک کابل ارسال TX و یک کابل دریافت RX تشکیل شده است برای اتصال دو مرکز باید TX مرکز اول به RX مرکز دوم وهمچنین RXمرکز اول به TX مرکز دوم وصل شوند پس از برقراری لینک فیزیکی بین دو مرکز امکانات و ابزار سخت افزاری و نرم افزاری برای تست صحت این ارتباط وجود دارد.بعد از برقراری درست لینک فیزیکی بین دو مرکز نوبت به تعریف نرم افزاری لینک PRI بین دو مرکز می رسد در اینجا بایدیک مرکز در حالت NETWORK و مرکز دیگر USER تعریف شود یعنی مرکز اول MASTER و مرکز دوم SLAVE باشد بعد از آن با اعمال تعاریف مورد نیاز PRI در دو مرکز با UP شدن لینک سیگنالینگ بین آنها دو مرکز می توانند با هم ارتباط صوتی داشته باشند .برای تست صحت UP شدن لینک سیگنالینگ هم تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در هر مرکزی وجود دارد.برای ارتباط صوتی نیز تعاریف روتینگ مربوطه و تعریف پیش شماره های مرکز مقابل و تعاریف لازمه دیگر در دو مرکز باید انجام گیرد.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

نکته مهم در اینجااین است که لینک E1 بستر انتقال بوده ولی PRI یک پرتکل ارتباطی بین مراکز است که روی E1 پیاده سازی می شود .

نویسنده : علی زوار

منبع :انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

هر گونه نشر و کپی برداری بدونه ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.


نظرات