باز نشدن پوشه های Share شده و خطای Permission و دسترسی

بپرسید
  • alimohammadi1 alimohammadi1
  • 111 ماه قبل
  • 21 ماه قبل
  • 6664 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام خدمت دوستان بنده مدتی پیش یکی از درایو هام را شیر کردم و بعد از این کار دیگه پوشه هام باز نمیشه وبا این پیغام روبرو میشم

سلام خدمت دوستان بنده مدتی پیش یکی از درایو هام را شیر کردم و بعد از این کار دیگه پوشه هام باز نمیشه وبا این پیغام روبرو میشم
||http://tosinso.com/files/get/7b2f20da-a98b-4baf-9691-5d411721a7be||
<ltr>
You don't currently have permission to access this folder
Click Continue to permanently get access to this folder.
<ltr>
لطفا راهنمایی کنید
You don't currently have permission to access this folder

Click Continue to permanently get access to this folder.

لطفا راهنمایی کنید

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است