پیشنهاد رنگ دیوار دفتر کار

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام

به دنباله ی رنگ مناسب برای دفتر کارم هستم خودم نظرم این رنگه :

رنگ دیوار

با سلام

به دنباله ی رنگ مناسب برای دفتر کارم هستم خودم نظرم این رنگه :

||رنگ دیوار ::https://tosinso.com/files/get/5a2b1ac2-4c49-4752-bef2-bcc8d9d8f5b0||

||https://tosinso.com/files/get/82e2753f-d3f6-436b-8903-72e185a7734d||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است