نوع داده تاریخ (DateTime) یا کارکتر (Char) برای تاریخ شمسی؟

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

برای ذخیره تاریخ شمسی در دیتابیس MS SQL می شود از نوع DateTime و هم نوع Char استفاده کرد

هنگام استفاده از DateTime، همیشه قبل ذخیره سازی باید از شمسی به میلادی تبدیل کرد، و هنگام نمایش از میلادی به شمسی.

نوع داده Char هم که می شود تاریخ را به این شکل 13980901 ذخیره کرد

کدام حالت از نظر دوستان بهتر است؟ برای جستجو در دیتابیس کدام بهینه تر است؟ مثلا وقتی میخواهیم  بین دو تاریخ جستجو نماییم.

لطفا دوستان تجربیات خود را به اشتراک بگزاند.

تشکر

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است