رویت شدن یک متغیر در متد main

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

package myProject; public class myClass { int x; public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub x=10; } }

قطعه کد بالا رو ببینید. چرا ایکس (ببخشید حوصله ی انگلیسی نوشتن رو ندارم) رو خطا میده، مگه قرار نبود متغیرها که در فیلدها تعریف میشن، در متدها قابل رویت باشند؟

چرا وقتی همین ایکس در متد که خودمون اون رو می سازیم، قابل رویته؟

با تشکر

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است