حذف دسترسی ادمین برای موردی خاص

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام

در یک شبکه تحت دامین برای گروه Domain Users ، می خواهیم کاربران بدون داشتن سطح دسترسی ادمین بتوانند System Locale خود را تغییر دهند. آیا چنین موردی امکان پذیر می باشد؟!

حذف دسترسی ادمین برای موردی خاص 

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است