عدم سینک با NTP Server ها...

بپرسید
  • linuxi linuxi linuxi linuxi
  • 52 ماه قبل
  • 52 ماه قبل
  • 1110 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

ساعت سیستمم فقط و فقط با آدرس time.windows.com سینک میشه. با هیچ کدوم دیگه از ntp server های دیگه اصلا سینک نمیکنه.

چه تایم سرور ایرانی چه خارجی با هیچ کدوم سینک نمیکنه و فقط با time.windows.com سینک میشه؟

تحریم ntp شدیم ؟ چرا فقط با time.windows.com ساعت سینک میشه؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است