Valid Ca Server

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام ،برای دامنه ای  Certificate معتبر از نوع Wildcard تهیه شده است.
 (*.domain.com) ،
آیا میتوان به نحوی درخواست اولیه تولید  CSR را برای CA Server مایکروسافت موجود در دامنه داخلی (که با همان نام خریداری شده) داد که CA Server داخلی معتبر شود و  بعدها برای زیر دامنه های لازم Valid CA تولید کند؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است