دریافت اطلاعات از شیت دیگر در اکسل

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

در یک فایل اکسل که دو شیت دارد  در شیت دوم  اطلاعات نام و نام خانوادگی کد پرسنلی و موبایل و 

در شیت اول میخواهیم وقتی کد پرسنلی وارد می شود  به صورت خودکار در دو ستون بعد نام  و  نام خانوادگی نمایش داده شود

از چه روش و فرمولی باید استفاده گرد؟

 

تشکر

 

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است