تعریف یک پوشه Share در DC که برای همه قابل دیدن نباشه

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام من یه پوشه توی ویندوز سرور2016 DC به نام Accounting تعریف کردم که فقط یک Group به همین نام ببینه ولی گروه دیگه هم میتونه ببینه ولی دسترسی بهش نداره

تعریف یک پوشه Share در DC که برای همه قابل دیدن نباشه

تیک گزینه Enable Access-based Enumeration رو هم زدم و قسمت Permissions و Share هم فقط همون گروه رو اضافه کردم ولی مشکلم حل نشد

تعریف یک پوشه Share در DC که برای همه قابل دیدن نباشه

تعریف یک پوشه Share در DC که برای همه قابل دیدن نباشه

تعریف یک پوشه Share در DC که برای همه قابل دیدن نباشه

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است