تفاوت End Process و End Process Tree در Task Manager

بپرسید
  • amin amin
  • 141 ماه قبل
  • 29 ماه قبل
  • 1598 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

من داشتم task managero چک میکردم که با کلیک راست کردن بر روی هر processبه دو گزینه end process و end process tree بر خوردم تفاوت این دو در چیست؟

من داشتم task managero چک میکردم که با کلیک راست کردن بر روی هر processبه دو گزینه end process و end process tree بر خوردم تفاوت این دو در چیست؟

||http://www.tosinso.com/files/get/db00823f-5deb-4c55-8b95-6d31b0e8ee29||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است