دلیل عدم نمایش لیست کامپیوتر ها در قسمت Network (شبکه دامین)

بپرسید

1

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

به نظر شما چه دلایلی باعث عدم نمایش لیست کامپیوتر ها در قسمت Network میگردد؟ (شبکه دامین)

با آنکه Network Discovery آنها روشن و فایر والهای آنها خاموش است.

سلام
به نظر شما چه دلایلی باعث عدم نمایش لیست کامپیوتر ها در قسمت Network میگردد؟  (شبکه دامین)
با آنکه Network Discovery آنها روشن و فایر والهای آنها خاموش است.
||http://tosinso.com/files/get/4bd67437-c414-463c-be1b-eb91b1fba13c||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است