Error های مختلف در Event Viewer سرور اکتیودایرکتوری

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

||http://tosinso.com/files/get/a5f79d4c-8932-4f29-a1bb-e1f5f05af33b|| 
با سلام چگونه می توانم این ارورها رو در اکنیو دایتوری برطرف کنم؟

با سلام چگونه می توانم این ارورها رو در اکنیو دایتوری برطرف کنم؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است